Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Tác giả:Nguyệt Hạ Kim Hồ
Dịch giả:
Phân loại:Khoa HuyễnTrọng sinhĐam mỹ
last update time:02/01/2018
Nội Dung Truyện : Mạt Thế Chưởng Thượng Thất TinhThể loại: tang thi mạt thế, trọng sinh, dị năng, không gian tùy thân, tu chân tiên hiệp, lãnh đạm thụ x bá đạo hắc báo công, nhân thú, cường cường, 1×1, HE. (nhân thú nhưng không có màn nhân thú đâu đừng mơ hão =)))Tình Trạng Raw: 2 quyển + 2 phiên ngoạiEditor: toujifuuTrương gia có tổ tiên là truyền nhân của Chính Nhất Phái* đạo gia, tuy nhiên đến đời của Trương Thư Hạc đã suy yếu dần. (* hay còn gọi là Chính Nhất Đạo, lấy Thiên Sư Đạo làm đại biểu, bao gồm các phái như Mao Sơn, Linh Bảo, Thanh Vi, Tịnh Minh.)Cũng tới ngày diệt vong của giáng lâm, vào thời điểm mà thực vật lại hút máu bất minh, hoạt tử nhân bất tử, y dựa vào chút phù thuật còn lại, kéo dài hơi tàn mười năm trong những tà vật đó, cuối cùng chết thảm dưới huyết đằng (dây đằng hút máu).Lại không ngờ rằng sẽ trở lại mười năm trước, một khắc khi sống lại, chuyện đầu tiên y làm, chính là bật dậy khỏi sô pha, xông vào phòng chứa đồ, tìm kiếm món đồ của đạo gia duy nhất còn lại trong nhà, pho tượng Linh Bảo Thiên Tôn phủ đầy bụi bị ném trong góc kia... Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
Xem
Mục lục:
Quyển 1 - Chương 1: Sống sótQuyển 1 - Chương 2: Ăn kéQuyển 1 - Chương 3: Trữ đồQuyển 1 - Chương 4: Cấm thuậtQuyển 1 - Chương 5: Hành hạ đến chếtQuyển 1 - Chương 6: Oán hậnQuyển 1 - Chương 7: Chạy trốnQuyển 1 - Chương 8: Thu muaQuyển 1 - Chương 9: Chất phácQuyển 1 - Chương 10: Địch ýQuyển 1 - Chương 11: Thịt tươiQuyển 1 - Chương 12: Rời điQuyển 1 - Chương 13: Mùi thối rữaQuyển 1 - Chương 14: Kiếm tiềnQuyển 1 - Chương 15: Rối loạnQuyển 1 - Chương 16: Mua túiQuyển 1 - Chương 17: Bố trậnQuyển 1 - Chương 18: Thiêu đốtQuyển 1 - Chương 19: Bán raQuyển 1 - Chương 20: La bànQuyển 1 - Chương 21: Cặn đỏQuyển 1 - Chương 22: Cây đàoQuyển 1 - Chương 23: Tẩy tủyQuyển 1 - Chương 24: Nhà cho thuêQuyển 1 - Chương 25: Cửa thépQuyển 1 - Chương 26: Trữ nướcQuyển 1 - Chương 27Quyển 1 - Chương 28Quyển 1 - Chương 29Quyển 1 - Chương 30Quyển 1 - Chương 31Quyển 1 - Chương 32Quyển 1 - Chương 33Quyển 1 - Chương 34Quyển 1 - Chương 35Quyển 1 - Chương 36Quyển 1 - Chương 37Quyển 1 - Chương 38Quyển 1 - Chương 39Quyển 1 - Chương 40Quyển 1 - Chương 41Quyển 1 - Chương 42Quyển 1 - Chương 43Quyển 1 - Chương 44Quyển 1 - Chương 45Quyển 1 - Chương 46Quyển 1 - Chương 47Quyển 1 - Chương 48Quyển 1 - Chương 49Quyển 1 - Chương 50Quyển 1 - Chương 51Quyển 1 - Chương 52Quyển 1 - Chương 53Quyển 1 - Chương 54Quyển 1 - Chương 55Quyển 1 - Chương 56Quyển 1 - Chương 57Quyển 1 - Chương 58Quyển 1 - Chương 59Quyển 1 - Chương 60Quyển 1 - Chương 61Quyển 1 - Chương 62Quyển 1 - Chương 63Quyển 1 - Chương 64Quyển 1 - Chương 65Quyển 1 - Chương 66Quyển 1 - Chương 67Quyển 1 - Chương 68Quyển 1 - Chương 69Quyển 1 - Chương 70Quyển 1 - Chương 71Quyển 1 - Chương 72Quyển 1 - Chương 73Quyển 1 - Chương 74Quyển 1 - Chương 75Quyển 1 - Chương 76Quyển 1 - Chương 77Quyển 1 - Chương 78Quyển 1 - Chương 79Quyển 1 - Chương 80Quyển 1 - Chương 81Quyển 1 - Chương 82Quyển 1 - Chương 83Quyển 1 - Chương 84Quyển 1 - Chương 85Quyển 1 - Chương 86Quyển 1 - Chương 87Quyển 1 - Chương 88Quyển 1 - Chương 89Quyển 1 - Chương 90Quyển 1 - Chương 91Quyển 1 - Chương 92Quyển 1 - Chương 93Quyển 1 - Chương 94Quyển 1 - Chương 95Quyển 1 - Chương 96Quyển 1 - Chương 97Quyển 1 - Chương 98Quyển 1 - Chương 99Quyển 1 - Chương 100Quyển 1 - Chương 101Quyển 1 - Chương 102Quyển 1 - Chương 103Quyển 1 - Chương 104Quyển 1 - Chương 105Quyển 1 - Chương 106Quyển 1 - Chương 107Quyển 1 - Chương 108Quyển 1 - Chương 109Quyển 1 - Chương 110Quyển 1 - Chương 111Quyển 1 - Chương 112Quyển 1 - Chương 113Quyển 1 - Chương 114Quyển 1 - Chương 115Quyển 1 - Chương 116Quyển 2 - Chương 117: Quyển II: Tu Tiên ThiênQuyển 2 - Chương 118Quyển 2 - Chương 119Quyển 2 - Chương 120Chương 121Chương 122Chương 123Chương 124Chương 125Chương 126Chương 127Chương 128Chương 129Chương 130Chương 131Chương 132Chương 133Chương 134Chương 135Chương 136Chương 137Chương 138Chương 139Chương 140Chương 141Chương 142Chương 143Chương 144Chương 145Chương 146Chương 147Chương 148Chương 149Chương 150Chương 151Chương 152Chương 153Chương 154Chương 155Chương 156Chương 157Chương 158Chương 159Chương 160Chương 161Chương 162Chương 163Chương 164Chương 165Chương 166Chương 167Chương 168Chương 169Chương 170Chương 171Chương 172Chương 173Chương 174Chương 175Chương 176Chương 177Chương 178Chương 179Chương 180Chương 181Chương 182Chương 183Chương 184Chương 185Chương 186Chương 187Chương 188Chương 189Chương 190Chương 191Chương 192Chương 193Chương 194Chương 195Chương 196Chương 197Chương 198Chương 199Chương 200Chương 201Chương 202Chương 203Chương 204Chương 205Chương 206Chương 207Chương 208Chương 209Chương 210Chương 211Chương 212Chương 213Chương 214Chương 215Chương 216Chương 217Chương 218Chương 219Chương 220Chương 221Chương 222Chương 223Chương 224Chương 225Chương 226Chương 227Chương 228Chương 229Chương 230Chương 231Chương 232Chương 233Chương 234Chương 235Chương 236Chương 237Chương 238Chương 239Chương 240Chương 241Chương 242Chương 243Chương 244Chương 245Chương 246Chương 247Chương 248Chương 249Chương 250Chương 251Chương 252: Phiên ngoại 1Chương 253: Phiên ngoại 2