Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss
Tác giả:Quân Sanh
Dịch giả:Meg Burton
Phân loại:Quân SựNgôn TìnhXuyên KhôngKhoa HuyễnTrọng Sinh
last update time:10/09/2020
Mau xuyên hệ thống: Công lược lang tính Boss có 2 phần:Phần I [0001~0660] và Phần II [0661~End]~~Vì truy tra ra giết hại hung thủ chính mình, Hạ Diệc Sơ cùng Hệ thống 233 làm hiệp nghị, nàng xuyên qua các thế giới đi hoàn thành nhiệm vụ, mà Hệ thống 233 sẽ trợ giúp nàng trở lại thế giới của mình.Chỉ là, Hạ Diệc Sơ ở trên đường làm nhiệm vụ, thường xuyên sẽ đụng tới một cái Boss bị hắc hóa, một lời không hợp liền đông lạnh không khác gì một tảng bang di động, làm đóng băng đủ loại, đa dạng, còn nói tốt thi nắm tay cười nói vui vẻ***Hệ thống: Thỉnh dùng một từ hình dung ấn tượng trong lòng mình về đối phươngHạ Diệc Sơ: Có khả năng.Thẩm Già Diệp: Ta.Hiện tại truyện đã full, nhưng chỉ có bản convert nên mình dịch. Truyện này mình đã xin phép editor nên mong m.n khi lấy sang các trang khác hãy xin phép mình bởi dù sao đây cũng là công sức của cá nhân mìnhThời gian đăng truyện sẽ không cố định vì thế mọi người lưu ý khi nhảy hố
Xem
Mục lục:
Chương 1: Ca ca măt lạnh cấm dục bá đạo 1Chương 2: Ca ca măt lạnh cấm dục bá đạo 2Chương 3: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 3Chương 4: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 4Chương 5: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 5Chương 6: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 6Chương 7: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 7Chương 8: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 8Chương 9: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 9Chương 10: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 10Chương 11: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 11Chương 12: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 12Chương 13: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 13Chương 14: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 14Chương 15: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 15Chương 16: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 16Chương 17: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 17Chương 18: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 18Chương 19: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 19Chương 20: Ca ca mặt lạnh cấm dục báo đạo 20Chương 21: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 21Chương 22: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 22Chương 23: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 23Chương 24: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 24Chương 25: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 25Chương 26: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 26Chương 27: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 27Chương 28: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 28Chương 29: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 29Chương 29-2: Thông báoChương 30: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 30Chương 31: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 31Chương 32: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 32Chương 33: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 33Chương 34: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đao 34Chương 35: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đao 35Chương 36: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đao 36Chương 37: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 37Chương 38: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 38Chương 39: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 39Chương 40: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 40Chương 41: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 41Chương 42: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 42Chương 43: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 43Chương 44: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 44Chương 45: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 45Chương 46: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 46Chương 47: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 47Chương 48: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 48Chương 49: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 49Chương 50: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 50Chương 51: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 51Chương 52: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 52Chương 53: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 53Chương 54: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 54Chương 55: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 55Chương 56: Ca ca mặt lạnh cấm dục bá đạo 56Chương 57: Chú “sói” à, đừng đùa ta! 1Chương 58: Chú “sói” à, đừng đùa ta! 2Chương 59: Chú “sói” à, đừng đùa ta! 3Chương 60: Chú “sói” à, đừng đùa ta! 4Chương 61: Chú “sói” à, đừng đùa ta! 5Chương 62: Chú “sói” à, đừng đùa ta! 6Chương 63: Chú “sói” à, đừng đùa ta! 7Chương 64: Chú “sói” à, đừng đùa ta! 8Chương 65: Chú “sói” à, đừng đùa ta! 9Chương 66: Chú “sói” à, đừng đùa ta! 10Chương 67: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 11Chương 68: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 12Chương 69: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 13Chương 70: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 14Chương 71: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 15Chương 72: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 16Chương 73: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 17Chương 74: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 18Chương 75: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 19Chương 76: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 20Chương 77: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 21Chương 78: Chú "sói" à, đừng đùa ta! 22Chương 79 công lược hắc hóa hoàng tử ( 1 )Chương 80: Công lược hoàng tử hắc hóa 2Chương 81: Công lược hoàng tử hắc hóa 3Chương 82: Công lược hoàng tử bị hắc hóa 4Chương 83: Công lược hoàng tử bị hắc hóa 5Chương 84: Công lược hoàng tử hắc hóa 6Chương 85: Công lược hoàng tử hắc hóa 7Chương 86: Công lược hoàng tử hắc hóa 8Chương 87: Công lược hoàng tử hắc hóa 9Chương 88: Công lược hắc hóa hoàng tử (10)Chương 89: Công lược hắc hóa hoàng tử 11Chương 90: Công lược hắc hóa hoàng tử 12Chương 91: Công lược hắc hóa hoàng tử 13Chương 92: Công lược hoàng tử hắc hóa 14Chương 93: Công lược hoàng tử hắc hóa 15Chương 94: Công lược hoàng tử hắc hóa 16Chương 95: Công lược hắc hóa hoàng tử 17Chương 96: Công lược hoàng tử hắc hóaChương 97: Công lược hoàng tử hắc hóa 19Chương 98: Công lược hoàng tử hắc hóa 20Chương 99: Công lược hoàng tử hắc hóa 21Chương 100: Công lược hoàng tử hắc hóa 22Chương 101: Công lược hoàng tử hắc hóa 23Chương 102: Công lược hoàng tử hắc hóa 24Chương 103: Công lược hoàng tử hắc hóa 25Chương 104: Công lược hoàng tử hắc hóa 26Chương 105: Công lược hoàng tử hắc hóa 27Chương 106: Công lược hoàng tử hắc hóa 26Chương 107: Công lược hoàng tử hắc hóa 29Chương 108: Công lược hoàng tử hắc hóa 30Chương 109: Công lược hoàng tử hắc hóa 31Chương 110: Công lược hoàng tử hắc hóa 32Chương 111: Công lược hoàng tử hắc hóa 33Chương 112: Công lược hoàng tử hắc hóa 34Chương 113: Công lược hoàng tử hắc hóa 35Chương 114: Công lược hoàng tử hắc hóa 36Chương 115: Công lược hoàng tử hắc hóa 37Chương 116: Công lược hoàng tử hắc hóa 38Chương 117: Công lược hoàng tử hắc hóaChương 118: ThiếuChương 119: Công lược hoàng tử hắc hóa 40Chương 120: Công lược hoàng tử hắc hóa 41Chương 121: Công lược hoàng tử hắc hóa 42 +43Chương 122: Công lược hắc hóa hoàng tử (44)Chương 123: Công lược hắc hóa hoàng tử (45)Chương 124: Công lược hắc hóa hoàng tử (46)Chương 125: Công lược hắc hóa hoàng tử (hoàn)Chương 126: Công lược hắc hóa hoàng tử (phiên ngoại)Chương 127: Chạy trốn xung hỉ (1)Chương 128: Chạy trốn xung hỉ (2)Chương 129: Chạy trốn xung hỉ (3)Chương 130: Chạy trốn xung hỉ (4)Chương 131: Chạy trốn xung hỉ (5)Chương 132: Chạy trốn xung hỉ (6)Chương 133: Chạy trốn xung hỉ (7)Chương 134: Chạy trốn xung hỉ (8)Chương 135: Chạy trốn xung hỉ (9)Chương 136: Chạy trốn xung hỉ (10)Chương 137: Chạy trốn xung hỉ (11)Chương 138: Chạy trốn xung hỉ (12)Chương 139: Chạy trốn xung hỉ (13)Chương 140: Chạy trốn xung hỉ (14)Chương 141: Chạy trốn xung hỉ (15)Chương 142: Chạy trốn xung hỉ (16)Chương 143: Chạy trốn xung hỉ (17)Chương 144: Chạy trốn xung hỉ (18)Chương 145: Chạy trốn xung hỉ (19)Chương 146: Chạy trốn xung hỉ (20)Chương 147: Chạy trốn xung hỉ (21)Chương 148: Chạy trốn xung hỉ (22)Chương 149: Chạy trốn xung hỉ (23)Chương 150: Chạy trốn xung hỉ (24)Chương 151: Chạy trốn xung hỉ (25)Chương 152: Chạy trốn xung hỉ (26)Chương 153: Chạy trốn xung hỉ (27)Chương 154: Chạy trốn xung hỉ (28) Chương 155: Chạy trốn xung hỉ (30)Chương 156: Chạy trốn xung hỉ (31)Chương 157: Chạy trốn xung hỉ (32)Chương 158: Chạy trốn xung hỉ (33)Chương 159: Chạy trốn xung hỉ (34)Chương 160: Chạy trốn xung hỉ (35)Chương 161: Chạy trốn xung hỉ (hoàn)Chương 162: Nam thần vườn trường (1)Chương 163: Nam thần vườn trường (2)Chương 164: Nam thần vườn trường (3)Chương 165: Nam thần vườn trường (4)Chương 166: Nam thần vườn trường (5)Chương 167: Nam thần vườn trường (6)Chương 168: Nam thần vườn trường (7)Chương 169: Nam thần vườn trường (8)Chương 170: Nam thần vườn trường (9)Chương 171: Nam thần vườn trường (10)Chương 172: Nam thần vườn trường (11)Chương 173: Nam thần vườn trường (12)Chương 174: Nam thần vườn trường (13)Chương 175: Nam thần vườn trường (14)Chương 176: Nam thần vườn trường (15)Chương 177: Nam thần vườn trường (16)Chương 178: Nam thần vườn trường (17)Chương 179: Nam thần vườn trường (18)Chương 180: Nam thần vườn trường (19)Chương 181: Nam thần vườn trường (20)Chương 182: Nam thần vườn trường (21)Chương 183: Nam thần vườn trường (22)Chương 184: Nam thần vườn trường (23)Chương 185: Nam thần vườn trường (24)Chương 186: Nam thần vườn trường (25) Chương 187: Nam thần vườn trường (26)Chương 188: Nam thần vườn trường (27)Chương 189: Nam thần vườn trường (28)Chương 190: Nam thần vườn trường (29)Chương 191: Nam thần vườn trường (30)Chương 192: Nam thần vườn trường (hoàn)Chương 193: Hạ Trạm phiên ngoại (1)Chương 194: Hạ Trạm phiên ngoại (2) Chương 195: Vua xác sống độc sủng (1)Chương 196: Vua xác sống độc sủng (2)Chương 197: Vua xác sống độc sủng (3)Chương 198: Vua xác sống độc sủng (4)Chương 199: Vua xác sống độc sủng (5)Chương 200: Vua xác sống độc sủng (6)Chương 201: Vua xác sống độc sủng (7)Chương 202: Vua xác sống độc sủng (8)Chương 203: Vua xác sống độc sủng (9)Chương 204: Vua xác sống độc sủng (10)Chương 205: Vua xác sống độc sủng (11) Chương 206: Vua xác sống độc sủng (12)Chương 207: Vua xác sống độc sủng (13)Chương 208: Vua xác sống độc sủng (14)Chương 209: Vua xác sống độc sủng (15) Chương 210: Vua xác sống độc sủng (16)Chương 211: Vua xác sống độc sủng (17)Chương 212: Vua xác sống độc sủng (18)Chương 213: Vua xác sống độc sủng (19)Chương 214: Vua xác sống độc sủng (20)Chương 215: Vua xác sống độc sủng (21) Chương 216: Vua xác sống độc sủng (22)Chương 217: Vua xác sống độc sủng (23)Chương 218: Vua xác sống độc sủng (24)Chương 219: Vua xác sống độc sủng (25)Chương 220: Vua xác sống độc sủng (26)Chương 221: Vua xác sống độc sủng (27)Chương 222: Vua xác sống độc sủng (28)Chương 223: Vua xác sống độc sủng (29)Chương 224: Vua xác sống độc sủng (30)Chương 225: Vua xác sống độc sủng (31)Chương 226: Vua xác sống độc sủng (32)Chương 227: Vua xác sống độc sủng (33)Chương 228: Vua xác sống độc sủng (34)Chương 229: Vua xác sống độc sủng (35)Chương 230: Vua xác sống độc sủng (36)Chương 231: Vua xác sống độc sủng (37)Chương 232: Vua xác sống độc sủng (38)Chương 233: Vua xác sống độc sủng (39)Chương 234: Vua xác sống độc sủng (40)Chương 235: Vua xác sống độc sủng (41)Chương 236: Vua xác sống độc sủng (42) Chương 237: Vua xác sống độc sủng (43)Chương 238: Vua xác sống độc sủng (44)Chương 239: Vua xác sống độc sủng (45)Chương 240: Vua xác sống độc sủng (46)Chương 241: Vua xác sống độc sủng (47)Chương 242: Vua xác sống độc sủng (48)Chương 243: Vua xác sống độc sủng (49)Chương 244: Vua xác sống độc sủng (50)Chương 245: Phúc hắc Hoàng huynh (1) Chương 246: Phúc hắc Hoàng huynh (2)Chương 247: Phúc hắc Hoàng huynh (3)Chương 248: Phúc hắc Hoàng huynh (4)Chương 249: Phúc hắc Hoàng huynh (5)Chương 250: Phúc hắc Hoàng huynh (6)Chương 251: Phúc hắc Hoàng huynh (7)Chương 252: Phúc hắc Hoàng huynh (8)Chương 253: Phúc hắc Hoàng huynh (9)Chương 254: Phúc hắc Hoàng huynh (10)Chương 255: Phúc hắc Hoàng huynh (11)Chương 256: Phúc hắc Hoàng huynh (12)Chương 257: Phúc hắc Hoàng huynh (13)Chương 258: Phúc hắc Hoàng huynh (14)Chương 259: Phúc hắc Hoàng huynh (15)Chương 260: Phúc hắc Hoàng huynh (16)Chương 261: Phúc hắc Hoàng huynh (17)Chương 262: Phúc hắc Hoàng huynh (18)Chương 263: Phúc hắc Hoàng huynh (19)Chương 264: Phúc hắc Hoàng huynh (20)Chương 265: Phúc hắc Hoàng huynh (21)Chương 266: Phúc hắc Hoàng huynh (22)Chương 267: Phúc hắc Hoàng huynh (23)Chương 268: Phúc hắc Hoàng huynh (24)Chương 269: Phúc hắc Hoàng huynh (25)Chương 270: Phúc hắc Hoàng huynh (26)Chương 271: Phúc hắc Hoàng huynh (27)Chương 272: Phúc hắc Hoàng huynh (28)Chương 273: Phúc hắc hoàng huynh (29)Chương 274: Phúc hắc Hoàng huynh (30)Chương 275: Phúc hắc Hoàng huynh (31)Chương 276: Phúc hắc Hoàng huynh (32)Chương 277: Phúc hắc Hoàng huynh (33)Chương 278: Phúc hắc Hoàng huynh (34)Chương 279: Phúc hắc Hoàng huynh (35)Chương 280: Phúc hắc Hoàng huynh (36)Chương 281: Phúc hắc Hoàng huynh (37)Chương 282: Phúc hắc Hoàng huynh (38)Chương 283: Phúc hắc Hoàng huynh (39)Chương 284: Phúc hắc Hoàng huynh (40)Chương 285: Phúc hắc Hoàng huynh (41)Chương 286: Phúc hắc Hoàng huynh (42)Chương 287: Phúc hắc Hoàng huynh (hoàn)Chương 288: Phúc hắc Hoàng huynh (phiên ngoại)Chương 289: Đây là một bao cẩu lương của Thẩm ca caChương 290: Công lược ngân long (1)Chương 291: Công lược ngân long (2)Chương 292: Công lược ngân long (3)Chương 293: Công lược ngân long (4)Chương 294: Công lược ngân long (5)Chương 295: Công lược ngân long (6)Chương 296: Công lược ngân long (7)Chương 297: Công lược ngân long (8) Chương 298: Công lược ngân long (9)Chương 299: Công lược ngân long (10)Chương 300: Công lược ngân long (11)Chương 301: Công lược ngân long (12)Chương 302: Công lược ngân long (13)Chương 303: Công lược ngân long (14)Chương 304: Công lược ngân long (15)Chương 305: Công lược ngân long (16)Chương 306: Công lược ngân long (17)Chương 307: Công lược ngân long (18)Chương 308: Công lược ngân long (19)Chương 309: Công lược ngân long (20)Chương 310: Ngân long công lược (21)Chương 311: Công lược ngân long (22)Chương 312: Công lược ngân long (23)Chương 313: Công lược ngân long (24)Chương 314: Công lược ngân long (25)Chương 315: Công lược ngân long (26)Chương 316: Công lược ngân long (27)Chương 317: Công lược ngân long (28)Chương 318: Công lược ngân long (29)Chương 319: Công lược ngân long (30)Chương 320: Công lược ngân long (31)Chương 321: Công lược ngân long (32)Chương 322: Công lược ngân long (33)Chương 323: Công lược ngân long (34)Chương 324: Công lược ngân long (35)Chương 325: Long chi bảo hộChương 326: Xuyên qua thời không mà đến (1)Chương 327: Xuyên qua thời không mà đến (2)Chương 328: Xuyên qua thời không mà đến (3)Chương 329: Xuyên qua thời không mà đến (4)Chương 330: Xuyên qua thời không mà đến (5)Chương 331: Xuyên qua thời không mà đến (6)Chương 332: Xuyên qua thời không mà đến (7)Chương 333: Xuyên qua thời không mà đến (8)Chương 334: Xuyên qua thời không mà đến (9)Chương 335: Xuyên qua thời không mà đến (10)Chương 336: Xuyên qua thời không mà đến (11)Chương 337: Xuyên qua thời không mà đến (12)Chương 338: Xuyên qua thời không mà đến (13)Chương 339: Xuyên qua thời không mà đến (14)Chương 340: Xuyên qua thời không mà đến (15)Chương 341: Xuyên qua thời không mà đến (16)Chương 342: Xuyên qua thời không mà đến (17)Chương 343: Xuyên qua thời không mà đến (18)Chương 344: Xuyên qua thời không mà đến (19)Chương 345: Xuyên qua thời không mà đến (20)Chương 346: Xuyên qua thời không mà đến (21)Chương 347: Xuyên qua thời không mà đến (22)Chương 348: Xuyên qua thời không mà đến (23)Chương 349: Xuyên qua thời không mà đến (24)Chương 350: Xuyên qua thời không mà đến (25)Chương 351: Xuyên qua thời không mà đến (26)Chương 352: Xuyên qua thời không mà đến (27)Chương 353: Xuyên qua thời không mà đến (28)Chương 354: Xuyên qua thời không mà đến (29)Chương 355: Xuyên qua thời không mà đến (30)Chương 356: Xuyên qua thời không mà đến (31)Chương 357: Xuyên qua thời không mà đến (32)Chương 358: Xuyên qua thời không mà đến (33)Chương 359: Xuyên qua thời không mà đến (34)Chương 360: Xuyên qua thời không mà đến (35)Chương 361: Xuyên qua thời không mà đến (36)Chương 362: Xuyên qua thời không mà đến (37)Chương 363: Xuyên qua thời không mà đến (38)Chương 364: Xuyên qua thời không mà đến (39)Chương 365: Xuyên qua thời không mà đến (hoàn)Chương 366: Phiên ngoại Thích Tẫn (1)Chương 367: Phiên ngoại Thích Tẫn (2)Chương 368: Phiên ngoại Thích Tẫn (3)Chương 369: Hắc liên hoa giới giải trí (1)Chương 370: Hắc liên hoa giới giải trí (2)Chương 371: Hắc liên hoa giới giải trí (3)Chương 372: Hắc liên hoa giới giải trí (4)Chương 373: Hắc liên hoa giới giải trí (5)Chương 374: Hắc liên hoa giới giải trí (6)Chương 375: Hắc liên hoa giới giải trí (7)Chương 376: Hắc liên hoa giới giải trí (8)Chương 377: Hắc liên hoa giới giải trí (9)Chương 378: Hắc liên hoa giới giải trí (10)Chương 379: Hắc liên hoa giới giải trí (11)Chương 380: Hắc liên hoa giới giải trí (12)Chương 381: Hắc liên hoa giới giải trí (13)Chương 382: Hắc liên hoa giới giải trí (14)Chương 383: Hắc liên hoa giới giải trí (15)Chương 384: Hắc liên hoa giới giải trí (16)Chương 385: Hắc liên hoa giới giải trí (17)Chương 386: Hắc liên hoa giới giải trí (18)Chương 387: Hắc liên hoa giới giải trí (19)Chương 388: Hắc liên hoa giới giải trí (20)Chương 389: Hắc liên hoa giới giải trí (21)Chương 390: Hắc liên hoa giới giải trí (22)Chương 391: Hắc liên hoa giới giải trí (23)Chương 392: Hắc liên hoa giới giải trí (24)Chương 393: Hắc liên hoa giới giải trí (25)Chương 394: Hắc liên hoa giới giải trí (26)Chương 395: Hắc liên hoa giới giải trí (27)Chương 396: Hắc liên hoa giới giải trí (28)Chương 397: Hắc liên hoa giới giải trí (29)Chương 398: Hắc liên hoa giới giải trí (30)Chương 399: Hắc liên hoa giới giải trí (31)Chương 400: Hắc liên hoa giới giải trí (32)Chương 401: Hắc liên hoa giới giải trí (33)Chương 402: Hắc liên hoa giới giải trí (34)Chương 403: Hắc liên hoa giới giải trí (35)Chương 404: Hắc liên hoa giới giải trí (36)Chương 405: Hắc liên hoa giới giải trí (37)Chương 406: Hắc liên hoa giới giải trí (38)Chương 407: Hắc liên hoa giới giải trí (39)Chương 408: Hắc liên hoa giới giải trí (40)Chương 409: Hắc liên hoa giới giải trí (41)Chương 410: Hắc liên hoa giới giải trí (42)Chương 411: Hắc liên hoa giới giải trí (43)Chương 412: Hắc liên hoa giới giải trí (44)Chương 413: Hắc liên hoa giới giải trí (45)Chương 414: Hắc liên hoa giới giải trí (46)Chương 415: Hắc liên hoa giới giải trí (47)Chương 416: Hắc liên hoa giới giải trí (48)Chương 417: Hắc liên hoa giới giải trí (49)Chương 418: Hắc liên hoa giới giải trí (50)Chương 419: Hắc liên hoa giới giải trí (51)Chương 420: Hắc liên hoa giới giải trí (52)Chương 421: Hắc liên hoa giới giải trí (53)Chương 422: Hắc liên hoa giới giải trí (54)Chương 423: Hắc liên hoa giới giải trí (55)Chương 424: Hắc liên hoa giới giải trí (56)Chương 425: Hắc liên hoa giới giải trí (57)Chương 426: Hắc liên hoa giới giải trí (58)Chương 427: Hắc liên hoa giới giải trí (59)Chương 428: Hắc liên hoa giới giải trí (60)Chương 429: Hắc liên hoa giới giải trí (61)Chương 430: Hắc liên hoa giới giải trí (62)Chương 431: Hắc liên hoa giới giải trí (63)Chương 432: Hắc liên hoa giới giải trí (64)Chương 433: Hắc liên hoa giới giải trí (65)Chương 434: Hắc liên hoa giới giải trí (66)Chương 435: Hắc liên hoa giới giải trí (67)Chương 436: Hắc liên hoa giới giải trí (68)Chương 437: Hắc liên hoa giới giải trí (69)Chương 438: Hắc liên hoa giới giải trí (70)Chương 439: Hắc liên hoa giới giải trí (71)Chương 440: Hắc liên hoa giới giải trí (72)Chương 441: Hắc liên hoa giới giải trí (73)Chương 442: Hắc liên hoa giới giải trí (74)Chương 443: Hắc liên hoa giới giải trí (75)Chương 444: Hắc liên hoa giới giải trí (hoàn)Chương 445: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (1)Chương 446: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (2)Chương 447: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (3)Chương 448: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (4)Chương 449: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (5)Chương 450: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (6)Chương 451: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (7)Chương 452: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (8)Chương 453: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (9)Chương 454: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (10)Chương 455: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (11)Chương 456: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (12)Chương 457: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (13)Chương 458: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (14)Chương 459: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (15)Chương 460: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (16)Chương 461: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (17)Chương 462: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (18)Chương 463: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (19)Chương 464: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (20)Chương 465: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (21)Chương 466: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (22)Chương 467: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (23)Chương 468: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (24)Chương 469: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (25)Chương 470: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (26)Chương 471: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (27)Chương 472: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (28)Chương 473: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (29)Chương 474: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (30)Chương 475: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (31)Chương 476: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (32)Chương 477: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (33)Chương 478: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (34)Chương 479: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (35)Chương 480: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (36)Chương 481: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (37)Chương 482: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (38)Chương 483: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (39)Chương 484: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (40)Chương 485: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (41)Chương 486: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (42)Chương 487: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (43)Chương 488: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (42)Chương 489: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (45)Chương 490: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (46)Chương 491: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (47)Chương 492: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (48)Chương 493: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (49)Chương 494: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (50)Chương 495: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (51)Chương 496: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (52)Chương 497: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (53)Chương 498: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (54)Chương 499: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (55)Chương 500: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (56)Chương 501: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (57)Chương 502: Học trò của tôi không có khả năng là tổng tài (hoàn)Chương 503: Miêu yêu nữ (1)Chương 504: Miêu yêu nữ (2)Chương 505: Miêu yêu nữ (3)Chương 506: Miêu yêu nữ (4)Chương 507: Miêu yêu nữ (5)Chương 508: Miêu yêu nữ (6)Chương 509: Miêu yêu nữ (7)Chương 510: Miêu yêu nữ (8)Chương 511: Miêu yêu nữ (9)Chương 512: Miêu yêu nữ (10)Chương 513: Miêu yêu nữ (11)Chương 514: Miêu yêu nữ (12)Chương 515: Miêu yêu nữ (13)Chương 516: Miêu yêu nữ (14)Chương 517: Miêu yêu nữ (15)Chương 518: Miêu yêu nữ (16)Chương 519: Miêu yêu nữ (17)Chương 520: Miêu yêu nữ (18)Chương 521: Miêu yêu nữ (19)