Huyền Thiên Hồn Tôn
Tác giả:Ám Ma Sư
Dịch giả:
Phân loại:Huyền Huyễn
last update time:24/04/2019
Nội Dung Truyện : Huyền Thiên Hồn TônTại Huyền Vực bỗng xảy ra sự kiện chấn động khắp giới: Tiêu Dao Hồn Hoàng - Diệp Tiêu Dao uy danh thiên địa bỗng nhiên bỏ mạng nơi này.Trăm năm sau hắn trùng sinh sống lại trong cơ thể của một học viên bị người khác khinh bỉ - Diệp Huyền. Diệp Huyền sinh ra Lưu Vân quốc, là một học viên của Tinh Huyền, hắn từ nhỏ đã bị coi là có phế võ hồn, từ mạch, bị người khác bắt nạt, thế nhưng lại trở thành kẻ có được tam sinh vũ hồn nghịch thiên trong truyền thuyết, hắn bắt đầu lữ trình chinh phục đại lục.Thiên Huyền đại lục lấy linh hải độc tôn. Cường giả cô đọng võ hồn thành Cửu Thiên Võ Đế, du chín tầng trời, thăm thần hải, thân mang võ công tuyệt thế, quân lâm thiên hạ.Ba vạn năm trước, Bá Thiên Hùng Chủ sinh ra Hắc Long Võ Hồn, luyện cửu phẩm hắc long, thành Vô Thượng Võ Đế, bá khí thiên hạ, càn quét thiên quân, thống nhất Vô Tận Hải, xưng tôn trên biển.Một vạn năm trước Thiên Linh Lão Nhân ngưng Linh Hải Võ Hồn, linh hải không cạn thì huyền khí không diệt, sáng lập Lăng Thiên tông, ngạo thị quần hùng, độc tôn một phương.Năm ngàn năm trước Hiên Viên Đại Đế chưởng Xích Nguyệt Võ Hồn, đối với kẻ địch như huyết nguyệt giáng lâm, xác trải trăm vạn dặm, dựng lên Xích Nguyệt đế quốc, xưng hùng đại lục.Ba ngàn năm trước Lăng Ba Nữ Đế hóa Tiên lăng Võ Hồn, Tiên lăng cửu phẩm, siêu phàm nhập thánh, lập Phiêu Miểu cung, bao trùm tuyệt đỉnh.Hiện nay trên đại lục có đế quốc, tông môn, gia tộc, học viện, các thế lực nổi lên, quần hùng cùng tiến trình diễn các cuộc sử thi hùng hồn.Một siêu phẩm nữa của tác giả Ám Ma Sư sau thành công của Dược Thần và Võ Đạo Đan Tôn. Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
Xem
Mục lục:
Chương 1: Sống lại (1)Chương 2: Sống lại (2)Chương 3: Lãnh Dĩnh DoanhChương 4: Vân Ngạo TuyếtChương 5: Cách chữa hương diễm (1)Chương 6: Cách chữa hương diễm (2)Chương 7: Chợ giao dịchChương 8: Huyết Lan đảm (1)Chương 9: ThiếuChương 10: Hiệp Hội Luyện Dược SưChương 11: Tới cửa khi dễ (1)Chương 12: Tới cửa khi dễ (2)Chương 13: Nát trứngChương 14: Hội trưởng giật mình (1)Chương 15: Hội trưởng giật mình (2)Chương 16: Ba người cùng lênChương 17: Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết (1)Chương 18: Cửu Huyền Ngạo Thế Quyết (2)Chương 19: La giáo quan (1)Chương 20: La giáo quan (2)Chương 21: Khảo giáo (1)Chương 22: Khảo giáo (2)Chương 23: Mỹ nữ đối luyện (1)Chương 24: Mỹ nữ đối luyện (2)Chương 25: Có qua có lại (1)Chương 26: Có qua có lại (2)Chương 27: Quỳ xuống xin tha (1)Chương 28: Quỳ xuống xin tha (2)Chương 29: Dạy dỗ Chu Ngạn (1)Chương 30: Dạy dỗ Chu Ngạn (2)Chương 31: Trữ vật giới chỉ (1)Chương 32: Trữ vật giới chỉ (2)Chương 33: Cầu trợ khu (1)Chương 34: Cầu trợ khu (2)Chương 35: Đại sưChương 36: Đại địa võ hồn (1)Chương 37: Đại địa võ hồn (2)Chương 38: Tam sinh võ hồn (1)Chương 39: Tam sinh võ hồn (2)Chương 40: Trung tâm tu luyện (1)Chương 41: Trung tâm tu luyện (2)Chương 42: Tụ linh trận (1)Chương 43: Tụ linh trận (2)Chương 44: Âm mưu quỷ kế (1)Chương 45: Âm mưu quỷ kế (2)Chương 46: Liên tục đột pháChương 47: Hãm hại (1)Chương 48: Hãm hại (2)Chương 49: Ni cô cũng điên cuồng (1)Chương 50: Ni cô cũng điên cuồng (2)Chương 51: Ngậm máu phun người (1)Chương 52: Ngậm máu phun người (2)Chương 53: Khẩu vị thật nặng (1)Chương 54: Khẩu vị thật nặng (2)Chương 55: Hồn sư thápChương 56: Sinh mệnh võ hồn (1)Chương 57: Sinh mệnh võ hồn (2)Chương 58: Địa võ sư (1)Chương 59: Địa võ sư (2)Chương 60: Nhận ta làm chủ (1)Chương 61: Nhận ta làm chủ (2)Chương 62: Tát mặt thật mạnh (1)Chương 63: Tát mặt thật mạnh (2)Chương 64: Rốt cuộc gặp được đại sư (1)Chương 65: Rốt cuộc gặp được đại sư (2)Chương 66: Thành tâm lĩnh giáoChương 67: Luyện chế võ hồn (1)Chương 68: Luyện chế võ hồn (2)Chương 69: Thâm sâu khó dò (1)Chương 70: Thâm sâu khó dò (2)Chương 71: Thi cuối học kỳ (1)Chương 72: Thi cuối học kỳ (2)Chương 73: Cùng tới khiêu khích (1)Chương 74: Cùng tới khiêu khích (2)Chương 75: Nữ thần tề tụ (1)Chương 76: Nữ thần tề tụ (2)Chương 77: Hai người cùng lênChương 78: Tiêu dao du (1)Chương 79: Tiêu dao du (2)Chương 80: Cường thế (1)Chương 81: Cường thế (2)Chương 82: Đột phá linh vũ cảnh (1)Chương 83: Đột phá linh vũ cảnh (2)Chương 84: Lửa giận ngút trời (1)Chương 85: Lửa giận ngút trời (2)Chương 86: Lửa giận ngút trời (3)Chương 87: Khí thế hùng hổ (1)Chương 88: Khí thế hùng hổ (2)Chương 89: Ép buộc giao người (1)Chương 90: Ép buộc giao người (2)Chương 91: Xem náo nhiệt (1)Chương 92: Xem náo nhiệt (2)Chương 93: Bắt hết tất cả lại (1)Chương 94: Bắt hết tất cả lại (2)Chương 95: Bạo khởi nhi kích (1)Chương 96: Bạo khởi nhi kích (2)Chương 97: La Chiến kích độngChương 98: Xuất phát về tộc (1)Chương 99: Xuất phát về tộc (2)Chương 100: Nan đề của Diệp gia (1)Chương 101: Nan đề của Diệp gia (2)Chương 102: So kiêu ngạo (1)Chương 103: So kiêu ngạo (2)Chương 104: Cái gọi là vì gia tộc (1)Chương 105: Cái gọi là vì gia tộc (2)Chương 106: Lão gia tử ra tay (1)Chương 107: Lão gia tử ra tay (2)Chương 108: Lão gia tử ra tay (3)Chương 109: Mặt ủ mày chau (1)Chương 110: Mặt ủ mày chau (2)Chương 111: Lật trời (1)Chương 112: Lật trời (2)Chương 113: Lão gia tử bạo phát (1)Chương 114: Lão gia tử bạo phát (2)Chương 115: Đồ Chết giẫm (1)Chương 116: Đồ Chết giẫm (2)Chương 117: Hành động các bên (1)Chương 118: Hành động các bên (2)Chương 119: Bản mệnh hồn ấn (1)Chương 120: Bản mệnh hồn ấn (2)Chương 121: Kim châm thứ huyệtChương 122: Huyết Đao trại (1)Chương 123: Huyết Đao trại (2)Chương 124: Ba loại kỳ độc (1)Chương 125: Ba loại kỳ độc (2)Chương 126: Diệp Huyền lập kế (1)Chương 127: Diệp Huyền lập kế (2)Chương 128: Đợi đã lâu (1)Chương 129: Đợi đã lâu (2)Chương 130: La Chiến phát uy (1)Chương 131: Toàn quân bị diệt (1)Chương 132: Toàn quân bị diệt (2)Chương 133: Hồn huyền cương (1)Chương 134: Hồn huyền cương (2)Chương 135: Bi thống nặng nề (1)Chương 136: Bi thống nặng nề (2)Chương 137: Vinh dự gia tộc (1)Chương 138: Vinh dự gia tộc (2)Chương 139: Mời dự yến hội (1)Chương 140: Mời dự yến hội (2)Chương 141: Liễu sở trưởng (1)Chương 142: Liễu sở trưởng (2)Chương 143: Nhiệt tình như lửaChương 144: Hợp tác luyện chế (1)Chương 145: Hợp tác luyện chế (2)Chương 146: Bắt đầu trị liệu (1)Chương 147: Bắt đầu trị liệu (2)Chương 148: Hồn lực thần bí (1)Chương 149: Hồn lực thần bí (2)Chương 150: Thôn phệ võ hồn phát uy (1)Chương 151: Thôn phệ võ hồn phát uy (2)Chương 152: Song phương hợp tác (1)Chương 153: Song phương hợp tác (2)Chương 154: Cải tiến kỹ thuật (1)Chương 155: Cải tiến kỹ thuật (2)Chương 156: Hắn là chó điênChương 157: Chó điên sủa bậy (1)Chương 158: Chó điên sủa bậy (2)Chương 159: Mù mắt chó (1)Chương 160: Mù mắt chó (2)Chương 161: Tới dâng lễ vật (1)Chương 162: Tới dâng lễ vật (2)Chương 163: Thiên tâm hoàng quảChương 164: Ngưng hàn đan (1)Chương 165: Ngưng hàn đan (2)Chương 166: Cấu kết hãm hại (1)Chương 167: Cấu kết hãm hại (2)Chương 168: Nửa đoạn mũi thương (1)Chương 169: Nửa đoạn mũi thương (2)Chương 170: Thái độ của Lãnh Thiên (1)Chương 171: Thái độ của Lãnh Thiên (2)Chương 172: Diệp gia phản kíchChương 173: Đặc hiệu hồi huyết đan (1)Chương 174: Đặc hiệu hồi huyết đan (2)Chương 175: Liên tiếp đưa ra (1)Chương 176: Liên tiếp đưa ra (2)Chương 177: Điên cuồng tranh mua (1)Chương 178: Điên cuồng tranh mua (2)Chương 179: Thủ đoạn của Vương giaChương 180: Diệt huyền phi đao (1)Chương 181: Diệt huyền phi đao (2)Chương 182: Diệp gia bị tập kích (1)Chương 183: Diệp gia bị tập kích (2)Chương 184: Ngàn dặm tập sát (1)Chương 185: Ngàn dặm tập sát (2)Chương 186: Hồn Binh (1)Chương 187: Hồn Binh (2)Chương 188: Chết không nhắm mắtChương 189: Hai nhà chấn động (1)Chương 190: Hai nhà chấn động (2)Chương 191: Diệp Huyền chỉ điểm (1)Chương 192: Diệp Huyền chỉ điểm (2)Chương 193: Thi nhau đột phá (1)Chương 194: Thi nhau đột phá (2)Chương 195: Dụ rắn rời hang (1)Chương 196: Dụ rắn rời hang (2)Chương 197: Ảnh Sát MônChương 198: Triệt để ngã xuống (1)Chương 199: Triệt để ngã xuống (2)Chương 200: Đi tới vương thành (1)Chương 201: Đi tới vương thành (2)Chương 202: Ngang ngược càn rỡ (1)Chương 203: Ngang ngược càn rỡ (2)Chương 204: Hương Mính quận chúaChương 205: Giáo uý trong quân (1)Chương 206: Giáo uý trong quân (2)Chương 207: Luyện dược sư cung đình (1)Chương 208: Luyện dược sư cung đình (2)Chương 209: Luyện dược sư khảo hạch (1)Chương 210: Luyện dược sư khảo hạch (2)Chương 211: Chấp pháp đường (1)Chương 212: Chấp pháp đường (2)Chương 213: Ai cho ngươi gan nàyChương 214: Một đám dân đen (1)Chương 215: Một đám dân đen (2)Chương 216: Khảo hạch nhập học (1)Chương 217: Khảo hạch nhập học (2)Chương 218: Đánh lén sau lưng (1)Chương 219: Đánh lén sau lưng (2)Chương 220: Gặp lại lần nữaChương 221: Tranh giành đình viện (1)Chương 222: Tranh giành đình viện (2)Chương 223: Trần Tinh phát uy (1)Chương 224: Trần Tinh phát uy (2)Chương 225: Cút ra khỏi đây (1)Chương 226: Cút ra khỏi đây (2)Chương 227: Khiêu khích lần nữaChương 228: Diệp Huyền phát uy (1)Chương 229: Diệp Huyền phát uy (2)Chương 230: Chỉ điểm tu luyện (1)Chương 231: Chỉ điểm tu luyện (2)Chương 232: Khóc không ra nước mắt (1)Chương 233: Khóc không ra nước mắt (2)Chương 234: Luyện hồn sư khảo hạch (1)Chương 235: Luyện hồn sư khảo hạch (2)Chương 236: Thần hồ Kỳ kỹChương 237: Nhận nhiệm vụ (1)Chương 238: Nhận nhiệm vụ (2)Chương 239: Khô Trần trưởng lão (1)Chương 240: Khô Trần trưởng lão (2)Chương 241: Trận pháp thượng cổ (1)Chương 242: Trận pháp thượng cổ (2)Chương 243: Hoàn toàn tỉnh ngộ (1)Chương 244: Hoàn toàn tỉnh ngộ (2)Chương 245: Ngũ hành chi tinh (1)Chương 246: Ngũ hành chi tinh (2)Chương 247: Tu luyện tháp (1)Chương 248: Tu luyện tháp (2)Chương 249: Tranh giành phòng tu luyệnChương 250: Nhượng bộ lui binh (1)Chương 251: Nhượng bộ lui binh (2)Chương 252: Tầng thứ chín (1)Chương 253: Tầng thứ chín (2)Chương 254: Ta muốn (1)Chương 255: Ta muốn (2)Chương 256: Thái Tử Minh (1)Chương 257: Thái Tử Minh (2)Chương 258: Đều cút hết cho ta (1)Chương 259: Đều cút hết cho taChương 260: Học viên phong vân bảngChương 261: Chấp nhận khiêu chiến (1)Chương 262: Chấp nhận khiêu chiến (2)Chương 263: Đài khiêu chiến (1)Chương 264: Đài khiêu chiến (2)Chương 265: Một chiêu đã thu (1)Chương 266: Một chiêu đã thu (2)Chương 267: Thái tử (1)Chương 268: Thái tử (2)Chương 269: Thứ năm phong vân bảng (1)Chương 270: Thứ năm phong vân bảng (2)Chương 271: Cấm địa vương thấtChương 272: Đột phá võ sư nhị trọng (1)Chương 273: Đột phá võ sư nhị trọng (2)Chương 274: Trấn linh đan (1)Chương 275: Trấn linh đan (2)Chương 276: Khô Trần khiếp sợ (1)Chương 277: Khô Trần khiếp sợ (2)Chương 278: Thiên tài tụ tập (1)Chương 279: Thiên tài tụ tập (2)Chương 280: Thanh Huyền sơnChương 281: Ước hẹn ba chiêu (1)Chương 282: Ước hẹn ba chiêu (2)Chương 283: Phệ linh đao điểu (1)Chương 284: Phệ linh đao điểu (2)Chương 285: Tìm kiếm che chở (1)Chương 286: Tìm kiếm che chở (2)Chương 287: Noãn hàn đan (1)Chương 288: Noãn hàn đan (2)Chương 289: Phong lôi động quật (1)Chương 290: Phong lôi động quật (2)Chương 291: Hiệp lộ tương phùngChương 292: Hao binh tổn tướng (1)Chương 293: Hao binh tổn tướng (2)Chương 294: May mắn thoát thân (1)Chương 295: May mắn thoát thân (2)Chương 296: Sưu hồn đại pháp (1)Chương 297: Sưu hồn đại pháp (2)Chương 298: Ổ huyền thú (1)Chương 299: Ổ huyền thú (2)Chương 300: Trai cò tranh nhau (1)Chương 301: Trai cò tranh nhau (2)Chương 302: Người chiến thắng sau cùng (1)Chương 303: Người chiến thắng sau cùng (2)Chương 304: Đột nhiên tăng mạnhChương 305: Gặp phải ám sát (1)Chương 306: Gặp phải ám sát (2)Chương 307: Giết chết thiên võ sư (1)Chương 308: Giết chết thiên võ sư (2)Chương 309: Mạc danh kỳ diệu (1)Chương 310: Mạc danh kỳ diệu (2)Chương 311: Mộc nhân trận (1)Chương 312: Mộc nhân trận (2)Chương 313: Sở vương (1)Chương 314: Sở vương (2)Chương 315: Phong vân bảng đệ nhấtChương 316: Tranh đoạt đệ nhất (1)Chương 317: Tranh đoạt đệ nhất (2)Chương 318: Thiên tài tuyệt đối (1)Chương 319: Thiên tài tuyệt đối (2)Chương 320: Tìm kiếm khắp nơi (1)Chương 321: Tìm kiếm khắp nơi (2)Chương 322: Đại vương tử Triệu Phong (1)Chương 323: Đại vương tử Triệu Phong (2)Chương 324: Thần linh đồng thịChương 325: Đấu giá hội (1)Chương 326: Đấu giá hội (2)Chương 327: Ỷ thế hiếp người (1)Chương 328: Ỷ thế hiếp người (2)Chương 329: Làm lớn chuyện (1)Chương 330: Làm lớn chuyện (2)Chương 331: Cạnh tranh điên cuồng (1)Chương 332: Cạnh tranh điên cuồng (2)Chương 333: Gài bẫy (1)Chương 334: Gài bẫy (2)Chương 335: Long cốt tráng dương thảo (1)Chương 336: Long cốt tráng dương thảo (2)Chương 337: Giá trên trời (1)Chương 338: Giá trên trời (2)Chương 339: Tài liệu thần bíChương 340: Ra tay trên đường (1)Chương 341: Ra tay trên đường (2)Chương 342: Mạch nước ngầm khởi động (1)Chương 343: Mạch nước ngầm khởi động (2)Chương 344: Tra tấn bức cung (1)Chương 345: Tra tấn bức cung (2)Chương 346: Quan hệ phức tạp (1)Chương 347: Quan hệ phức tạp (2)Chương 348: Phó hội trưởng cung đình (1)Chương 349: Phó hội trưởng cung đình (2)Chương 350: Khô Trần tức giậnChương 351: Người của thiết huyết vệ tới (1)Chương 352: Người của thiết huyết vệ tới (2)Chương 353: Không nể mặt (1)Chương 354: Không nể mặt (2)Chương 355: Khắp nơi chấn động (1)Chương 356: Khắp nơi chấn động (2)Chương 357: Sự tình nháo lớn (1)Chương 358: Sự tình nháo lớn (2)Chương 359: Đều là Diệp HuyềnChương 360: Kinh Thiên Cổ vang rền (1)Chương 361: Kinh Thiên Cổ vang rền (2)Chương 362: Lôi đình tức giận (1)Chương 363: Lôi đình tức giận (2)Chương 364: Chân tướng rõ ràng (1)Chương 365: Chân tướng rõ ràng (2)Chương 366: Mặc ngươi xử trí (1)Chương 367: Mặc ngươi xử trí (2)Chương 368: Chấn động vương thành (1)Chương 369: Chấn động vương thành (2)Chương 370: Con chồn tímChương 371: Huyết chi khế ước (1)Chương 372: Huyết chi khế ước (2)Chương 373: Thỉnh cầu của Khô Trần (1)Chương 374: Thỉnh cầu của Khô Trần (2)Chương 375: Long Văn Kiếm (1)Chương 376: Long Văn Kiếm (2)Chương 377: Triệt để thuyết phục (1)Chương 378: Triệt để thuyết phục (2)Chương 379: Phệ Tâm Trùng (1)Chương 380: Phệ Tâm Trùng (2)Chương 381: Âm Quý MộcChương 382: Đột phá địa võ sư (1)Chương 383: Đột phá địa võ sư (2)Chương 384: Trị liệu kinh thán (1)Chương 385: Trị liệu kinh thán (2)Chương 386: Bí văn (1)Chương 387: Bí văn (2)Chương 388: Hạt châu màu tím (1)Chương 389: Hạt châu màu tím (2)Chương 390: Hắc ấn huyền bảo (1)Chương 391: Hắc ấn huyền bảo (2)Chương 392: Gặp phải mai phục (1)Chương 393: Gặp phải mai phục (2)Chương 394: Tức muốn nổ phổiChương 395: Cứu viện chạy tới (1)Chương 396: Cứu viện chạy tới (2)Chương 397: Cấm chế nhiều tầng (1)Chương 398: Cấm chế nhiều tầng (2)Chương 399: Rời khỏi vương thành (1)Chương 400: Rời khỏi vương thành (2)Chương 401: Bách liên đại trận (1)Chương 402: Bách liên đại trận (2)Chương 403: Thiên Húc Hành tỉnh (1)Chương 404: Thiên Húc Hành tỉnh (2)Chương 405: Là quan làm cướp (1)Chương 406: Là quan làm cướp (2)Chương 407: Đầu đuôi sự việcChương 408: Lòng động sát khí (1)Chương 409: Lòng động sát khí (2)Chương 410: Diệp gia gặp nguy (1)Chương 411: Diệp gia gặp nguy (2)Chương 412: Diệp Huyền tới rồi (1)Chương 413: Diệp Huyền tới rồi (2)Chương 414: Máu chảy thành sông (1)Chương 415: Máu chảy thành sông (2)Chương 416: Phương Thiên Hồng (1)Chương 417: Phương Thiên Hồng (2)Chương 418: Đánh đâu thắng đó (1)Chương 419: Đánh đâu thắng đó (2)Chương 420: Thẳng tới phủ thành chủ (1)Chương 421: Thẳng tới phủ thành chủ (2)Chương 422: Mê Không Trận (1)Chương 423: Mê Không Trận (2)Chương 424: Cường giả tông mônChương 425: Bảng linh trùng kỳ dị (1)Chương 426: Bảng linh trùng kỳ dị (2)Chương 427: Hồn phù áp chế (1)Chương 428: Hồn phù áp chế (2)Chương 429: Huyền Cơ Tông (1)Chương 430: Huyền Cơ Tông (2)Chương 431: Bách Thắng tướng quân (1)Chương 432: Bách Thắng tướng quân (2)Chương 433: Giết hết tại chỗ (1)Chương 434: Giết hết tại chỗ (2)Chương 435: Hồn Mệnh quảChương 436: Cổ trận quỷ dị (1)Chương 437: Cổ trận quỷ dị (2)Chương 438: Hà Từ Đình (1)Chương 439: Hà Từ Đình (2)Chương 440: Đội hình cường đại (1)Chương 441: Đội hình cường đại (2)Chương 442: Dẹp yên sóng gió (1)Chương 443: Dẹp yên sóng gió (2)Chương 444: Huyền Minh Thạch (1)Chương 445: Huyền Minh Thạch (2)Chương 446: Lai lịch bất minh (1)Chương 447: Lai lịch bất minh (2)Chương 448: Cho hắn một quyềnChương 449: Cao thủ tụ tập (1)Chương 450: Cao thủ tụ tập (2)Chương 451: Võ tôn lục giai (1)Chương 452: Võ tôn lục giai (2)Chương 453:Chương 454:Chương 455: Đại hội mở ra (1)Chương 456: Đại hội mở ra (2)Chương 457: Hồn lực phong bạoChương 458: Cười to (1)Chương 459: Cười to (2)Chương 460: Lực lượng mới xuất hiện (1)Chương 461: Lực lượng mới xuất hiện (2)Chương 462: Bỗng nhiên nổi tiếngChương 463: Điểm tinh thành hồn (1)Chương 464: Điểm tinh thành hồn (2)Chương 465: Rung động toàn trường (1)Chương 466: Rung động toàn trường (2)Chương 467: Cao cư đệ nhấtChương 468: Cửa thứ ba (1)Chương 469: Cửa thứ ba (2)Chương 470: Đều có tư tâm (1)Chương 471: Đều có tư tâm (2)Chương 472: Lam Tinh thảoChương 473: Thi triển thân thủ (1)Chương 474: Thi triển thân thủ (2)Chương 475: Thành tích kinh người (1)Chương 476: Thành tích kinh người (2)Chương 477: Đáp án sai lầmChương 478: Ngoài ý muốn (1)Chương 479: Ngoài ý muốn (2)Chương 480: Không phục (1)Chương 481: Không phục (2)Chương 482: Quán quân cuối cùngChương 483: Diệp Huyền ban cho (1)Chương 484: Diệp Huyền ban cho (2)Chương 485: Địa hỏa (1)Chương 486: Địa hỏa (2)Chương 487: Bí cảnh mở raChương 488: La Thiên Phiến Hình Hoa (1)Chương 489: La Thiên Phiến Hình Hoa (2)Chương 490: Vận khí thật tốt (1)Chương 491: Vận khí thật tốtChương 492: Ngô Húc khiếp sợChương 493: Chém giết Thiên Vũ Sư (1)Chương 494: Chém giết Thiên Vũ Sư (2)Chương 495: Tam Nhãn Yêu Lang (1)Chương 496: Tam Nhãn Yêu Lang (2)Chương 497: Ngự Thú QuyếtChương 498: Văn Kiều Muội hấp dẫn (1)Chương 499: Văn Kiều Muội hấp dẫn (2)Chương 500: Huyệt động thần bí (1)Chương 501: Huyệt động thần bí (2)Chương 502: Thất Thải Hoa Liên (1)Chương 503: Thất Thải Hoa Liên (2)Chương 504: Kinh độngChương 505: Nhân tộc tiến công (1)Chương 506: Nhân tộc tiến công (2)Chương 507: Hoa sen thành thụcChương 508: Vô tận dung hỏa (1)Chương 509: Vô tận dung hỏa (2)Chương 510: Cấm chế thần bí (1)Chương 511: Cấm chế thần bí (2)Chương 512: Đột phá ngoài ý muốnChương 513: Chuyển dời mục tiêu (1)Chương 514: Chuyển dời mục tiêu (2)Chương 515: Vu oan giá họa (1)Chương 516: Vu oan giá họa (2)Chương 517: Mọi người đều có mục đích riêngChương 518: Cường giả tông môn (1)Chương 519: Cường giả tông môn (2)Chương 520: Thực lực cường hãn (1)Chương 521: Thực lực cường hãn (2)Chương 522: Gặp lại Hạ Thất TịchChương 523: Huyền thú chi vương (1)Chương 524: Huyền thú chi vương (2)Chương 525: Thiên La QuyểnChương 526: Chém giết Lý Hạc (1)Chương 527: Chém giết Lý Hạc (2)Chương 528: Kim Lân đại nhân (1)Chương 529: Kim Lân đại nhân (2)Chương 530: Yêu vươngChương 531: Long Tâm Ngọc (1)Chương 532: Long Tâm Ngọc (2)Chương 533: Tự tìm đường chết (1)Chương 534: Tự tìm đường chết (2)Chương 535: Di tích viễn cổChương 536: Bắc Đẩu Thất Tinh trận pháp (1)Chương 537: Bắc Đẩu Thất Tinh trận pháp (2)Chương 538: Ta muốn (1)Chương 539: Ta muốn (2)Chương 540: Toàn lực ra tayChương 541: Có đủ tư cách hay không? (1)Chương 542: Có đủ tư cách hay không? (2)Chương 543: Cút (1)Chương 544: Cút (2)Chương 545: Phong cấm chi địaChương 546: Nguy cơ tới gần (1)Chương 547: Nguy cơ tới gần (2)Chương 548: Đột phá ngũ phẩm (1)Chương 549: Đột phá ngũ phẩm (2)Chương 550: Sinh tử một đườngChương 551: Điện hạ (1)Chương 552: Điện hạ (2)Chương 553: Huyền thú đóng kịch (1)Chương 554: Huyền thú đóng kịch (2)Chương 555: Thủ hộ thúChương 556: Bình yên rời đi (1)Chương 557: Bình yên rời đi (2)Chương 558: Các ngươi chớ đi (1)Chương 559: Các ngươi chớ đi (2)Chương 560: Còn muốn chơiChương 561: Mọi người lo lắng (1)Chương 562: Mọi người lo lắng (2)Chương 563: Khẩu phần lương thực của Kim Lân (1)Chương 564: Khẩu phần lương thực của Kim Lân (2)Chương 565: Rốt cuộc đã tớiChương 566: Diệp Huyền là ai (1)Chương 567: Diệp Huyền là ai (2)Chương 568: Ta chính là Diệp HuyềnChương 569: Đồng tâm hiệp lực (1)Chương 570: Đồng tâm hiệp lực (2)Chương 571: Lão giả Hạ gia (1)Chương 572: Lão giả Hạ gia (2)Chương 573: Lam Quang học việnChương 574: Nơi phát ra lực lượng (1)Chương 575: Nơi phát ra lực lượng (2)Chương 576: Hành hạ đến chếtChương 577: Lục Toàn Mê Sát Trận (1)Chương 578: Lục Toàn Mê Sát Trận (2)Chương 579: Đại Diệt Sinh Tử Thủ (1)Chương 580: Đại Diệt Sinh Tử Thủ (2)Chương 581: Bạo Nguyên ĐanChương 582: Minh tâm chủng (1)Chương 583: Minh tâm chủng (2)Chương 584: Huyền Cơ Tông tức giận (1)Chương 585: Huyền Cơ Tông tức giận (2)Chương 586: Hắc Thạch thànhChương 587: Tụ Bảo Hiên (1)Chương 588: Tụ Bảo Hiên (2)Chương 589: Quá kém (1)Chương 590: Quá kém (2)Chương 591: Thất Sắc Hỗn Độn ThổChương 592: Bảo vật giá trị (1)Chương 593: Bảo vật giá trị (2)Chương 594: Hối hận xanh ruột (1)Chương 595: Hối hận xanh ruột (2)Chương 596: Người làm ănChương 597: Còn đáng sợ hơn cái chết (1)Chương 598: Còn đáng sợ hơn cái chết (2)Chương 599: Đá dò đường (1)Chương 600: Đá dò đường (2)Chương 601: Siêu cấp thế giaChương 602: Thuần phục Diệp Huyền (1)Chương 603: Thuần phục Diệp Huyền (2)Chương 604: Về sau ta bảo kê ngươi (1)Chương 605: Về sau ta bảo kê ngươi (2)Chương 606: Khắp nơi đột kíchChương 607: Mạc gia trung tâm (1)Chương 608: Mạc gia trung tâm (2)Chương 609: Sinh tử hồn phùChương 610: Khống chế thành Hắc Thạch (1)Chương 611: Khống chế thành Hắc Thạch (2)Chương 612: Lam Quang học viện (1)Chương 613: Lam Quang học viện (2)Chương 614: Hung thủ hiển hiện (1)Chương 615: Hung thủ hiển hiện (2)Chương 616: Đột phá ngũ giaiChương 617: Huyền Cơ Tông? (1)Chương 618: Huyền Cơ Tông? (2)Chương 619: Hạo Thiên đế đôChương 620: Trương thiếu gia rầu rĩ (1)Chương 621: Trương thiếu gia rầu rĩ (2)Chương 622: Chợ đêm (1)Chương 623: Chợ đêm (2)Chương 624: Thu mua bảo vậtChương 625: Lôi Quang Điện Ưng (1)Chương 626: Lôi Quang Điện Ưng (2)Chương 627: Lừa đảo (1)Chương 628: Lừa đảo (2)Chương 629: Đừng quá tự tinChương 630: Ép mua ép bán (1)Chương 631: Ép mua ép bán (2)Chương 632: Chịu chết đếnChương 633: Hồn ấn truy tung (1)Chương 634: Hồn ấn truy tung (2)Chương 635: Giải trừ minh tâm chủng (1)Chương 636: Giải trừ minh tâm chủng (2)Chương 637: Lục Ly đại sưChương 638: Không bán (1)Chương 639: Không bán (2)Chương 640: Tranh phong với nhau (1)Chương 641: Tranh phong với nhau (2)Chương 642: Khinh Vũ Bí NgânChương 643: So đấu tài lực (1)Chương 644: So đấu tài lực (2)Chương 645: Chỉ trình độ này?Chương 646: Hiên Hàn Kiếm (1)Chương 647: Hiên Hàn Kiếm (2)Chương 648: Không phải rác rưởi là cái gì? (1)Chương 649: Không phải rác rưởi là cái gì? (2)Chương 650: Ngoài ý muốnChương 651: Bị nhìn thấu (1)Chương 652: Bị nhìn thấu (2)Chương 653: Bách Chuyển Thối Luyện ThuậtChương 654: Lục Ly khiếp sợ (1)Chương 655: Lục Ly khiếp sợ (2)Chương 656: La gia gặp tai nạn (1)Chương 657: La gia gặp tai nạn (2)Chương 658: Thành Kiến TiChương 659: Lật trời (1)Chương 660: Lật trời (2)Chương 661: Thiên Long vệChương 662: Liếc mắt nhìn (1)Chương 663: Liếc mắt nhìn (2)Chương 664: Hủ Lịch đại sư (1)Chương 665: Hủ Lịch đại sư (2)Chương 666: Thành Kiến Ti rung chuyểnChương 667: Chỉ điểm sai lầm (1)Chương 668: Chỉ điểm sai lầm (2)Chương 669: Ăn nói khép nép (1)Chương 670: Ăn nói khép nép (2)Chương 671: Lừa đảoChương 672: Đấu giá hội (1)Chương 673: Đấu giá hội (2)Chương 674: Cuồng Chiến thăm dò (1)Chương 675: Cuồng Chiến thăm dò (2)Chương 676: Đằng Quang ĐanChương 678: Tần gia hèn hạ (1)Chương 679: Tần gia hèn hạ (2)Chương 680: Nổi trận lôi đìnhChương 681: Bị tập kích (1)Chương 682: Bị tập kích (2)Chương 683: Hãm hại (1)Chương 684: Hãm hại (2)Chương 685: Bình yên vô sựChương 686: Đế đô chấn động (1)Chương 687: Đế đô chấn động (2)Chương 688: Ba loại đan dượcChương 689: La Tường đại sư (1)Chương 690: La Tường đại sư (2)Chương 691: Thăng Tôn Đan (1)Chương 692: Thăng Tôn Đan (2)Chương 693: Mọi người kinh ngạcChương 694: Văn tự bán mình (1)Chương 695: Văn tự bán mình (2)Chương 696: Cũng tạm đượcChương 697: Chân Ngôn Đan (1)Chương 698: Chân Ngôn Đan (2)Chương 699: Thu phục Tề lão (1)Chương 700: Thu phục Tề lãoChương 701: Tần gia đối sáchChương 702: Nguồn cung cấp tài liệu (1)Chương 703: Nguồn cung cấp tài liệu (2)Chương 704: Tự mình chuốc lấy cực khổ (1)Chương 705: Tự mình chuốc lấy cực khổ (2)Chương 706: Người phụ trách cao nhấtChương 707: Dạ trưởng lão (1)Chương 708: Dạ trưởng lão (2)Chương 709: Đại sinh ý (1)Chương 710: Đại sinh ý (2)Chương 711: Thông Thiên cácChương 712: Quản sự thất cấp (1)Chương 713: Quản sự thất cấp (2)Chương 714: Thanh Xuân Bất Lão ĐanChương 715: Bao sương thiên cấp (1)Chương 716: Bao sương thiên cấp (2)Chương 717: Cố ý bới móc (1)Chương 718: Cố ý bới móc (2)Chương 719: Ta cũng cóChương 720: Chu Thanh Ngọc (1)Chương 721: Chu Thanh Ngọc (2)Chương 722: Người đố kỵ (1)Chương 723: Người đố kỵ (2)Chương 724: Thánh Hồn QuảChương 725: Sinh Tức Đằng (1)Chương 726: Sinh Tức Đằng (2)Chương 727: Thanh Cương giáp (1)Chương 728: Thanh Cương giáp (2)Chương 729: Phi Thiên đạo tặcChương 730: Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết (1)Chương 731: Liệt Hỏa Phần Thiên Quyết (2)Chương 732: Góp vốn đấu giá (1)Chương 733: Góp vốn đấu giá (2)Chương 734: Giá trên trờiChương 735: Thanh Hỏa Minh Tâm Đan (1)Chương 736: Thanh Hỏa Minh Tâm Đan (2)Chương 737: Tần gia hại người (1)Chương 738: Tần gia hại người (2)Chương 739: Diệp Huyền ra tayChương 740: Buông tha đấu giá (1)Chương 741: Buông tha đấu giá (2)Chương 742: Dời đá nện chân mình (!)Chương 743: Dời đá nện chân mình (2)Chương 744: Tất cả điên rồiChương 745: Đan dược giá trên trời (1)Chương 746: Đan dược giá trên trời (2)Chương 747: Thí nghiệm đan dược tại chỗ (1)Chương 748: Thí nghiệm đan dược tại chỗ (2)Chương 749: Kết thúcChương 750: Viên Chấn (1)Chương 751: Viên Chấn (2)Chương 752: Ba loại biện pháp (1)Chương 753: Ba loại biện pháp (2)Chương 754: Trị liệu nghịch thiênChương 755: Đan các khai trương (1)Chương 756: Đan các khai trương (2)Chương 757: Tranh phong tương đốiChương 758: Người chết (1)Chương 759: Người chết (2)Chương 760: Lục Ly thô bạo (1)Chương 761: Lục Ly thô bạo (2)Chương 762: Ưu đãi đại hạ giáChương 763: Đan dược hoàn toàn mới (1)Chương 764: Đan dược hoàn toàn mớiChương 765: Đột phá tập thểChương 766: Há hốc mồm (1)Chương 767: Há hốc mồm (2)Chương 768: Tất cả điên rồi (1)Chương 769: Tất cả điên rồi (2)Chương 770: Xung đột thăng cấpChương 771: Thanh danh mất sạch (1)Chương 772: Thanh danh mất sạch (2)Chương 773: Lăng Hư Chi Vũ (1)Chương 774: Lăng Hư Chi Vũ (2)Chương 775: Hoàn thành hoàn mỹChương 776: Diệp Huyền ý định (1)Chương 777: Diệp Huyền ý định (2)Chương 778: Tàng bảo thất (1)Chương 779: Tàng bảo thất (2)Chương 780: Độc Tài Chi KiếmChương 781: Đối chiến Tần Phong (1)Chương 782: Đối chiến Tần Phong (2)Chương 783: Đối chiến Vũ Vương (1)Chương 784: Đối chiến Vũ Vương (2)Chương 787: Kim Lân ra tay (1)Chương 788: Kim Lân ra tay (2)Chương 789: Giết chết Tần PhongChương 790: Thân phận bị lộ (1)Chương 791: Thân phận bị lộ (2)Chương 792: Ngọc bài thân phận (1)Chương 793: Ngọc bài thân phận (2)Chương 794: Theo sát đến (1)Chương 795: Theo sát đến (2)Chương 796: Sát hạch nhập học (1)Chương 797: Sát hạch nhập học (2)Chương 798: Cuồng Chiến ra tay (1)Chương 799: Cuồng Chiến ra tay (2)Chương 800: Khí phách ánh sáng màu xanh lam (1)Chương 801: Khí phách ánh sáng màu xanh lam (2)Chương 802: Trốn xa (1)Chương 803: Trốn xa (2)Chương 804: Đứng đầu vòng sát hạchChương 805: Mỹ nữ cùng ra trận (1)Chương 806: Mỹ nữ cùng ra trận (2)Chương 807: Diệp Huyền ra trận (1)Chương 808: Diệp Huyền ra trận (2)Chương 809: Lam Quang Cảnh (1)Chương 810: Lam Quang Cảnh (2)Chương 811: Hầu Phi khiêu khích (1)Chương 812: Hầu Phi khiêu khích (2)Chương 813: Bia lưu danh (1)Chương 814: Bia lưu danh (2)Chương 815: Một cách không ngờChương 816: Thiên tài đấu võ (1)Chương 817: Thiên tài đấu võ (2)Chương 818: Các nàng tranh phong (1)Chương 819: Các nàng tranh phong (2)Chương 820: Quyết đấu đỉnh phong (1)Chương 821: Quyết đấu đỉnh phong (2)Chương 822: Bức tượng thần bí (1)Chương 823: Bức tượng thần bí (2)Chương 824: Dao Nguyệt Vũ Đế (1)Chương 825: Dao Nguyệt Vũ Đế (2)Chương 826: Hoàng Phủ Tú MinhChương 827: Tìm kiếm chỗ dựa vững chắc (1)Chương 828: Tìm kiếm chỗ dựa vững chắc (2)Chương 829: Ra oai phủ đầu (1)Chương 830: Ra oai phủ đầu (2)Chương 831: Bị giáo huấn (1)Chương 832: Bị giáo huấn (2)Chương 833: Thiên tài về tin tức tình báo (1)Chương 834: Thiên tài về tin tức tình báo (2)Chương 835: Đệ tử nội viện (1)Chương 836: Đệ tử nội viện (2)Chương 837: Tháp thí luyện (1)Chương 838: Tháp thí luyện (2)Chương 839: Tấm bia đá xếp hạng (1)Chương 840: Tấm bia đá xếp hạng (2)Chương 841: Là rồng hay là sâuChương 842: Diệp Huyền sát hạch (1)Chương 843: Diệp Huyền sát hạch (2)Chương 844: Nhiệt huyết sôi trào (1)Chương 845: Nhiệt huyết sôi trào (2)Chương 846: Liên tiếp thông qua (1)Chương 847: Liên tiếp thông qua (2)Chương 848: Xưa nay chưa từng có (1)Chương 849: Xưa nay chưa từng có (2)Chương 850: Dẫn tới chấn động (1)Chương 851: Dẫn tới chấn động (2)Chương 852: Trung tâm tu luyện (1)Chương 853: Trung tâm tu luyện (2)Chương 854: Phòng huyễn cảnh (1)Chương 855: Phòng huyễn cảnh (2)Chương 856: Sát hạch nội viện (1)Chương 857: Sát hạch nội viện (2)Chương 858: Đề thi nghịch thiênChương 859: Giám khảo không còn lời nào để nói (1)Chương 860: Giám khảo không còn lời nào để nói (2)Chương 861: Công bố thành tích (1)Chương 862: Công bố thành tích (2)Chương 863: Hỗn chiến bắt đầu (1)Chương 864: Hỗn chiến bắt đầu (2)Chương 865: Một khắc nguy cơ (1)Chương 866: Một khắc nguy cơ (2)Chương 867: Ai là con mồi (1)Chương 868: Ai là con mồi (2)Chương 869: Sát hạch sinh tồnChương 870: Nguy hiểm hạ xuống (1)Chương 871: Nguy hiểm hạ xuống (2)Chương 872: Mạnh mẽ đòi người (1)Chương 873: Mạnh mẽ đòi người (2)Chương 874: Xé rách da mặt (1)Chương 875: Xé rách da mặt (2)Chương 876: Cuộc chiến của cường giả (1)Chương 877: Cuộc chiến của cường giả (2)Chương 878: Hoàng Giả Chi Binh (1)Chương 879: Hoàng Giả Chi Binh (2)Chương 880: Toàn diện bạo phát (1)Chương 881: Toàn diện bạo phát (2)Chương 882: Hộ viện đại trận (1)Chương 883: Hộ viện đại trận (2)Chương 884: Quét dọn trú điểm (1)Chương 885: Quét dọn trú điểm (2)Chương 886: Học viện quyết định (1)Chương 887: Học viện quyết định (2)Chương 888: Luyện Kim Phi ChuChương 889: Vô Tận sơn mạch (1)Chương 890: Vô Tận sơn mạch (2)Chương 891: Khảo hạch cuối cùng (1)Chương 892: Khảo hạch cuối cùng (2)Chương 893: Tranh cướp tinh thạch (1)Chương 894: Tranh cướp tinh thạch (2)Chương 895: Mỗi người đi một ngả (1)Chương 896: Mỗi người đi một ngả (2)Chương 897: Bất ngờ phát hiện (1)Chương 898: Bất ngờ phát hiện (2)Chương 899: Lang Hoàng điện (1)Chương 900: Lang Hoàng điện (2)Chương 901: Kiếm khách so đấu (1)Chương 902: Kiếm khách so đấu (2)Chương 903: Ngươi không hiểu kiếmChương 904: Sát cơ không tên (1)Chương 905: Sát cơ không tên (2)Chương 906: Bình Không Châu (1)Chương 907: Bình Không Châu (2)Chương 908: Thủ đoạn ra hết (1)Chương 909: Thủ đoạn ra hết (2)Chương 910: Tà Nhãn võ hồn (1)Chương 911: Tà Nhãn võ hồn (2)Chương 912: Yêu Vương đến (1)Chương 913: Yêu Vương đến (2)Chương 914: Đối chiến Yêu Vương (1)Chương 915: Đối chiến Yêu Vương (2)Chương 916: Phong hồi lộ chuyểnChương 917: Vị đại nhân này (1)Chương 918: Vị đại nhân này (2)Chương 919: Giá hỏa kẻ khác (1)Chương 920: Giá hỏa kẻ khác (2)Chương 921: Dừng khảo hạchChương 922: Yêu tộc nổi giận (1)Chương 923: Yêu tộc nổi giận (2)Chương 924: Gia nhập nội việnChương 925: Tru sát Trần Kim (1)Chương 926: Tru sát Trần Kim (2)Chương 927: Lam Quang bí cảnhChương 928: Lão sinh phản kích (1)Chương 929: Lão sinh phản kích (2)Chương 930: Diệp Huyền chỉ điểm (1)Chương 931: Diệp Huyền chỉ điểm (2)Chương 932: Công tác chuẩn bịChương 933: Luyện chế điên cuồng (1)Chương 934: Luyện chế điên cuồng (2)Chương 935: Cô Mạnh Lan ĐanChương 936: Hai lão tức giận (1)Chương 937: Hai lão tức giận (2)Chương 938: Đệ tử viện trưởngChương 939: Hoài nghi như cũ (1)Chương 940: Hoài nghi như cũ (2)Chương 941: Tin tức viện trưởngChương 942: Đột phá lục giai (1)Chương 943: Đột phá lục giai (2)Chương 944: Xung độtChương 945: Liếc nhìn (1)Chương 946: Liếc nhìn (2)Chương 947: Tầng thứ sáuChương 948: Chiến đấu đột phá (1)Chương 949: Chiến đấu đột phá (2)Chương 950: Kỷ lục mới (1)Chương 951: Kỷ lục mới (2)Chương 952: Thay đổi bất ngờChương 953: Ngọn lửa chiến tranh lan tràn (1)Chương 954: Ngọn lửa chiến tranh lan tràn (2)Chương 955: La gia nguy nan (1)Chương 956: La gia nguy nan (2)Chương 957: Diệp Huyền lập kế hoạch (1)Chương 958: Diệp Huyền lập kế hoạch (2)Chương 959: Bắt đầu hành độngChương 960: Lăn ra đây cho ta (1)Chương 961: Lăn ra đây cho ta (2)Chương 962: Lẫn nhau giao chiến (1)Chương 963: Lẫn nhau giao chiến (2)Chương 964: Ai nấy dùng thủ đoạnChương 965: Độn Không Châu (1)Chương 966: Độn Không Châu (2)Chương 967: Bạo Huyết Hóa Ma Đan (1)Chương 968: Bạo Huyết Hóa Ma Đan (2)Chương 969: Hỏa diễm oaiChương 970: Sau lưng đánh lén (1)Chương 971: Sau lưng đánh lén (2)Chương 972: Chiến cuộc kết thúc (1)Chương 973: Chiến cuộc kết thúc (2)Chương 974: Võ Hồn tự bạoChương 975: Bình nguyên chấn động (1)Chương 976: Bình nguyên chấn động (2)Chương 977: Mây gió biến ảo (1)Chương 978: Mây gió biến ảo (2)Chương 979: Thất Sát Ma Đan (1)Chương 980: Thất Sát Ma Đan (2)Chương 981: Kim Khuyết Thiên Tỏa ẤnChương 982: Chân Long Ấn (1)Chương 983: Chân Long Ấn (2)Chương 984: Cổ Dương Thành (1)Chương 985: Cổ Dương Thành (2)Chương 986: Điều động Yêu tộc (1)Chương 987: Điều động Yêu tộc (2)Chương 988: Cửu Dương Tông (1)Chương 989: Cửu Dương Tông (2)Chương 990: Nghi ngờ tầng tầng (1)Chương 991: Nghi ngờ tầng tầng (2)Chương 992: Điều tra như thế nào (1)Chương 993: Điều tra như thế nào (2)Chương 994: Võ Hoàng bát giai (1)Chương 995: Võ Hoàng bát giai (2)Chương 996: Thất Tinh Khôn Nguyên Trận (1)Chương 997: Thất Tinh Khôn Nguyên Trận (2)Chương 998: Trong bóng tối thay đổi trận pháp (1)Chương 999: Trong bóng tối thay đổi trận pháp (2)Chương 1000: Thương nghị kế hoạch (1)Chương 1001: Thương nghị kế hoạch (2)Chương 1002: Mỗi một người đều ra mặt (1)Chương 1003: Mỗi một người đều ra mặt (2)Chương 1004: Đường Chiêu tông chủChương 1005: Trao đổi con tin (1)Chương 1006: Trao đổi con tin (2)Chương 1007: Phương án hòa giải (1)Chương 1008: Phương án hòa giải (2)Chương 1009: Đại trận mở ra (1)Chương 1010: Đại trận mở ra (2)Chương 1011: Ai là kẻ phản bội (1)Chương 1012: Ai là kẻ phản bội (2)Chương 1013: Sát trận giao chiến (1)Chương 1014: Sát trận giao chiến (2)Chương 1015: Ngươi quên (1)Chương 1016: Ngươi quên (2)Chương 1017: Triệt để kíp nổChương 1018: Liếc nhìn liền vẫn lạc (1)Chương 1019: Liếc nhìn liền vẫn lạc (2)Chương 1020: Giết chóc vô tậnChương 1021: Át chủ bài ra hếtChương 1022: Hoàng giả giao phong (1)Chương 1023: Hoàng giả giao phong (2)Chương 1024: Huyết chi phù vănChương 1025: Ban cho ngươi cái chết (1)Chương 1026: Ban cho ngươi cái chết (2)Chương 1027: Phá trận khẩn cấpChương 1028: Khống chế (1)Chương 1029: Khống chế (2)Chương 1030: Hắc khí thần bíChương 1031: Đoạt xá quỷ dịChương 1032: Phệ Hồn tộc (1)Chương 1033: Phệ Hồn tộc (2)Chương 1034: Bị đoạt xáChương 1035: Kiệt lực đột phá (1)Chương 1036: Kiệt lực đột phá (2)Chương 1037: Đột phá thất giaiChương 1038: Mua dây buộc mình (1)Chương 1039: Mua dây buộc mình (2)Chương 1040: Kiểm nghiệm thực lựcChương 1041: Thê thảm tới cực điểm (1)Chương 1042: Thê thảm tới cực điểm (2)Chương 1043: Học viện thất thủChương 1044: Thú triều tập kích (1)Chương 1045: Thú triều tập kích (2)Chương 1046: Càn quét một phen (1)Chương 1047: Càn quét một phen (2)Chương 1048: Xuyên Toa đại trậnChương 1049: Vũ Đế giáng lâm (1)Chương 1050: Vũ Đế giáng lâm (2)Chương 1051: Không nói gì Kim Lân (1)Chương 1052: Không nói gì Kim Lân (2)Chương 1053: Phải đi con đường nàoChương 1054: U Hồn ấn ký (1)Chương 1055: U Hồn ấn ký (2)Chương 1056: Đối chiến song hoàng (1)Chương 1057: Đối chiến song hoàng (2)Chương 1058: Cật lực chống lạiChương 1059: Tránh thoát kết giới (1)Chương 1060: Tránh thoát kết giới (2)Chương 1061: Rơi vào nguy nan (1)Chương 1062: Rơi vào nguy nan (2)Chương 1063: Chém giết Vũ Hoàng (1)Chương 1064: Chém giết Vũ Hoàng (2)Chương 1065: Vi Trần Lưỡng Nghi TrậnChương 1066: Hồn lực quyết đấu (1)Chương 1067: Hồn lực quyết đấu (2)Chương 1068: Thiên Đô Phủ (1)Chương 1069: Thiên Đô Phủ (2)Chương 1070: Lẫn nhau quyết địnhChương 1071: Bình nguyên tai nạn (1)Chương 1072: Bình nguyên tai nạn (2)Chương 1073: Hồn phù khế ước (1)Chương 1074: Hồn phù khế ước (2)Chương 1075: Hạo Quang Đại Thiên KínhChương 1076: Khô Lâu Trại (1)Chương 1077: Khô Lâu Trại (2)Chương 1078: Tú Nhất Các (1)Chương 1079: Tú Nhất Các (2)Chương 1080: Chướng Nguyên ĐanChương 1083: Hồng Đức đại sư (1)Chương 1084: Hồng Đức đại sư (2)Chương 1085: Diệp Huyền ra tay (1)Chương 1086: Diệp Huyền ra tay (2)Chương 1087: Thử độc mà chết (1)Chương 1088: Thử độc mà chết (2)Chương 1089: Hỏa diễm thuộc tính (1)Chương 1090: Hỏa diễm thuộc tính (2)Chương 1091: Lắng nghe giảng giải (1)Chương 1092: Lắng nghe giảng giải (2)Chương 1093: Lạnh lùng hạ sát thủChương 1094: Lam Quang các (1)Chương 1095: Lam Quang các (2)Chương 1096: Quản Sự Phủ (1)Chương 1097: Quản Sự Phủ (2)Chương 1098: Song phương tranh giá (1)Chương 1099: Song phương tranh giá (2)Chương 1102: Hộ Tịch Khoa (1)Chương 1103: Hộ Tịch Khoa (2)Chương 1104: Thái độ chuyển biếnChương 1105: Hồn nguyên mất cân đối (1)Chương 1106: Hồn nguyên mất cân đối (2)Chương 1107: Trung tâm giao dịch (1)Chương 1108: Trung tâm giao dịch (2)Chương 1109: Trùng Tôn Đan (1)Chương 1110: Trùng Tôn Đan (2)Chương 1111: Lâm gia thiếu giaChương 1112: Hi vọng duy nhất (1)Chương 1113: Hi vọng duy nhất (2)Chương 1114: Giao dịch kinh người (1)Chương 1115: Giao dịch kinh người (2)Chương 1116: Lâm gia chấn động (1)Chương 1117: Lâm gia chấn động (2)Chương 1118: Điên cuồng đấu giáChương 1119: Thiên Tâm Hoàng Quả (1)Chương 1120: Thiên Tâm Hoàng Quả (2)Chương 1121: Tăng võ hồnChương 1122: Cường độ kinh ngườiChương 1123: Đan dược thất phẩmChương 1124: Hoàng Tâm Đan (1)Chương 1125: Hoàng Tâm Đan (2)Chương 1126: Đột phá Vũ HoàngChương 1127: Ngoài ý muốn (1)Chương 1128: Ngoài ý muốn (2)Chương 1129: Lâm vào nguy cơChương 1130: Liên thủ chém giết (1)Chương 1131: Liên thủ chém giết (2)Chương 1132: Huyền Quang Các khai trươngChương 1133: Gợi ra náo động (1)Chương 1134: Gợi ra náo động (2)Chương 1135: Đỉnh cấp hẹn trước (1)Chương 1136: Đỉnh cấp hẹn trước (2)Chương 1137: Khổ Tâm ĐanChương 1138: Nối liền không dứt (1)Chương 1139: Nối liền không dứt (2)Chương 1140: Từ Chấn trưởng lão (1)Chương 1141: Từ Chấn trưởng lão (2)Chương 1142: Hóa Công TánChương 1143: Thương nghị đối sách (1)Chương 1144: Thương nghị đối sách (2)Chương 1145: Đột phát bất ngờ (1)Chương 1146: Đột phát bất ngờ (2)Chương 1147: Quả cầu thủy tinh (1)Chương 1148: Quả cầu thủy tinh (2)Chương 1149: Thẹn quá thành giậnChương 1150: Hết thảy bắt (1)Chương 1151: Hết thảy bắt (2)Chương 1152: Lý gia ra mặt (1)Chương 1153: Lý gia ra mặt (2)Chương 1154: Hồn Sư ThápChương 1155: Diệp Huyền nổi giận (1)Chương 1156: Diệp Huyền nổi giận (2)Chương 1157: Luyện Hồn so đấu (1)Chương 1158: Luyện Hồn so đấu (2)Chương 1159: Toàn thành chú ýChương 1160: Tả Viễn tháp chủ (1)Chương 1161: Tả Viễn tháp chủ (2)Chương 1162: Huyễn Ảnh Phân Tinh Thủ (1)Chương 1163: Huyễn Ảnh Phân Tinh Thủ (2)Chương 1164: Bất Tử Hỏa ĐiểuChương 1165: Khó có thể tiếp thu (1)Chương 1166: Khó có thể tiếp thu (2)Chương 1167: Hai đại gia chủ (1)Chương 1168: Hai đại gia chủ (2)Chương 1169: Bất Tử Chân HỏaChương 1170: Xoay chuyển tình thế (1)Chương 1171: Xoay chuyển tình thế (2)Chương 1172: Bi kịch Vinh Dương (1)Chương 1173: Bi kịch Vinh Dương (2)Chương 1174: Không chút lưu tìnhChương 1175: Tiêu gia ra tay (1)Chương 1176: Tiêu gia ra tay (2)Chương 1177: Đao Trảm Diệt Hồn Quyết (1)Chương 1178: Đao Trảm Diệt Hồn Quyết (2)Chương 1179: Thần Đô cố nhân (1)Chương 1180: Thần Đô cố nhân (2)Chương 1181: Lý gia tận thếChương 1182: Bán đấu giá Võ Hồn (1)Chương 1183: Bán đấu giá Võ Hồn (2)Chương 1184: Mộc linh thểChương 1185: Phát triển nhanh (1)Chương 1186: Phát triển nhanh (2)Chương 1187: Thế lực mãnh liệt tăng lênChương 1188: Thái độ kiên quyết (1)Chương 1189: Thái độ kiên quyết (2)Chương 1190: Xuyên thấu sự thậtChương 1191: Tiêu gia cầu viện (1)Chương 1192: Tiêu gia cầu viện (2)Chương 1193: Tam Huân Hợp Chướng VụChương 1194: Hoàn thành hợp tácChương 1195: Thân thể đáng sợ (1)Chương 1196: Thân thể đáng sợ (2)Chương 1197: Nơi thần bíChương 1198: Dấu diếm sát cơ (1)Chương 1199: Dấu diếm sát cơ (2)Chương 1200: Sa Lịch cự nhânChương 1201: Nguy hiểm tới gần (1)Chương 1202: Nguy hiểm tới gần (2)Chương 1203: Ngậm máu phun ngườiChương 1204: Sa Lịch VươngChương 1205: Tử Điêu tham lam (1)Chương 1206: Tử Điêu tham lam (2)Chương 1207: Vụ mai chi địaChương 1208: Đoạt bảo riêng mình (1)Chương 1209: Đoạt bảo riêng mình (2)Chương 1210: Hủ cốt linh chưởng (2)Chương 1211: Độc phát mà chết (1)Chương 1212: Độc phát mà chết (2)Chương 1213: Chu gia bị đòi giá caoChương 1214: Không gian thác loạn (1)Chương 1215: Không gian thác loạn (2)Chương 1216: Bảo điện quỷ dị (1)Chương 1217: Bảo điện quỷ dị (2)Chương 1218: Thiên Âm CốcChương 1219: Cổ Ma Chi Địa (1)Chương 1220: Cổ Ma Chi Địa (2)Chương 1221: Lạnh lùng hạ sát thủ (1)Chương 1222: Lạnh lùng hạ sát thủ (2)Chương 1223: Đại khai sát giớiChương 1224: Tao ngộ Vũ Hoàng (1)Chương 1225: Tao ngộ Vũ Hoàng (2)Chương 1226: Lại nổi lên xung đột (1)Chương 1227: Lại nổi lên xung đột (2)Chương 1228: Ngươi là Ngự Thú sư (1)Chương 1229: Ngươi là Ngự Thú sư (2)Chương 1230: Màu đen Thiềm ThừChương 1231: Lần thứ hai nô dịch (1)Chương 1232: Lần thứ hai nô dịch (2)Chương 1233: Vũ Hoàng tam trọng (1)Chương 1234: Vũ Hoàng tam trọng (2)Chương 1235: Thạch châu dị bảoChương 1236: Hoảng hốt mà chạy (1)Chương 1237: Hoảng hốt mà chạy (2)Chương 1238: Sơ ngộ người quen (1)Chương 1239: Sơ ngộ người quen (2)Chương 1240: Tái ngộ người quenChương 1241: Chiến Thương đáng sợ (1)Chương 1242: Chiến Thương đáng sợ (2)Chương 1243: Liên hợp tiến vào (1)Chương 1244: Liên hợp tiến vào (2)Chương 1245: Thi hài Vũ ĐếChương 1246: Huyết Hắc Ma Ảnh (1)Chương 1247: Huyết Hắc Ma Ảnh (2)Chương 1248: Phân phối bảo vật (1)Chương 1249: Phân phối bảo vật (2)Chương 1250: Ra tay khiêu chiếnChương 1251: Có tư cách không (1)Chương 1252: Có tư cách không (2)Chương 1253: Lượng lớn bồi thườngChương 1254: Điên cuồng bảo vật (1)Chương 1255: Điên cuồng bảo vật (2)Chương 1256: Để ngươi chiếm tiện nghi (1)Chương 1257: Để ngươi chiếm tiện nghi (2)Chương 1258: Khi ta là ngớ ngẩnChương 1259: Vũ Đế đến (1)Chương 1260: Vũ Đế đến (2)Chương 1261: Vũ Đế oai (1)Chương 1262: Vũ Đế oai (2)Chương 1263: Đối chiến Chiến ThươngChương 1264: Cấm Hồn Chi Chưởng (1)Chương 1265: Cấm Hồn Chi Chưởng (2)Chương 1266: Ngươi dám động ta (1)Chương 1267: Ngươi dám động ta (2)Chương 1268: Là tôi tớ của ta (1)Chương 1269: Là tôi tớ của ta (2)Chương 1270: Pho tượng khôi lỗiChương 1271: Hiên Viên lô (1)Chương 1272: Hiên Viên lô (2)Chương 1273: Quần hùng đến (1)Chương 1274: Quần hùng đến (2)Chương 1275: Ma Sát KhíChương 1276: Mỗi người đi một ngả (1)Chương 1277: Mỗi người đi một ngả (2)Chương 1278: Đột nhiên tập kích (1)Chương 1279: Đột nhiên tập kích (2)Chương 1280: Luyện hóa Địa HỏaChương 1281: Ngũ Tinh Võ Hồn (1)Chương 1282: Ngũ Tinh Võ Hồn (2)Chương 1283: Huyền Thức mỏ quặng (1)Chương 1284: Huyền Thức mỏ quặng (2)Chương 1285: Ý người ngoại laiChương 1286: Tiến vào mỏ quặng (1)Chương 1287: Tiến vào mỏ quặng (2)Chương 1288: Bạo Âm Châu (1)Chương 1289: Bạo Âm Châu (2)Chương 1290: Lưỡng bại câu thương (1)Chương 1291: Lưỡng bại câu thương (2)Chương 1292: Chim sẻ ở đằng sauChương 1293: Linh Tủy Tế Đàn (1)Chương 1294: Linh Tủy Tế Đàn (2)Chương 1295: Công Chủ Thanh (1)Chương 1296: Công Chủ Thanh (2)Chương 1297: Linh Tủy Trì thần bíChương 1298: Đột phá Vũ Hoàng (1)Chương 1299: Đột phá Vũ Hoàng (2)Chương 1300: Khôi lỗi chi trì (1)Chương 1301: Khôi lỗi chi trì (2)Chương 1302: Nguyệt Thần Thể (1)Chương 1303: Nguyệt Thần Thể (2)Chương 1304: Dao Nguyệt tung tíchChương 1305: Điếc không sợ súng (1)Chương 1306: Điếc không sợ súng (2)Chương 1307: Trắng trợn tàn sát (1)Chương 1308: Trắng trợn tàn sát (2)Chương 1309: Vũ Đế ngã xuốngChương 1310: Viễn cổ phong ấn (1)Chương 1311: Viễn cổ phong ấn (2)Chương 1312: Hoảng hốt mà chạy (1)Chương 1313: Hoảng hốt mà chạy (2)Chương 1314: Tự tìm đường chếtChương 1315: Đột hạ sát thủ (1)Chương 1316: Đột hạ sát thủ (2)Chương 1317: Làm sao không trốn (1)Chương 1318: Làm sao không trốn (2)Chương 1319: Bạo Huyết đanChương 1320: Khó thoát khỏi cái chết (1)Chương 1321: Khó thoát khỏi cái chết (2)Chương 1322: Gắp lửa bỏ tay người (1)Chương 1323: Gắp lửa bỏ tay người (2)Chương 1324: Ma địa phong bếChương 1325: Một chiêu kiếm mất mạng (1)Chương 1326: Một chiêu kiếm mất mạng (2)Chương 1327: Nợ cũ không toán (1)Chương 1328: Nợ cũ không toán (2)Chương 1329: Huyết Hồ Võ HồnChương 1330: Thạch châu tới tay (1)Chương 1331: Thạch châu tới tay (2)Chương 1332: Vũ Đế truy sát (1)Chương 1333: Vũ Đế truy sát (2)Chương 1334: Cấm địa sinh cơ (1)Chương 1335: Cấm địa sinh cơ (2)Chương 1336: Là ngươi buộc taChương 1337: Trong động có người (1)Chương 1338: Trong động có người (2)Chương 1339: Tiêu Sở Hà (1)Chương 1340: Tiêu Sở Hà (2)Chương 1341: Không có lòng tốtChương 1342: Một thân mồ Hôi lạnh (1)Chương 1343: Một thân mồ Hôi lạnh (2)Chương 1344: Phó cung chủ (1)Chương 1345: Phó cung chủ (2)Chương 1346: Linh Hồn Đông Kết (1)Chương 1347: Linh Hồn Đông Kết (2)Chương 1348: Vô Lượng Sơn truy nãChương 1349: Thính Thiên Các (1)Chương 1350: Thính Thiên Các (2)Chương 1351: Không có tư cách (1)Chương 1352: Không có tư cách (2)Chương 1353: Vui quá hóa buồnChương 1354: Dẫn xà xuất động (1)Chương 1355: Dẫn xà xuất động (2)Chương 1356: Chờ ngươi đã lâu (1)Chương 1357: Chờ ngươi đã lâu (2)Chương 1358: Tam đại Vũ HoàngChương 1359: Lấy một địch ba (1)Chương 1360: Lấy một địch ba (2)Chương 1361: Từng chút vẫn lạc (1)Chương 1362: Từng chút vẫn lạc (2)Chương 1363: Cho ngươi ngợi khen (1)Chương 1364: Cho ngươi ngợi khenChương 1365: Câm miệng cho taChương 1366: Mười năm ước hẹn (1)Chương 1367: Mười năm ước hẹn (2)Chương 1368: Một lưới bắt hết (1)Chương 1369: Một lưới bắt hết (2)Chương 1370: Vô Lượng Sơn tức giậnChương 1371: Lại chịu oan ức (1)Chương 1372: Lại chịu oan ức (2)Chương 1373: Úy Trì hung hăng (1)Chương 1374: Úy Trì hung hăng (2)Chương 1375: Huyền Quang Các nguy cơ (1)Chương 1376: Huyền Quang Các nguy cơ (2)Chương 1377: Bí mật rút điChương 1378: Chờ đợi đã lâu (1)Chương 1379: Chờ đợi đã lâu (2)Chương 1380: Liều mạng tranh đấu (1)Chương 1381: Liều mạng tranh đấu (2)Chương 1382: Diệp Huyền trở về (1)Chương 1383: Diệp Huyền trở về (2)Chương 1384: Cũng đừng nghĩ trốnChương 1385: Trắng trợn tàn sát (1)Chương 1386: Trắng trợn tàn sát (2)Chương 1387: Đồng quy vu tận (1)Chương 1388: Đồng quy vu tận (2)Chương 1389: Trở về Thiên Đô Phủ (1)Chương 1390: Trở về Thiên Đô Phủ (2)Chương 1391: Cải thiên hoán nhậtChương 1392: Gia tộc phụ thuộc (1)Chương 1393: Gia tộc phụ thuộc (2)Chương 1394: Lục Cảm Hàng Lâm (1)Chương 1395: Lục Cảm Hàng Lâm (2)Chương 1396: Toàn diện tăng lênChương 1397: Trong bóng tối điều tra (1)Chương 1398: Trong bóng tối điều tra (2)Chương 1399: Tập thể đột phá (1)Chương 1400: Tập thể đột phá (2)Chương 1401: Băng Hỏa hai tầngChương 1402: Đối lập Yêu tộc (1)Chương 1403: Đối lập Yêu tộc (2)Chương 1404: Xích Diễm Yêu Đế (1)Chương 1405: Xích Diễm Yêu Đế (2)Chương 1406: Yêu tộc Huyền thú (1)Chương 1407: Yêu tộc Huyền thú (2)Chương 1408: Kim Lân điện hạChương 1409: Hiểu lầm giải trừ (1)Chương 1410: Hiểu lầm giải trừ (2)Chương 1411: Xích Diễm khiếp sợ (1)Chương 1412: Xích Diễm khiếp sợ (2)Chương 1413: Ba thế lực lớnChương 1414: Trận pháp thế gia (1)Chương 1415: Trận pháp thế gia (2)Chương 1416: Khó bề phân biệt (1)Chương 1417: Khó bề phân biệt (2)Chương 1418: Hành động không tệChương 1419: Không tránh khỏi có quan hệ (1)Chương 1420: Không tránh khỏi có quan hệ (2)Chương 1421: Mê Hồn Tán (1)Chương 1422: Mê Hồn Tán (2)Chương 1423: Nhĩ giaChương 1424: Dưỡng Hồn Thảo (1)Chương 1425: Dưỡng Hồn Thảo (2)Chương 1426: Nhìn thấy hi vọng (1)Chương 1427: Nhìn thấy hi vọng (2)Chương 1428: Đấu Vũ HộiChương 1429: Thiên Nhĩ Võ Hồn (1)Chương 1430: Thiên Nhĩ Võ Hồn (2)Chương 1431: Vũ đài tái (1)Chương 1432: Vũ đài tái (2)Chương 1433: Tình cảnh hừng hực (1)Chương 1434: Tình cảnh hừng hực (2)Chương 1435: Ma Đao HoàngChương 1436: Liên tiếp đánh bại (1)Chương 1437: Liên tiếp đánh bại (2)Chương 1438: Thiểm Điện Kiếm (1)Chương 1439: Thiểm Điện Kiếm (2)Chương 1440: Điện Kiếm Chi VựcChương 1441: Mười thắng liên tiếpChương 1442: Lần thứ hai thắng liên tiếp (1)Chương 1443: Lần thứ hai thắng liên tiếp (2)Chương 1444: Tư Không Thành (1)Chương 1445: Tư Không Thành (2)Chương 1446: Ba mươi thắng liên tiếpChương 1447: Ta từ chối (1)Chương 1448: Ta từ chối (2)Chương 1449: Năm mươi thắng liên tiếp (1)Chương 1450: Năm mươi thắng liên tiếp (2)Chương 1451: Khắp nơi mời chào (1)Chương 1452: Khắp nơi mời chào (2)Chương 1453: Bị chú ýChương 1454: Thiên kiêu đột kích (1)Chương 1455: Thiên kiêu đột kích (2)Chương 1456: Muôn người chú ýChương 1457: Tây Môn Vô Tình (1)Chương 1458: Tây Môn Vô Tình (2)Chương 1459: Thiên kiêu cuộc chiến (1)Chương 1460: Thiên kiêu cuộc chiến (2)Chương 1461: Lá bài tẩy ra hếtChương 1462: Giao Long Võ Hồn (1)Chương 1463: Giao Long Võ Hồn (2)Chương 1464: Ẩn nấp hư không (1)Chương 1465: Ẩn nấp hư không (2)Chương 1466: Một chiêu thuấn sát (1)Chương 1467: Một chiêu thuấn sát (2)Chương 1468: Khắp nơi tranh đoạtChương 1469: Cấu kết với nhau (1)Chương 1470: Cấu kết với nhau (2)Chương 1471: Hỏa Quyền Vũ Đế (1)Chương 1472: Hỏa Quyền Vũ Đế (2)Chương 1473: Rửa sạch nhục nhã (1)Chương 1474: Rửa sạch nhục nhã (2)Chương 1475: Thầy trò gặp lạiChương 1476: Sư tôn không chết (1)Chương 1477: Sư tôn không chết (2)Chương 1478: Cấm Hồn chi ấn (1)Chương 1479: Cấm Hồn chi ấn (2)Chương 1480: Triển lộ thực lựcChương 1481: Quyết đấu đỉnh phong (1)Chương 1482: Quyết đấu đỉnh phong (2)Chương 1483: Võ Hồn phụ thể (1)Chương 1484: Võ Hồn phụ thể (2)Chương 1485: Ngươi thua rồi (1)Chương 1486: Ngươi thua rồi (2)Chương 1487: Thân phận bại lộChương 1488: Lộ ra kế hoạch (1)Chương 1489: Lộ ra kế hoạch (2)Chương 1490: Ta đồng ý (1)Chương 1491: Ta đồng ý (2)Chương 1492: Huyết Kiếm ra tay (1)Chương 1493: Huyết Kiếm ra tay (2)Chương 1494: Không nể mặt mũiChương 1495: Tốc chiến tốc thắng (1)Chương 1496: Tốc chiến tốc thắng (2)Chương 1497: Băng Hỏa Song Bạo (1)Chương 1498: Băng Hỏa Song Bạo (2)Chương 1499: Đàm phán vỡ tan (1)Chương 1500: Đàm phán vỡ tan (2)Chương 1501: Đại khai sát giớiChương 1502: Bình yên rời đi (1)Chương 1503: Bình yên rời đi (2)Chương 1504: Cuồn cuộn sóng ngầm (1)Chương 1505: Cuồn cuộn sóng ngầm (2)Chương 1506: Ta là sư tôn ngươi (1)Chương 1507: Ta là sư tôn ngươi (2)Chương 1508: Thiên Giác Vũ ĐếChương 1509: Dao Nguyệt tung tích (1)Chương 1510: Dao Nguyệt tung tích (2)Chương 1511: Hồn Đế giao chiến (1)Chương 1512: Hồn Đế giao chiến (2)Chương 1513: Người Thánh Thành (1)Chương 1514: Người Thánh Thành (2)Chương 1515: Dịch Bảo Đại HộiChương 1516: Kim Ly Đạo Nguyên Quả (1)Chương 1517: Kim Ly Đạo Nguyên Quả (2)Chương 1518: Đột phá tam trọng (1)Chương 1519: Đột phá tam trọng (2)Chương 1520: Đại hội bắt đầuChương 1521: Chiến Vương Huyền Thiết (1)Chương 1522: Chiến Vương Huyền Thiết (2)Chương 1523: Định Hồn Thạch (1)Chương 1524: Định Hồn Thạch (2)Chương 1525: Duy Nhất Vũ Đế (1)Chương 1526: Duy Nhất Vũ Đế (2)Chương 1527: Hóa Đế ĐanChương 1528: Táng gia bại sản (1)Chương 1529: Táng gia bại sản (2)Chương 1530: Thần bí khoáng thạch (1)Chương 1531: Thần bí khoáng thạch (2)Chương 1532: Tranh đấu đối lập (1)Chương 1533: Tranh đấu đối lập (2)Chương 1534: Giao dịch tới tayChương 1535: Thiên Hỏa thăng cấp (1)Chương 1536: Thiên Hỏa thăng cấp (2)Chương 1537: Công khai (1)Chương 1538: Công khai (2)Chương 1539: Tất phải giếtChương 1540: Dồn dập tới rồi (1)Chương 1541: Dồn dập tới rồi (2)Chương 1542: Vũ Đế vẫn lạc (1)Chương 1543: Vũ Đế vẫn lạc (2)Chương 1544: Tinh hoàn hồn kỹ (1)Chương 1545: Tinh hoàn hồn kỹ (2)Chương 1546: Hai mặt thụ địchChương 1547: Hư không qua lại (1)Chương 1548: Hư không qua lại (2)Chương 1549: Thần bí phi thuyền (1)Chương 1550: Thần bí phi thuyền (2)Chương 1551: Phân tán hành độngChương 1552: Từng cái đánh tan (1)Chương 1553: Từng cái đánh tan (2)Chương 1554: Cửu U Minh Viêm (1)Chương 1555: Cửu U Minh Viêm (2)Chương 1556: Thu hoạch to lớnChương 1557: Cự phách giáng lâm (1)Chương 1558: Cự phách giáng lâm (2)Chương 1559: Nhân yêu đối lập (1)Chương 1560: Nhân yêu đối lập (2)Chương 1561: Đột nhiên tập kích (1)Chương 1562: Đột nhiên tập kích (2)Chương 1563: Tử Đao Vũ ĐếChương 1564: Tứ thiếu chủ (1)Chương 1565: Tứ thiếu chủ (2)Chương 1566: Độc Thiềm Yêu Đế (1)Chương 1567: Độc Thiềm Yêu Đế (2)Chương 1568: Tất Lôi Yêu ĐếChương 1569: Cừu Nhiễm đếnChương 1570: Lăn ra đâyChương 1571: Giao ra Diệp HuyềnChương 1572: Ngươi trúng kếChương 1573: Đã sớm chuẩn bị (1)Chương 1574: Đã sớm chuẩn bị (2)Chương 1575: Tử Vong Đao ÝChương 1576: Điên cuồng thoát điChương 1577: Hư Mạc Võ HồnChương 1578: Tử Đao vẫn lạc (1)Chương 1579: Tử Đao vẫn lạc (2)Chương 1580: Hung hăng trở về (1)Chương 1581: Hung hăng trở về (2)Chương 1582: Khắp nơi đều kinhChương 1583: Sinh Tử Đài (1)Chương 1584: Sinh Tử Đài (2)Chương 1585: Quần tình xúc độngChương 1586: Khắp nơi mà động (1)Chương 1587: Khắp nơi mà động (2)Chương 1588: Hoàn toàn thần phục (1)Chương 1589: Hoàn toàn thần phục (2)Chương 1590: Tươi sống tiêu diệt (1)Chương 1591: Tươi sống tiêu diệt (2)Chương 1592: Trong bóng tối lẻn vào (1)Chương 1593: Trong bóng tối lẻn vào (2)Chương 1594: Phát tàiChương 1595: Long Ma Khải Giáp (1)Chương 1596: Long Ma Khải Giáp (2)Chương 1597: Phách Thương vẫn lạc (1)Chương 1598: Phách Thương vẫn lạc (2)Chương 1599: Tả Đồng giáng lâmChương 1600: Trắng trợn giết chóc (1)Chương 1601: Trắng trợn giết chóc (2)Chương 1602: Kinh thiên cuộc chiến (1)Chương 1603: Kinh thiên cuộc chiến (2)Chương 1604: Trở về Lam Quang (1)Chương 1605: Trở về Lam Quang (2)Chương 1606: Viện trưởng trở vềChương 1607: Thiên Phương Vũ Đế (1)Chương 1608: Thiên Phương Vũ Đế (2)Chương 1609: Đáng thương nữ tử (1)Chương 1610: Đáng thương nữ tử (2)Chương 1611: Xông Thí Luyện Tháp (1)Chương 1612: Xông Thí Luyện Tháp (2)Chương 1613: Ngụy lĩnh vựcChương 1614: Khống chế lĩnh vựcChương 1615: Hoang Thiên ThápChương 1616: Dẫn Đạo Thuật (1)Chương 1617: Dẫn Đạo Thuật (2)Chương 1618: Tả Đồng đến (1)Chương 1619: Tả Đồng đến (2)Chương 1620: Phó sơn chủChương 1621: Hoang Cổ Chi Tâm (1)Chương 1622: Hoang Cổ Chi Tâm (2)Chương 1623: Sưu Thần Thuật (1)Chương 1624: Sưu Thần Thuật (2)Chương 1625: Giành giật từng giâyChương 1626: Hồng Vận Vũ Đế (1)Chương 1627: Hồng Vận Vũ Đế (2)Chương 1628: Đối chiến Tả Đồng (1)Chương 1629: Đối chiến Tả Đồng (2)Chương 1630: Đồng thuật quyết đấu (1)Chương 1631: Đồng thuật quyết đấu (2)Chương 1632: Điên cuồng lần theoChương 1633: Hòa vào thế tục (1)Chương 1634: Hòa vào thế tục (2)Chương 1635: Cường giả bí ẩn (1)Chương 1636: Cường giả bí ẩn (2)Chương 1637: Hạ Vũ Tôn (1)Chương 1638: Hạ Vũ Tôn (2)Chương 1639: Đột phá Vũ ĐếChương 1640: Hung hăng nghiền ép (1)Chương 1641: Hung hăng nghiền ép (2)Chương 1642: Tả Đồng vẫn lạc (1)Chương 1643: Tả Đồng vẫn lạc (2)Chương 1644: Ngưng Chân Bí Thuật (1)Chương 1645: Ngưng Chân Bí Thuật (2)Chương 1646: Kim Lân đếnChương 1647: Gia tộc tin tức (1)Chương 1648: Gia tộc tin tức (2)Chương 1649: Hạ gia bí ẩn (1)Chương 1650: Hạ gia bí ẩn (2)Chương 1651: Mỗi bên một hướngChương 1652: Mở ra cấm chế (1)Chương 1653: Mở ra cấm chế (2)Chương 1654: Yết Ngữ tộc (1)Chương 1655: Yết Ngữ tộc (2)Chương 1656: Tất Hiên Yêu Đế (1)Chương 1657: Tất Hiên Yêu Đế (2)Chương 1658: Ếch ngồi đáy giếng (1)Chương 1659: Ếch ngồi đáy giếng (2)Chương 1660: Tử Điêu phát uyChương 1661: Yêu Thần cung (1)Chương 1662: Yêu Thần cung (2)Chương 1663: Yêu tộc quyết định (1)Chương 1664: Yêu tộc quyết định (2)Chương 1665: Khanh Khách LệnhChương 1666: Thiên Hải Thành (1)Chương 1667: Thiên Hải Thành (2)Chương 1668: Chuyện cũ bí ẩn (1)Chương 1669: Chuyện cũ bí ẩn (2)Chương 1670: Y Ba Thương HộiChương 1671: Không nể mặt mũi (1)Chương 1672: Không nể mặt mũi (2)Chương 1673: Cửu Diệu Cấm Không (1)Chương 1674: Cửu Diệu Cấm Không (2)Chương 1675: Ra biển săn giết (1)Chương 1676: Ra biển săn giết (2)Chương 1677: Kinh người chân tướngChương 1678: Phong Giới đại trận (1)Chương 1679: Phong Giới đại trận (2)Chương 1680: Chấp Pháp điện (1)Chương 1681: Chấp Pháp điện (2)Chương 1682: Ba Đại Điện chủChương 1683: Hư Không Pháp Vương (1)Chương 1684: Hư Không Pháp Vương (2)Chương 1685: Toàn diện vây giết (1)Chương 1686: Toàn diện vây giết (2)Chương 1687: Tự chui đầu vào lưới (1)Chương 1688: Tự chui đầu vào lưới (2)Chương 1689: Thân phận bại lộChương 1690: Hải Thần chi tuyền (1)Chương 1691: Hải Thần chi tuyền (2)Chương 1692: Nô dịch kế hoạch (1)Chương 1693: Nô dịch kế hoạch (2)Chương 1694: Giương đông kích tây (1)Chương 1695: Giương đông kích tây (2)Chương 1696: Thiên Đạo Vạn Lưu ThủChương 1697: Ngươi là Yêu Đế (1)Chương 1698: Ngươi là Yêu Đế (2)Chương 1699: Pháp Vương giáng lâm (1)Chương 1700: Pháp Vương giáng lâm (2)Chương 1701: Giành giật từng giâyChương 1702: Hư Không trận cầu (1)Chương 1703: Hư Không trận cầu (2)Chương 1704: Tế luyện thành công (1)Chương 1705: Tế luyện thành công (2)Chương 1706: Bắt ba ba trong rọChương 1707: Tam đại cự phách (1)Chương 1708: Tam đại cự phách (2)Chương 1709: Thiên Đạo thệ ngôn (1)Chương 1710: Thiên Đạo thệ ngôn (2)Chương 1711: Địa ngục U Minh (1)Chương 1712: Địa ngục U Minh (2)Chương 1713: Sinh tử một đườngChương 1714: Ba đế vây công (1)Chương 1715: Ba đế vây công (2)Chương 1716: Tạm biệt Dao Nguyệt (1)Chương 1717: Tạm biệt Dao Nguyệt (2)Chương 1718: Ta là nam nhân của nàng (1)Chương 1719: Ta là nam nhân của nàng (2)Chương 1720: Cái thế nữ đếChương 1721: Nô dịch U Minh (1)Chương 1722: Nô dịch U Minh (2)Chương 1723: Bạch nhãn lang (1)Chương 1724: Bạch nhãn lang (2)Chương 1725: Hắc Long cung (1)Chương 1726: Hắc Long cung (2)Chương 1727: Nghe ta điều độngChương 1728: Song sinh Võ Hồn (1)Chương 1729: Song sinh Võ Hồn (2)Chương 1730: Trời đất xoay vần (1)Chương 1731: Trời đất xoay vần (2)Chương 1732: Ai là kẻ phản bội (1)Chương 1733: Ai là kẻ phản bội (2)Chương 1734: Chúng bạn xa lánhChương 1735: Chiếm cứ Thiên Hải (1)Chương 1736: Chiếm cứ Thiên Hải (2)Chương 1737: Hải tộc chấn động (1)Chương 1738: Hải tộc chấn động (2)Chương 1739: Hải Hoàng ra lệnh (1)Chương 1740: Hải Hoàng ra lệnh (2)Chương 1741: Khắp nơi tập hợpChương 1742: Song phương đại chiến (1)Chương 1743: Song phương đại chiến (2)Chương 1744: Thánh Thành sứ giả (1)Chương 1745: Thánh Thành sứ giả (2)Chương 1746: Mạnh mẽ làm mất mặtChương 1747: Huyết chiến gột rửa (1)Chương 1748: Huyết chiến gột rửa (2)Chương 1749: Hắc Long Võ Hồn (1)Chương 1750: Hắc Long Võ Hồn (2)Chương 1751: Giết vào biển sâu (1)Chương 1752: Giết vào biển sâu (2)Chương 1753: Hung hăng Thiên NhãnChương 1754: Thiên phẩm áo giáp (1)Chương 1755: Thiên phẩm áo giáp (2)Chương 1756: Con mắt thứ ba (1)Chương 1757: Con mắt thứ ba (2)Chương 1758: Hải Thần di chỉChương 1759: Bất ngờ gặp gỡ (1)Chương 1760: Bất ngờ gặp gỡ (2)Chương 1761: Đến cùng là ai (1)Chương 1762: Đến cùng là ai (2)Chương 1763: Ma Huyết Hồn ĐếChương 1764: Tứ đại Hải Thần (1)Chương 1765: Tứ đại Hải Thần (2)Chương 1766: Thực sự là biến thái (1)Chương 1767: Thực sự là biến thái (2)Chương 1768: Thái Hoang Độn Thiên TráoChương 1769: Chim sẻ ở đằng sau (1)Chương 1770: Chim sẻ ở đằng sau (2)Chương 1771: Quả nhiên là ngươi (1)Chương 1772: Quả nhiên là ngươi (2)Chương 1773: Vô Song Vũ Đế (1)Chương 1774: Vô Song Vũ Đế (2)Chương 1775: Thiên Ma kínhChương 1776: Đối địch với ta (1)Chương 1777: Đối địch với ta (2)Chương 1778: Hồng Lăng suy đoán (1)Chương 1779: Hồng Lăng suy đoán (2)Chương 1780: Tin tức kinh người (1)Chương 1781: Tin tức kinh người (2)Chương 1782: Diệt Thế Lôi KiếpChương 1783: Nhị trọng đỉnh phong (1)Chương 1784: Nhị trọng đỉnh phong (2)Chương 1785: Nhân tộc trách nhiệm (1)Chương 1786: Nhân tộc trách nhiệm (2)Chương 1787: Hắc thạch kinh biếnChương 1788: Lưu Vân nguy cơ (1)Chương 1789: Lưu Vân nguy cơ (2)Chương 1790: Diệp Huyền trở về (1)Chương 1791: Diệp Huyền trở về (2)Chương 1792: Mấy cái giun dếChương 1793: Tin tức mẫu thân (1)Chương 1794: Tin tức mẫu thân (2)Chương 1795: Trở lại Thiên Đô (1)Chương 1796: Trở lại Thiên Đô (2)Chương 1797: Thế lực nhất lưu (1)Chương 1798: Thế lực nhất lưu (2)Chương 1799: Diệp Huyền quyết địnhChương 1800: Ta đã trở về (1)Chương 1801: Ta đã trở về (2)Chương 1802: Thiên Vẫn thành (1)Chương 1803: Thiên Vẫn thành (2)Chương 1804: Cửa hàng khai trương (1)Chương 1805: Cửa hàng khai trương (2)Chương 1806: Nóng nảy tình cảnhChương 1807: Độc Cô Đan Đế (1)Chương 1808: Độc Cô Đan Đế (2)Chương 1809: So đấu luyện hỏa (1)Chương 1810: So đấu luyện hỏa (2)Chương 1811: Chân Dương HỏaChương 1812: Khó mà tin nổi (1)Chương 1813: Khó mà tin nổi (2)Chương 1814: Hai loại Địa HỏaChương 1815: Có dám cược mệnhChương 1816: Tinh Trần Vũ Đế (1)Chương 1817: Tinh Trần Vũ Đế (2)Chương 1818: Cái này không thể nàoChương 1819: Cần ngươi làm gìChương 1820: Hết thảy đều chết (1)Chương 1821: Hết thảy đều chết (2)Chương 1822: Nửa đường chặn giết (1)Chương 1823: Nửa đường chặn giết (2)Chương 1824: Tinh Trần vẫn lạcChương 1825: Sóng lớn mênh môngChương 1826: Quỷ Minh lão tổChương 1827: Ma Chủ (1)Chương 1828: Ma Chủ (2)Chương 1829: Trợ giúp đến (1)Chương 1830: Trợ giúp đến (2)Chương 1831: Tự tìm đường chếtChương 1832: Chiến Thương oai (1)Chương 1833: Chiến Thương oai (2)Chương 1834: Tuyệt thế thiên kiêuChương 1835: Nghe ta mệnh lệnh (1)Chương 1836: Nghe ta mệnh lệnh (2)Chương 1837: Cái kế tiếpChương 1838: Tất cả đều vẫn lạc (1)Chương 1839: Tất cả đều vẫn lạc (2)Chương 1840: Chiến Thương quyết địnhChương 1841: Dịch Hàn Vũ Đế (1)Chương 1842: Dịch Hàn Vũ Đế (2)Chương 1843: Tiến công Vô Lượng SơnChương 1844: Máu chảy thành sông (1)Chương 1845: Máu chảy thành sông (2)Chương 1846: Đại lục xoá tênChương 1847: Lăng Hà Đại TrậnChương 1848: Lần thứ hai chạm mặt (1)Chương 1849: Lần thứ hai chạm mặt (2)Chương 1850: Đại lục bí ẩnChương 1851: Nghiêm Vương Sơn Chủ (1)Chương 1852: Nghiêm Vương Sơn Chủ (2)Chương 1853: Tinh thể áo giápChương 1854: Phòng ngự kinh ngườiChương 1855: Chấp Pháp điện điện chủ (1)Chương 1856: Chấp Pháp điện điện chủ (2)Chương 1857: Thần bí người đếnChương 1858: Đế lão đoàn (1)Chương 1859: Đế lão đoàn (2)Chương 1860: Cửu Thiên Huyền Hồn ThápChương 1861: Vô Song vẫn lạc (1)Chương 1862: Vô Song vẫn lạc (2)Chương 1863: Viễn cổ Ma thánhChương 1864: Phúc Thiên Ma Thánh (1)Chương 1865: Phúc Thiên Ma Thánh (2)Chương 1866: Đột phá tam trọngChương 1867: Hoang Thiên Tháp (1)Chương 1868: Hoang Thiên Tháp (2)Chương 1869: Chạy mất dépChương 1870: Huyền Vực chấn động (1)Chương 1871: Huyền Vực chấn động (2)Chương 1872: Uyên Ma tộcChương 1873: Hải tộc xâm lấnChương 1874: Hải tộc xâm lấnChương 1875: Bắc vực luân hãm (1)Chương 1876: Bắc vực luân hãm (2)Chương 1877: Hải tộc bán ThánhChương 1878: Thánh Thành mời (1)Chương 1879: Thánh Thành mời (2)Chương 1880: Đối chọi gay gắtChương 1881: Tao ngộ mai phụcChương 1882: Nhân tộc đại hội (1)Chương 1883: Nhân tộc đại hội (2)Chương 1884: Ai có thể làm chứngChương 1885: Bộ mặt thậtChương 1886: Diệp Thiên thủ đoạnChương 1887: Cường giả hội tụ (1)Chương 1888: Cường giả hội tụ (2)Chương 1889: Ba đại cự đầuChương 1890: Đại chiến mở raChương 1891: Cứu viện chạy tớiChương 1892: Ma tộc giáng lâm (1)Chương 1893: Ma tộc giáng lâm (2)Chương 1894: Điên cuồng phá vòng vâyChương 1895: Tin thủ hứa hẹn (1)Chương 1896: Tin thủ hứa hẹn (2)Chương 1897: Diệp Tiêu DaoChương 1898: Hải tộc tận thế (1)Chương 1899: Hải tộc tận thế (2)Chương 1900: Cổ Minh Ma TônChương 1901: Quy tắc không hoàn toàn (1)Chương 1902: Quy tắc không hoàn toàn (2)Chương 1903: Phải đi con đường nàoChương 1904: Tử Khấu giáo dụcChương 1905: Yêu tộc tức giậnChương 1906: Độc xông Yêu tộc (1)Chương 1907: Độc xông Yêu tộc (2)Chương 1908: Kim Lân bá đạoChương 1909: Yêu tộc bán Thánh (1)Chương 1910: Yêu tộc bán Thánh (2)Chương 1911: Đột phá bán ThánhChương 1912: Đại chiến mở raChương 1913: Tử thương nặng nềChương 1914: Thần Đô hủy diệt (1)Chương 1915: Thần Đô hủy diệt (2)Chương 1916: Chiến Thương đột phá (1)Chương 1917: Chiến Thương đột phá (2)Chương 1918: Diệp Huyền chạy tớiChương 1919: Khủng bố Diệp Thiên (1)Chương 1920: Khủng bố Diệp Thiên (2)Chương 1921: Long Ma thân (1)Chương 1922: Long Ma thân (2)Chương 1923: Tân Thánh cảnh (đại kết cục) (1)Chương 1924: Tân Thánh cảnh (đại kết cục) (2)