Nam Thần Công Lược Hệ Thống
Tác giả:Cự Trì Liệu
Dịch giả:
Phân loại:Khoa Huyễn
last update time:12/11/2017
Truyện Nam Thần Công Lược Hệ Thống của tác giả Cự Trì Liệu được đánh giá là một tuyệt tác khoa khuyễn hay nhất, có lượng người đọc theo dõi đông đảo trên trang đọc truyện online được yêu thích nhất. Hạ Lăng bị cưỡng chế kí hiệp định với một cái hệ thống mang tên là "Nam thần công lược". Từ đó trở đi, một ngày của Hạ Lãng chính là xoát hảo cảm của nam thần kêu ngạo -> đi tìm chỗ chết -> hấp dẫn lực chú ý của nam nhâ -> tiếp tục xoát hảo cảm -> bi thương bị ba ba ba ngày. Hạ Lăng: Đã hãm hại ta thì mau ra đây, tao cam đoan sẽ khiến mày chết ba phần tư. Văn án không đứng đắn: Hệ thống: [Nhiệm vụ cưỡng chế: Đối với nam thần nói: “Nam thần tôi thích anh, tôi muốn sinh hầu tử cho anh”, hạn trong một giờ, thất bại sẽ bị nam thần ba ba ba.] Hạ Lăng: Hệ thống, mày có thể không hãm hại tao nữa được không? Hệ thống: … Chúc mừng Player nhiệm vụ thất bại. Hạ Lăng: Xin! Đừng! Nháo! ① Mục tiêu trước mắt công lược thế giới: Mạt thế –> _(:з” ∠)_ –> vườn trường –> tinh tế –> meo >▽< –> quỷ công –> lang băm ngươi khỏe, lang băm tạm biệt. ② Tác giả không có một chút quan niệm thường thức, BUG nhiều thỉnh tha thứ ③ Xuyên trở lại là thân thể nguyên bản ④ Văn này là 1 x 1
Xem
Mục lục:
Chương 1: ✥ Đệ Nhất Vị: Mạt Thế ✥Chương 2Chương 3Chương 4Chương 5Chương 6Chương 7Chương 8: ✥ Đệ Nhị Vị: Võng Văn ✥Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12Chương 13Chương 14Chương 15: ✥ Đệ Tam Vị: Vườn Trường ✥Chương 16Chương 17Chương 18Chương 19Chương 20Chương 21Chương 22Chương 23: Phiên Ngoại: Tô VũChương 24: Phiên Ngoại: Diệp ThừaChương 25: Tiểu Phiên NgoạiChương 26: ✥ Đệ Tứ Vị: Tinh Tế ✥Chương 27: Chương 24Chương 28: Chương 25Chương 29: Chương 26Chương 30: Chương 27Chương 31: Chương 28Chương 32: Chương 29Chương 33: Phiên Ngoại: Lạc YChương 34: Phiên Ngoại: Hạ DậtChương 35: Phiên Ngoại: Hạ ViêmChương 36: Phiên Ngoại: Hạ Dật X Cố LẫmChương 37: Phiên Ngoại: Hạ Viêm X Cơ GiápChương 38: ✥ Đệ Ngũ Vị: Hóa Mèo ✥Chương 39: Chương 31Chương 40: Chương 32Chương 41: Chương 33Chương 42: Chương 34Chương 43: Chương 35Chương 44: ✥ Đệ Lục Vị: Bug ✥Chương 45: Chương 37Chương 46: Chương 38Chương 47: ✥ Đệ Thất Vị: Lang Băm ✥Chương 48: Chương 40Chương 49: Chương 41Chương 50: Chương 42Chương 51: Chương 43Chương 52: Chương 44Chương 53: ✥ Nam Thần, Theo Ta Về Nhà ✥Chương 54: – Tô Vũ Thiên –Chương 55: Chương 47Chương 56: Chương 48Chương 57: Chương 49Chương 58: – Diệp Thừa Thiên –Chương 59: Chương 51Chương 60: Chương 52Chương 61: Chương 53Chương 62: Chương 54Chương 63: Chương 55Chương 64: Chương 56Chương 65: Chương 57Chương 66: – Phó Hàn Thiên –Chương 67: Chương 59Chương 68: Chương 60Chương 69: Chương 61Chương 70: Chương 62Chương 71: Chương 63Chương 72: Chương 64Chương 73: Phiên Ngoại: Anh Tử DiệpChương 74: – Lạc Y Thiên –Chương 75: Chương 66Chương 76: Chương 67Chương 77: Chương 68Chương 78: Chương 69Chương 79: Phiên Ngoại: Ngụy Huynh Đệ VănChương 80: – Tiêu Lạc Thiên –Chương 81: Chương 71Chương 82: Chương 72Chương 83: Chương 73Chương 84: Chương 74Chương 85: Chương 75Chương 86: Chương 76Chương 87: Chương 77Chương 88: Tiểu Phiên Ngoại: Diệp Tri Đại Đại X Yêu Nhất Chính Là Đi Đường Buổi ĐêmChương 89: Phiên Ngoại: Lâm Quân NgạnChương 90: – Giang Mục – Bạch Lê Thiên –Chương 91: Chương 79Chương 92: Chương 80Chương 93: Chương 81-1Chương 94: Chương 81-2Chương 95: Chương 82Chương 96: Phiên Ngoại: Phỏng Vấn