Cuộc Hành Trình Ăn Thịt
Tác giả:Hồng Thiêu Nhục
Dịch giả:
Phân loại:Ngôn Tình
last update time:09/11/2018
Ngôn ngữ truyện online là công cụ tuyệt vời để khắc họa nên những câu chuyện tình vĩnh cửu trong Cuộc Hành Trình Ăn Thịt, truyện ngôn tình sắc của Hồng Thiêu Nhục nói về học sinh Diệp Huyên vì tốt nghiệp cuộc thi hệ xuyên không vô hạn, nàng cần phải cùng mỗi một đối tượng công lược nhiệm vụ ở nhiều thế giới khác nhau ba ba ba. Diệp Huyên là một sinh viên năm tư hệ xuyên không tu la tình nhân vô hạn, sắp tới sẽ chuẩn bị tham gia cuộc thi tốt nghiệp. Hệ xuyên không vô hạn được đánh giá là hệ khó nhất trong học viện xuyên không, Diệp Huyên lúc trước ghi danh vào hệ hot nhất trong học viện- hệ xuyên không bàn tay vàng. Ai biết chỉ thiếu một điểm, truyện Diệp Huyên bị học viện phân đến hệ này. Trải qua bốn năm không chút nghiêm túc học hành, gần đến thời gian thi, cô nàng cuối cùng cũng cảm thấy bối rối.
Xem
Mục lục:
Chương 1: Tu Tiên. Cấm Dục Sư Phụ-Chương 1Chương 2: Tu Tiên. Cấm Dục Sư Phụ-Chương 2Chương 3: Tu Tiên. Cấm Dục Sư Phụ-Chương 3Chương 4: Tu Tiên. Cấm Dục Sư Phụ-Chương 4Chương 5: Tu Tiên. Cấm Dục Sư Phụ-Chương 5Chương 6: Tu Tiên. Cấm Dục Sư Phụ-Chương 6Chương 7: Tu Tiên. Cấm Dục Sư Phụ-Chương 7Chương 8: Tu Tiên. Cấm Dục Sư Phụ-Chương 8Chương 9: Tu Tiên. Cấm Dục Sư Phụ-Chương 9Chương 10: Tu Tiên. Cấm Dục Sư Phụ-Chương 10Chương 11: Tu Tiên. Cấm Dục Sư Phụ-Chương 11Chương 12: Hoàng Gia Phương Tây . Lãnh Khốc Ca Ca-Chương 1Chương 13: Hoàng Gia Phương Tây . Lãnh Khốc Ca Ca-Chương 2Chương 14: Hoàng Gia Phương Tây . Lãnh Khốc Ca Ca-Chương 3Chương 15: Hoàng Gia Phương Tây . Lãnh Khốc Ca Ca-Chương 4Chương 16: Hoàng Gia Phương Tây. Lãnh Khốc Ca Ca-Chương 5Chương 17: Hoàng Gia Phương Tây . Lãnh Khốc Ca Ca-Chương 6Chương 18: Hoàng Gia Phương Tây . Lãnh Khốc Ca Ca-Chương 7Chương 19: Hoàng Gia Phương Tây . Lãnh Khốc Ca Ca-Chương 8Chương 20: Hoàng Gia Phương Tây . Lãnh Khốc Ca Ca-Chương 9Chương 21: Hoàng Gia Phương Tây . Lãnh Khốc Ca Ca-Chương 10Chương 22: Hoàng Gia Phương Tây . Lãnh Khốc Ca Ca-Chương 11Chương 23: Hoàng Gia Phương Tây . Lãnh Khốc Ca Ca-Chương 12Chương 24: Hoàng Gia Phương Tây . Lãnh Khốc Ca Ca-Chương 13Chương 25: Hoàng Gia Phương Tây . Lãnh Khốc Ca Ca-Chương 14Chương 26: Hoàng Gia Phương Tây . Lãnh Khốc Ca Ca-Chương 15Chương 27: Hoàng Gia Phương Tây . Lãnh Khốc Ca Ca-16Chương 28: Hoàng Gia Phương Tây . Lãnh Khốc Ca Ca-Chương 17Chương 29: Hoàng Gia Phương Tây . Lãnh Khốc Ca Ca-Chương 18Chương 30: Hoàng Gia Phương Tây . Lãnh Khốc Ca Ca-Chương 19Chương 31: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng ĐếChương 32: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 2Chương 33: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 3Chương 34: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 4Chương 35: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 5Chương 36: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 6Chương 37: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 7Chương 38: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 8Chương 39: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 9Chương 40: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 10Chương 41: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 11Chương 42: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 12Chương 43: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 13Chương 44: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 14Chương 45: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 15Chương 46: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 16Chương 47: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 17Chương 48: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 18Chương 49: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 19Chương 50: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 20Chương 51: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 21Chương 52: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 22Chương 53: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 23Chương 54: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 24Chương 55: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 25Chương 56: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế 26Chương 57: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính ĐạoChương 58: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 2Chương 59: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 3Chương 60: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 4Chương 61: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 5Chương 62: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 6Chương 63: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 7Chương 64: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 8Chương 65: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 9Chương 66: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 10Chương 67: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 11Chương 68: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 12Chương 69: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 13Chương 70: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 14Chương 71: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 15Chương 72: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 16Chương 73: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 17Chương 74: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 18Chương 75: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 19Chương 76: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 20Chương 77: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 21Chương 78: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 22Chương 79: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 23Chương 80: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 24Chương 81: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 25Chương 82: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 26Chương 83: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 27Chương 84: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 28Chương 85: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thiếu Hiệp Chính Đạo 29Chương 86: Phương Tây. Đẩy Ngã Kỵ Sĩ Thần Điện​Chương 87: Phương Tây. Đẩy Ngã Kỵ Sĩ Thần Điện 2Chương 88: Phương Tây. Đẩy Ngã Kỵ Sĩ Thần Điện 3Chương 89: Phương Tây. Đẩy Ngã Kỵ Sĩ Thần Điện 4Chương 90: Phương Tây. Đẩy Ngã Kỵ Sĩ Thần Điện 5Chương 91: Phương Tây. Đẩy Ngã Kỵ Sĩ Thần Điện 6Chương 92: Phương Tây. Đẩy Ngã Kỵ Sĩ Thần Điện 7Chương 93: Phương Tây. Đẩy Ngã Kỵ Sĩ Thần Điện 8Chương 94: Chương 94Chương 95: Chương 95Chương 96: Chương 96Chương 97: Phương Tây. Đẩy Ngã Kỵ Sĩ Thần Điện 12Chương 98: Chương 98Chương 99: Phương Tây. Đẩy Ngã Kỵ Sĩ Thần Điện 14Chương 100: Phương Tây. Đẩy Ngã Kỵ Sĩ Thần Điện 15Chương 101: Chương 101Chương 102: Phương Tây. Đẩy Ngã Kỵ Sĩ Thần Điện 17Chương 103: Phương Tây. Đẩy Ngã Kỵ Sĩ Thần Điện 18Chương 104: Phương Tây. Đẩy Ngã Đế Quốc Thiếu TướngChương 105: Phương Tây. Đẩy Ngã Đế Quốc Thiếu Tướng (2)Chương 106: Phương Tây. Đẩy Ngã Đế Quốc Thiếu Tướng 3Chương 107: Phương Tây. Đẩy Ngã Đế Quốc Thiếu Tướng 4Chương 108: Phương Tây. Đẩy Ngã Đế Quốc Thiếu Tướng 5Chương 109: Phương Tây. Đẩy Ngã Đế Quốc Thiếu Tướng (6)Chương 110: Phương Tây. Đẩy Ngã Đế Quốc Thiếu Tướng 7Chương 111: Phương Tây. Đẩy Ngã Đế Quốc Thiếu Tướng 8Chương 112: Phương Tây. Đẩy Ngã Đế Quốc Thiếu Tướng 9Chương 113: Phương Tây. Đẩy Ngã Đế Quốc Thiếu Tướng 10Chương 114: Phương Tây. Đẩy Ngã Đế Quốc Thiếu Tướng 11Chương 115: Phương Tây. Đẩy Ngã Đế Quốc Thiếu Tướng 12Chương 116: Phương Tây. Đẩy Ngã Đế Quốc Thiếu Tướng 13Chương 117: Phương Tây. Đẩy Ngã Thiếu Tướng Đế Quốc (14)Chương 118: Phương Tây. Đẩy Ngã Thiếu Tướng Đế Quốc (15)Chương 119: Phương Tây. Đẩy Ngã Thiếu Tướng Đế Quốc (16)Chương 120: Phương Tây. Đẩy Ngã Thiếu Tướng Đế Quốc (17)Chương 121: Phương Tây. Đẩy Ngã Thiếu Tướng Đế Quốc (18)Chương 122: Phương Tây. Đẩy Ngã Thiếu Tướng Đế Quốc (19)Chương 123: Phương Tây. Đẩy Ngã Thiếu Tướng Đế Quốc - Ngoại Truyện 1Chương 124: Phương Tây. Đẩy Ngã Thiếu Tướng Đế Quốc - Ngoại Truyện 2Chương 125: Phương Tây. Đẩy Ngã Thiếu Tướng Đế Quốc - Ngoại Truyện 3Chương 126: [Tu Tiên] Đẩy Ngã Bệnh Kiều*Chương 127: [Tu Tiên] Đẩy Ngã Bệnh Kiều*Chương 128: Tu Tiên. Đẩy Ngã Bệnh Sủng (3)Chương 129: Tu Tiên. Đẩy Ngã Bệnh Kiều (4)Chương 130: Tu Tiên. Đẩy Ngã Bệnh Kiều (5)Chương 131: Tu Tiên. Đẩy Ngã Bệnh Kiều (6)Chương 132: Tu Tiên. Đẩy Ngã Bệnh Kiều (7)Chương 133: [Tu Tiên] Đẩy Ngã Bệnh Kiều (8)Chương 134: [Tu Tiên] Đẩy Ngã Bệnh Kiều (9)Chương 135: [Tu Tiên] Đẩy Ngã Bệnh Kiều (10)Chương 136: [Tu Tiên] Đẩy Ngã Bệnh Kiều (11)Chương 137: [Tu Tiên] Đẩy Ngã Bệnh Kiều (12)Chương 138: [Tu Tiên] Đẩy Ngã Bệnh Kiều (13)Chương 139: [Tu Tiên] Đẩy Ngã Bệnh Kiều (14)Chương 140: [Tu Tiên] Đẩy Ngã Bệnh Kiều 15Chương 141: [Tu Tiên] Đẩy Ngã Bệnh Kiều 16Chương 142: [Tu Tiên] Đẩy Ngã Bệnh Kiều (17)Chương 143: [Tu Tiên] Đẩy Ngã Bệnh Kiều 18Chương 144: [Tu Tiên] Đẩy Ngã Bệnh Kiều 19Chương 145: [Tu Tiên] Đẩy Ngã Bệnh Kiều - Phiên NgoạiChương 146: Cổ Đại. Đẩy Ngã Hoàng Đế - Phiên NgoạiChương 147: Đẩy Ngã Thủ Lĩnh Phản QuânChương 148: [Khoa Học Viễn Tưởng] Đẩy Ngã Thủ Lĩnh Phản Quân 2Chương 149: [Khoa Học Viễn Tưởng] Đẩy Ngã Thủ Lĩnh Phản Quân 3Chương 150: [Khoa Học Viễn Tưởng] Đẩy Ngã Thủ Lĩnh Phản Quân 4Chương 151: [Khoa Học Viễn Tưởng] Đẩy Ngã Thủ Lĩnh Phản Quân 5Chương 152: [Khoa Học Viễn Tưởng] Đẩy Ngã Thủ Lĩnh Phản Quân 6Chương 153: [Khoa Học Viễn Tưởng] Đẩy Ngã Thủ Lĩnh Phản Quân 7Chương 154: Đẩy Ngã Thủ Lĩnh Phản Quân 8Chương 155: [Khoa Học Viễn Tưởng] Đẩy Ngã Thủ Lĩnh Phản Quân 9Chương 156: [Khoa Học Viễn Tưởng] Đẩy Ngã Thủ Lĩnh Phản Quân -10Chương 157: [Khoa Học Viễn Tưởng] Đẩy Ngã Thủ Lĩnh Phản Quân -11Chương 158: [Khoa Học Viễn Tưởng] Đẩy Ngã Thủ Lĩnh Phản Quân -12Chương 159: [Khoa Học Viễn Tưởng] Đẩy Ngã Thủ Lĩnh Phản Quân 13Chương 160: [Khoa Học Viễn Tưởng] Đẩy Ngã Thủ Lĩnh Phản Quân 14Chương 161: [Khoa Học Viễn Tưởng] Đẩy Ngã Thủ Lĩnh Phản Quân 15Chương 162: Đẩy Ngã Thủ Lĩnh Phản Quân 16Chương 163: Đẩy Ngã Thủ Lĩnh Phản Quân 17Chương 164: Đẩy Ngã Thủ Lĩnh Phản Quân 18Chương 165: Đẩy Ngã Quan Đại ThầnChương 166: Đẩy Ngã Quan Đại Thần 2Chương 167: Đẩy Ngã Quan Đại Thần 3Chương 168: Đẩy Ngã Quan Đại Thần 4Chương 169: Đẩy Ngã Quan Đại Thần 5Chương 170: Đẩy Ngã Quan Đại Thần (5) (Tiếp Theo)Chương 171: Quyển 9 - Chương 6Chương 172: Quyển 9 - Chương 7Chương 173: Đẩy Ngã Quan Đại Thần 7 (Tt)Chương 174: Đẩy Ngã Quan Đại Thần 8Chương 175: Đẩy Ngã Quan Đại Thần 9Chương 176: Đẩy Ngã Quan Đại Thần 10Chương 177: Đẩy Ngã Quan Đại Thần 11Chương 178: Đẩy Ngã Quan Đại Thần 12Chương 179: Đẩy Ngã Quan Đại Thần 13Chương 180: Đẩy Ngã Quan Đại Thần 14Chương 181: Đẩy Ngã Quan Đại Thần 15Chương 182: Đẩy Ngã Quan Đại Thần 16Chương 183: Đẩy Ngã Quan Đại Thần 17Chương 184: Đẩy Ngã Quan Đại Thần 18Chương 185: Đẩy Ngã Quan Đại Thần 19Chương 186: Đẩy Ngã Quan Đại Thần 20Chương 187: Đẩy Ngã Quan Đại Thần 21Chương 188: Đẩy Ngã Quan Đại Thần 22Chương 189: Đẩy Ngã Quan Đại Thần- Phiên Ngoại: Cây NhoChương 190: Đẩy Ngã Em ChồngChương 191: Đẩy Ngã Em Chồng 2Chương 192: Đẩy Ngã Em Chồng 3Chương 193: Đẩy Ngã Em Chồng 4Chương 194: Đẩy Ngã Em Chồng 5Chương 195: Đẩy Ngã Em Chồng 6Chương 196: Đẩy Ngã Em Chồng 7Chương 197: Đẩy Ngã Em Chồng 8Chương 198: Đẩy Ngã Em Chồng 9Chương 199: Đẩy Ngã Em Chồng 10Chương 200: Đẩy Ngã Em Chồng 11Chương 201: Đẩy Ngã Em Chồng 12Chương 202: Đẩy Ngã Em Chồng 13Chương 203: Đẩy Ngã Em Chồng 14Chương 204: Đẩy Ngã Em Chồng 15Chương 205: Đẩy Ngã Em Chồng 16Chương 206: Đẩy Ngã Em Chồng 17Chương 207: Đẩy Ngã Em Chồng 17 (2)Chương 208: Đẩy Ngã Em Chồng 18Chương 209: Tây Phương Cung Đình. Đẩy Ngã Thị Vệ Trưởng (1)Chương 210: Tây Phương Cung Đình. Đẩy Ngã Thị Vệ Trưởng (2)Chương 211: Đẩy Ngã Thị Vệ Trưởng (3)Chương 212: Đẩy Ngã Thị Vệ Trưởng (4) (Cao H)Chương 213: Tây Phương Cung Đình. Đẩy Ngã Thị Vệ Trưởng (5)Chương 214: Đẩy Ngã Thị Vệ Trưởng (6) (Cao H)Chương 215: Đẩy Ngã Thị Vệ Trưởng (7)Chương 216: Tây Phương Cung Đình. Đẩy Ngã Thị Vệ Trưởng ((Cao H)Chương 217: Tây Phương Cung Đình. Đẩy Ngã Thị Vệ Trưởng (9) (Cao H)Chương 218: Tây Phương Cung Đình. Đẩy Ngã Thị Vệ Trưởng (10)Chương 219: Đẩy Ngã Thị Vệ Trưởng (11) (Cao H)Chương 220: Đẩy Ngã Thị Vệ Trưởng (12) (H)Chương 221: Đẩy Ngã Thị Vệ Trưởng (13) (H)Chương 222: Đẩy Ngã Thị Vệ Trưởng (14) (Cao H)Chương 223: Tây Phương Cung Đình. Đẩy Ngã Thị Vệ Trưởng (15)Chương 224: Tây Phương Cung Đình. Đẩy Ngã Thị Vệ Trưởng (16)Chương 225: Đẩy Ngã Thị Vệ Trưởng (17)Chương 226: Đẩy Ngã Thị Vệ Trưởng (18)Chương 227: Đẩy Ngã Thị Vệ Trưởng 19 (Cao H)Chương 228: Tây Phương Cung Đình. Đẩy Ngã Thị Vệ Trưởng (20)Chương 229: Tây Phương Cung Đình. Đẩy Ngã Thị Vệ Trưởng (21)Chương 230: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thánh Tăng (1)Chương 231: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thánh Tăng (2)Chương 232: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thánh Tăng (3)Chương 233: Đẩy Ngã Thánh Tăng (4) (Cao H)Chương 234: Đẩy Ngã Thánh Tăng (5) (H)Chương 235: Đẩy Ngã Thánh Tăng (6)Chương 236: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thánh Tăng (7)Chương 237: Đẩy Ngã Thánh Tăng 8 (Cao H)Chương 238: Đẩy Ngã Thánh Tăng (9) (Cao H Cảnh Báo Cảnh Báo Cảnh Báo. Truyện Quan Trọng Nhắc 3 Lần)Chương 239: Cổ Đại. Đẩy Ngã Thánh Tăng (10) (H)Chương 240: Đẩy Ngã Thánh Tăng (11) (Cao H)Chương 241: Đẩy Ngã Thánh Tăng (12)Chương 242: Đẩy Ngã Thánh Tăng (13)Chương 243: Đẩy Ngã Thánh Tăng (14) (H)Chương 244: Đẩy Ngã Thánh Tăng (15) (Cao H)Chương 245: Đẩy Ngã Thánh Tăng (16)Chương 246: Đẩy Ngã Thánh Tăng (17)Chương 247: Đẩy Ngã Thánh Tăng (18)Chương 248: Đẩy Ngã Thánh Tăng (19)Chương 249: Đẩy Ngã Thánh Tăng (20)Chương 250: Đẩy Ngã Thánh Tăng (Phiên Ngoại). Sinh ConChương 251: Đẩy Ngã Thánh Tăng (Phiên Ngoại). Hoàng Đế Bệ Hạ U Buồn (H)Chương 252: Thế Giới Hiện TạiChương 253: Thế Giới Hiện Tại 2Chương 254: Thế Giới Hiện Tại 3Chương 255: Thế Giới Hiện Tại 4 (Cao H)Chương 256: Thế Giới Hiện Tại (H) 5Chương 257: Thế Giới Hiện Tại 6Chương 258: Thế Giới Hiện Tại 7Chương 259: Thế Giới Hiện Tại 8Chương 260: Thế Giới Hiện Tại 9 (H)Chương 261: Thế Giới Hiện Tại 10Chương 262: Thế Giới Hiện Tại (11) (Cao H)Chương 263: Thế Giới Hiện Tại (12) (Cao H)Chương 264: Thế Giới Hiện Tại (13)Chương 265: Quyển 14 - Chương 1: Tiền TruyệnChương 266: Chương 2: Tiền Truyện 2Chương 267: Chương 3: Tiền Truyện 3Chương 268: Tiền Truyện 4Chương 269: Tiền Truyện 5Chương 270: Tiền Truyện 6Chương 271: Tiền Truyện 7Chương 272: Tiền Truyện 8Chương 273: Tiền Truyện 9Chương 274: Tiền Truyện 10Chương 275: Tiền Truyện 11Chương 276: Tiền Truyện 12Chương 277: Tiền Truyện 13Chương 278: Tiền Truyện 14Chương 279: Tiền Truyện 15Chương 280: Tiền Truyện 16Chương 281: Tiền Truyện 17Chương 282: Tiền Truyện 18Chương 283: Tiền Truyện Thiên Mười ChínChương 284: Tiền Truyện Thiên Hai Mươi (Cao H)Chương 285: Tiền Truyện 21 (Cao H)Chương 286: Tiền Truyện Thiên Hai Mươi HaiChương 287: Tiền Truyện Thiên Hai Mươi BaChương 288: Tiền Truyện Chương 24Chương 289: Tiền Truyện 25Chương 290: Tiền Truyện 26Chương 291: Tiền Truyện 27Chương 292: Tiền Truyện 28Chương 293: Phiên Ngoại. Hằng Ngày Cùng Con Sói To 1 (H)Chương 294: Phiên Ngoại. Hằng Ngày Cùng Con Sói To 2 (H)Chương 295: Phiên Ngoại. Hằng Ngày Cùng Con Sói To 3 (Cao H)Chương 296: Phiên Ngoại. Chuyện Xưa Cuối Cùng