Đường Tăng Xông Tây Du
Tác giả:Thái Sầu
Dịch giả:Đang cập nhật
Phân loại:Tiên HiệpXuyên Không
last update time:03/12/2018
Truyện hay Đường Tăng Xông Tây Du của Thái Sầu mở ra thế giới tiên hiệp sắc đầy thú vị. Truyện nói về... Xuyên không trở thành Đường Tăng, đạt được hệ thống. Ngộ Không: "Bát Giới nhìn kìa, sư phụ đã cướp nữ nhân ngươi thích đi rồi." Sa Tăng: "Sư phụ hạ thủ lưu tình, các nàng là người, không phải yêu quái." Bát giới: "Truyện đại sư huynh nhanh khuyên sư phụ không nên đả thương người......" Đường Tăng: "Yêu quái to gan, xem chiêu!"
Xem
Mục lục:
Chương 1: Trở Thành Người Lấy KinhChương 2: Đường Hoàng Sụp ĐổChương 3: Thăng Cấp, Mãnh HổChương 4: Đường Tăng Cường ĐạiChương 5: Đường Tăng Học PhépChương 6: Wow! Hổ Tiên Thật LớnChương 7: Yêu Nghiệt To Gan, Xem Chiêu!Chương 8: Đến Ngũ Hành SơnChương 9: Lừa Tôn Ngộ KhôngChương 10: Cường Đại Tôn Ngộ KhôngChương 11: Buông Tên Cường Đạo Kia Ra, Để Sư Phụ Tới!Chương 12: Tăng Tiểu Muội!Chương 13: Niệm Kinh Xong, Lòng Không Tạp Niệm!Chương 14: Qua Cửa Đồ Đệ Của Bần Tăng Trước ĐãChương 15: Quan Âm Bồ Tát Hiện ThânChương 16: Tiểu Bạch Long Trở Thành Thú Cưỡi Long QuyChương 17: Sư Phụ Muốn Chặt ChémChương 18: Nhiệm Vụ Phụ, Siêu Độ Bọn Họ!Chương 19: Lại Thăng Cấp, Thực Lực Lại Bành TrướngChương 20: Kỹ Năng: Chưởng Tâm LôiChương 21: Đường Tăng Đuổi Giết Yêu QuáiChương 22: Cấp 10, Thoát Phàm, Đường Tăng Biết Bay RồiChương 23: Dạy Tôn Ngộ Không HátChương 24: Đến Cao Lão TrangChương 25: Một Khắc Xuân Tiêu Trị Giá 0 KimChương 26: Đại Tình Thánh Đường TăngChương 27: Thỉnh Kinh Không Phải Nhiệm Vụ Cuối CùngChương 28: Mang Nữ Nhân Đi Thỉnh KinhChương 29: Đến Hoàng Phong LĩnhChương 30: Treo Đánh Hoàng Phong QuáiChương 31: Đòi Linh Cát Bồ Tát Phí Tổn Thất Tinh Thần (1)Chương 32: Đòi Linh Cát Bồ Tát Phí Tổn Thất Tinh Thần (2)Chương 33: Nhiệm Vụ Phụ, Siêu Độ Bọn Họ! (1)Chương 34: Nhiệm Vụ Phụ, Siêu Độ Bọn Họ! (2)Chương 35: Lại Thăng Cấp, Thực Lực Lại Bành Trướng. (1)Chương 36: Lại Thăng Cấp, Thực Lực Lại Bành Trướng. (2)Chương 37: Kỹ Năng: Chưởng Tâm LôiChương 38: Đường Tăng Đuổi Giết Yêu Quái (1)Chương 39: Đường Tăng Đuổi Giết Yêu Quái (2)Chương 40: Cấp 10, Thoát Phàm, Đường Tăng Biết Bay Rồi (1)Chương 41: Cấp 10, Thoát Phàm, Đường Tăng Biết Bay Rồi (2)Chương 42: Dạy Tôn Ngộ Không Hát (1)Chương 43: Dạy Tôn Ngộ Không Hát (2)Chương 44: Đến Cao Lão Trang (1)Chương 45: Đến Cao Lão Trang (2)Chương 46: Một Khắc Xuân Tiêu Trị Giá 0 Kim (1)Chương 47: Một Khắc Xuân Tiêu Trị Giá 0 Kim (2)Chương 48: Đại Tình Thánh Đường Tăng (1)Chương 49: Đại Tình Thánh Đường Tăng (2)Chương 50: Thỉnh Kinh Không Phải Nhiệm Vụ Cuối Cùng (1)Chương 51: Thỉnh Kinh Không Phải Nhiệm Vụ Cuối Cùng (2)Chương 52: Mang Nữ Nhân Đi Thỉnh Kinh (1)Chương 53: Mang Nữ Nhân Đi Thỉnh Kinh (2)Chương 54: Đến Hoàng Phong Lĩnh (1)Chương 55: Đến Hoàng Phong Lĩnh (2)Chương 56: Treo Đánh Hoàng Phong Quái (1)Chương 57: Treo Đánh Hoàng Phong Quái (2)Chương 58: Đòi Linh Cát Bồ Tát Phí Tổn Thất Tinh Thần (1)Chương 59: Đòi Linh Cát Bồ Tát Phí Tổn Thất Tinh Thần (2)Chương 60: Sư Phụ Dạy Con Một Biện Pháp (1)Chương 61: Sư Phụ Dạy Con Một Biện Pháp (2)Chương 62: Hoàn Thành Nhiệm Vụ Thu Đồ Đệ Cuối Cùng. (1)Chương 63: Hoàn Thành Nhiệm Vụ Thu Đồ Đệ Cuối Cùng. (2)Chương 64: Tứ Thánh Ba Lần Hiển Hoá (1)Chương 65: Tứ Thánh Ba Lần Hiển Hoá (2)Chương 66: Đứa Trẻ Ngũ Trang Quan Kiêu Ngạo. (1)Chương 67: Đứa Trẻ Ngũ Trang Quan Kiêu Ngạo. (2)Chương 68: Quả Nhân Sâm. (1)Chương 69: Quả Nhân Sâm. (2)Chương 70: Đường Tăng Trộm Quả Nhân Sâm. (1)Chương 71: Đường Tăng Trộm Quả Nhân Sâm. (2)Chương 72: Thảnh Thơi Đánh Một Trận, Sau Đó Ném Ra Xa.Chương 73: Thăng Cấp, Thăng Cấp, Lại Thăng Cấp! (1)Chương 74: Thăng Cấp, Thăng Cấp, Lại Thăng Cấp! (2)Chương 75: Thuấn Di Thần Thông. (1)Chương 76: Thuấn Di Thần Thông. (2)Chương 77: Trấn Nguyên Đại Tiên (1)Chương 78: Trấn Nguyên Đại Tiên (2)Chương 79: Định Thân Phù Tiên Cấp (1)Chương 80: Định Thân Phù Tiên Cấp (2)Chương 81: Lột Sạch Trấn Nguyên Đại Tiên (1)Chương 82: Lột Sạch Trấn Nguyên Đại Tiên (2)Chương 83: Bắt Con Tin Thanh Thuần, Tiếp Tục Lên Đường (1)Chương 84: Bắt Con Tin Thanh Thuần, Tiếp Tục Lên Đường (2)Chương 85: Giúp Thanh Dật Hóa Giải Cừu Hận? (1)Chương 86: Giúp Thanh Dật Hóa Giải Cừu Hận? (2)Chương 87: Thịnh Tình Không Thể Chối Từ! (1)Chương 88: Thịnh Tình Không Thể Chối Từ! (2)Chương 89: Chính Là Không Cho Ngươi Ăn (1)Chương 90: Chính Là Không Cho Ngươi Ăn (2)Chương 91: Tại Hạ Họ Bạch, Tên Là Bạch Mã Hoàng Tử (1)Chương 92: Tại Hạ Họ Bạch, Tên Là Bạch Mã Hoàng Tử (2)Chương 93: Tùy Thân Tiên Giới? (1)Chương 94: Tùy Thân Tiên Giới? (2)Chương 95: Yêu Quái Thôn Cô? (1)Chương 96: Yêu Quái Thôn Cô? (2)Chương 97: Bạch Cốt Tinh Xuất Hiện (1)Chương 98: Bạch Cốt Tinh Xuất Hiện (2)Chương 99: Tìm Con Gái? Định Thân Ả Cho Bần Tăng! (1)Chương 100: Tìm Con Gái? Định Thân Ả Cho Bần Tăng! (2)Chương 101: Nhiên Huyết Độn Pháp (1)Chương 102: Nhiên Huyết Độn Pháp (2)Chương 103: Bắt Bạch Cốt Tinh (1)Chương 104: Bắt Bạch Cốt Tinh (2)Chương 105: Đại Chiến (1)Chương 106: Đại Chiến (2)Chương 107: Hệ Thống Sắp Thăng Cấp (1)Chương 108: Hệ Thống Sắp Thăng Cấp (2)Chương 109: Thần Phục (1)Chương 110: Thần Phục (2)Chương 111: Biến Thành Tằng Tiểu Muội. (1)Chương 112: Biến Thành Tằng Tiểu Muội. (2)Chương 113: Ta Muốn Giết NgươiChương 114: Danh Sư (1)Chương 115: Danh Sư (2)Chương 116: Đến Hắc Tùng Lâm (1)Chương 117: Đến Hắc Tùng Lâm (2)Chương 118: Cứu Công Chúa (1)Chương 119: Cứu Công Chúa (2)Chương 120: Đường Tăng Tới, Chạy Mau Đi! (1)Chương 121: Đường Tăng Tới, Chạy Mau Đi! (2)Chương 122: Công Chúa Nước Bảo Tượng Bị Sợ Són Tiểu (1)Chương 123: Công Chúa Nước Bảo Tượng Bị Sợ Són Tiểu (2)Chương 124: Hệ Thống Thăng Cấp (1)Chương 125: Hệ Thống Thăng Cấp (2)Chương 126: Thuộc Tính Mới (1)Chương 127: Thuộc Tính Mới (2)Chương 128: Giá Trị Thuộc Tính (1)Chương 129: Giá Trị Thuộc Tính (2)Chương 130: Sức Mạnh Ý Chí Và Tâm Lực (1)Chương 131: Sức Mạnh Ý Chí Và Tâm Lực (2)Chương 132: Tử Lan Tiên Tử? Ôi Cha Má Ơi! (1)Chương 133: Tử Lan Tiên Tử? Ôi Cha Má Ơi! (2)Chương 134: Lần Đầu Sử Dụng Chấn Nhiếp Của Cửu Hoàn Tích Trượng (1)Chương 135: Lần Đầu Sử Dụng Chấn Nhiếp Của Cửu Hoàn Tích Trượng (2)Chương 136: Toàn Bộ Gục Xuống (1)Chương 137: Toàn Bộ Gục Xuống (2)Chương 138: Tẩm Cung Mà Thôi, Bần Tăng Biết Mà! (1)Chương 139: Tẩm Cung Mà Thôi, Bần Tăng Biết Mà! (2)Chương 140: Thiên Cương Cùng Địa Sát (1)Chương 141: Thiên Cương Cùng Địa Sát (2)Chương 142: Năng Lực Danh Sư Thần Kỳ (1)Chương 143: Năng Lực Danh Sư Thần Kỳ (2)Chương 144: Thiên Đình Chấn Động (1)Chương 145: Thiên Đình Chấn Động (2)Chương 146: Giúp Tử Lan Đột Phá (1)Chương 147: Giúp Tử Lan Đột Phá (2)Chương 148: Lời Nhắc Nhở Của Nguyệt Quang Bồ Tát (1)Chương 149: Lời Nhắc Nhở Của Nguyệt Quang Bồ Tát (2)Chương 150: Phù Hiệu Ý Chí Bất Ngờ (1)Chương 151: Phù Hiệu Ý Chí Bất Ngờ (2)Chương 152: Ngọc Đế Lôi Kéo, Tề Thiên Đạo Tổ (1)Chương 153: Ngọc Đế Lôi Kéo, Tề Thiên Đạo Tổ (2)Chương 154: Đưa Bạch Cốt Tinh Đi (1)Chương 155: Đưa Bạch Cốt Tinh Đi (2)Chương 156: Tôn Ngộ Không Bị Thu Vào Bảo Bình (1)Chương 157: Tôn Ngộ Không Bị Thu Vào Bảo Bình (2)Chương 158: Các Đồ Nhi, Vi Sư Tới Cứu Các Ngươi Đây! (1)Chương 159: Các Đồ Nhi, Vi Sư Tới Cứu Các Ngươi Đây! (2)Chương 160: Đường Tăng Trộm Bảo Bình (1)Chương 161: Đường Tăng Trộm Bảo Bình (2)Chương 162: Giết Chết Kim Giác Đại VươngChương 163: Trở Mặt Với Thái Thượng Lão QuânChương 164: Xử Lý Như Nào (1)Chương 165: Xử Lý Như Nào (2)Chương 166: Xung Thí Thần Công Của Trư Bát Giới (1)Chương 167: Xung Thí Thần Công Của Trư Bát Giới (2)Chương 168: Trăm Ngàn Thiên Binh Giáng Xuống (1)Chương 169: Trăm Ngàn Thiên Binh Giáng Xuống (2)Chương 170: Đường Tăng Lên Thiên Đình (1)Chương 171: Đường Tăng Lên Thiên Đình (2)Chương 172: Lăng Tiêu Bảo Điện (1)Chương 173: Lăng Tiêu Bảo Điện (2)Chương 174: Đánh Lén Của Thái Thượng Lão Quân! (1)Chương 175: Đánh Lén Của Thái Thượng Lão Quân! (2)Chương 176: Tôn Ngộ Không Nổi Điên (1)Chương 177: Tôn Ngộ Không Nổi Điên (2)Chương 178: Đường Tăng Ăn Sạch Kim Đan (1)Chương 179: Đường Tăng Ăn Sạch Kim Đan (2)Chương 180: Thiên Đình Lay Động, Tôn Ngộ Không Muốn Nổi Điên! (1)Chương 181: Thiên Đình Lay Động, Tôn Ngộ Không Muốn Nổi Điên! (2)Chương 182: Cứu Chữa Tử Lan (1)Chương 183: Cứu Chữa Tử Lan (2)Chương 184: Nhị Lang Thần Chạy Tới (1)Chương 185: Nhị Lang Thần Chạy Tới (2)Chương 186: Nhị Lang Thần Giả Bộ Bị Sấm Đánh (1)Chương 187: Nhị Lang Thần Giả Bộ Bị Sấm Đánh (2)Chương 188: Khảo Nghiệm Của Hàn Cực Thiên Nữ (1)Chương 189: Khảo Nghiệm Của Hàn Cực Thiên Nữ (2)Chương 190: Sa Tăng Tới, Sau Đó.. (1)Chương 191: Sa Tăng Tới, Sau Đó.. (2)Chương 192: Thái Thượng Lão Quân Đâu? (1)Chương 193: Thái Thượng Lão Quân Đâu? (2)Chương 194: Đường Tăng Muốn Đại Náo Thiên Cung (1)Chương 195: Đường Tăng Muốn Đại Náo Thiên Cung (2)Chương 196: Cưỡng Ép Vương Mẫu Nương Nương, Gan To Bằng Trời (1)Chương 197: Cưỡng Ép Vương Mẫu Nương Nương, Gan To Bằng Trời (2)Chương 198: Thiên Đạo Uy Nghiêm (1)Chương 199: Thiên Đạo Uy Nghiêm (2)Chương 200: Đoạt Củ Cải Của Thỏ Ngọc (1)Chương 201: Đoạt Củ Cải Của Thỏ Ngọc (2)Chương 202: Bắt Vương Mẫu Đi Làm Lão Bà (1)Chương 203: Bắt Vương Mẫu Đi Làm Lão Bà (2)Chương 204: Nhị Lang Thần Đánh Lén, Đường Tăng Tức Giận! (1)Chương 205: Nhị Lang Thần Đánh Lén, Đường Tăng Tức Giận! (2)Chương 206: Thần Công Rắm Thí Kinh Thiên Động Địa (1)Chương 207: Thần Công Rắm Thí Kinh Thiên Động Địa (2)Chương 208: Ngọc Đế Bạo Tẩu (1)Chương 209: Ngọc Đế Bạo Tẩu (2)Chương 210: Đại Quân Phật Giới Giáng Xuống (1)Chương 211: Đại Quân Phật Giới Giáng Xuống (2)Chương 212: Đi Tới Hoa Quả Sơn (1)Chương 213: Đi Tới Hoa Quả Sơn (2)Chương 214: Thân Thế Của Tôn Ngộ Không (1)Chương 215: Thân Thế Của Tôn Ngộ Không (2)Chương 216: Đại Vũ Và Tôn Ngộ Không (1)Chương 217: Đại Vũ Và Tôn Ngộ Không (2)Chương 218: Huyết Thống Thần Viên, Quan Âm Tới Rồi (1)Chương 219: Huyết Thống Thần Viên, Quan Âm Tới Rồi (2)Chương 220: Đường Tăng Chòng Chọc Nhìn Tam Thánh Mẫu Dương ThiềnChương 221: Miếu Thánh Mẫu, Giả Thư Sinh Nghèo (1)Chương 222: Miếu Thánh Mẫu, Giả Thư Sinh Nghèo (2)Chương 223: Đường Tăng Ngâm Thơ Trong Miếu Tam Thánh Mẫu (1)Chương 224: Đường Tăng Ngâm Thơ Trong Miếu Tam Thánh Mẫu (2)Chương 225: Dương Thiền Đơn Thuần (1)Chương 226: Dương Thiền Đơn Thuần (2)Chương 227: Bị Na Tra Phát Hiện (1)Chương 228: Bị Na Tra Phát Hiện (2)Chương 229: Na Tra Là Con Riêng Của Thái Thượng Lão Quân? (1)Chương 230: Na Tra Là Con Riêng Của Thái Thượng Lão Quân? (2)Chương 231: Dương Thiền Khiếp Sợ (1)Chương 232: Dương Thiền Khiếp Sợ (2)Chương 233: Uy Năng Ý Chí (1)Chương 234: Uy Năng Ý Chí (2)Chương 235: Dương Tiễn Hạ Phàm (1)Chương 236: Dương Tiễn Hạ Phàm (2)Chương 237: Huyền Quang Bảo Kính (1)Chương 238: Huyền Quang Bảo Kính (2)Chương 239: “Thế” Thành (1)Chương 240: “Thế” Thành (2)Chương 241: Báo Mộng Cho Tôn Ngộ Không (1)Chương 242: Báo Mộng Cho Tôn Ngộ Không (2)Chương 243: Không Xong, Yêu Quái Bị Sư Phụ Bắt Đi (1)Chương 244: Không Xong, Yêu Quái Bị Sư Phụ Bắt Đi (2)Chương 245: Lão Nạp Gội Đầu Dùng Rejoice (1)Chương 246: Lão Nạp Gội Đầu Dùng Rejoice (2)Chương 247: Yêu Quái Bị Đường Tăng Ăn (1)Chương 248: Yêu Quái Bị Đường Tăng Ăn (2)Chương 249: Thu Mua Nhị Lang Thần (1)Chương 250: Thu Mua Nhị Lang Thần (2)Chương 251: Xúi Giục Dương Tiễn (1)Chương 252: Xúi Giục Dương Tiễn (2)Chương 253: Nhị Lang Thần Muốn Làm Ngọc Đế? (1)Chương 254: Nhị Lang Thần Muốn Làm Ngọc Đế? (2)Chương 255: Nhiệm Vụ: Ngăn Cản Tôn Ngộ Không Nhập Ma!! (1)Chương 256: Nhiệm Vụ: Ngăn Cản Tôn Ngộ Không Nhập Ma!! (2)Chương 257: Tâm Sự Của Tôn Ngộ Không (1)Chương 258: Tâm Sự Của Tôn Ngộ Không (2)Chương 259: Giúp Sa Tăng Đột Phá (1)Chương 260: Giúp Sa Tăng Đột Phá (2)Chương 261: Hồng Hài Nhi Là Nữ? (1)Chương 262: Hồng Hài Nhi Là Nữ? (2)Chương 263: Đường Tăng Như Thế Nào Lại Có Tóc? (1)Chương 264: Đường Tăng Như Thế Nào Lại Có Tóc? (2)Chương 265: Những Loại Yêu Quái Kia Đều Do Tiên Đậu Biến Thành? (1)Chương 266: Những Loại Yêu Quái Kia Đều Do Tiên Đậu Biến Thành? (2)Chương 267: Đường Tăng Phân Thích Thân Thế Của Hồng Hài Nhi (1)Chương 268: Đường Tăng Phân Thích Thân Thế Của Hồng Hài Nhi (2)Chương 269: Bị Quạt Bay (1)Chương 270: Bị Quạt Bay (2)Chương 271: Bí Mật Không Thể Không Nói Của Thiết Phiến Công Chúa (1)Chương 272: Bí Mật Không Thể Không Nói Của Thiết Phiến Công Chúa (2)Chương 273: Ngưu Ma Vương Đại Náo Thiên Cung (1)Chương 274: Ngưu Ma Vương Đại Náo Thiên Cung (2)Chương 275: Hỏa Diệm Sơn Đụng Vào Nam Thiên Môn (1)Chương 276: Hỏa Diệm Sơn Đụng Vào Nam Thiên Môn (2)Chương 277: Ngũ Chỉ Hỏa Diệm Sơn, Ngũ Thải Thạch Đầu Thai (1)Chương 278: Ngũ Chỉ Hỏa Diệm Sơn, Ngũ Thải Thạch Đầu Thai (2)Chương 279: Bần Tăng Là Thần Tiên Chuyển Thế (1)Chương 280: Bần Tăng Là Thần Tiên Chuyển Thế (2)Chương 281: Lão Nạp Dùng Dầu Gội Đầu Head & Shoulders (1)Chương 282: Lão Nạp Dùng Dầu Gội Đầu Head & Shoulders (2)Chương 283: Tới Lạc Già Sơn Gặp Hồng Hài Nhi (1)Chương 284: Tới Lạc Già Sơn Gặp Hồng Hài Nhi (2)Chương 285: Tôn Ngộ Không Bị Thạch Bích NuốtChương 286: Thạch Thai? Thạch Thai Của Cơ Thể Mẹ? (1)Chương 287: Thạch Thai? Thạch Thai Của Cơ Thể Mẹ? (2)Chương 288: Nơi Hình Thiên Bị Giết? (1)Chương 289: Nơi Hình Thiên Bị Giết? (2)Chương 290: Tôn Ngộ Không Muốn Ăn Thịt Đường Tăng? (1)Chương 291: Tôn Ngộ Không Muốn Ăn Thịt Đường Tăng? (2)Chương 292: Ngưu Ma Vương Chờ Đợi (1)Chương 293: Ngưu Ma Vương Chờ Đợi (2)Chương 294: Hối Đoái Như Lai Thần Chưởng (1)Chương 295: Hối Đoái Như Lai Thần Chưởng (2)Chương 296: Hà Thần Bị Dọa Sợ (1)Chương 297: Hà Thần Bị Dọa Sợ (2)Chương 298: Tơ Máu Trong Mắt Tôn Ngộ Không (1)Chương 299: Tơ Máu Trong Mắt Tôn Ngộ Không (2)Chương 300: Đánh Vào Hoàng Cung Xa Trì Quốc (1)Chương 301: Đánh Vào Hoàng Cung Xa Trì Quốc (2)Chương 302: Như Lai Thần Chưởng Từ Trên Trời Rơi Xuống (1)Chương 303: Như Lai Thần Chưởng Từ Trên Trời Rơi Xuống (2)Chương 304: Ăn Thịt Rồng, Nâng Rượu Uống (1)Chương 305: Ăn Thịt Rồng, Nâng Rượu Uống (2)Chương 306: Thời Gian Đốn Ngộ (1)Chương 307: Thời Gian Đốn Ngộ (2)Chương 308: Bảo Tôn Ngộ Không Làm Chuyện Cao Hứng (1)Chương 309: Bảo Tôn Ngộ Không Làm Chuyện Cao Hứng (2)Chương 310: Ba Sư Huynh Đệ Nhìn Có Chút Hả Hê (1)Chương 311: Ba Sư Huynh Đệ Nhìn Có Chút Hả Hê (2)Chương 312: Ngưu Ma Vương Bị Sợ Hãi (1)Chương 313: Ngưu Ma Vương Bị Sợ Hãi (2)Chương 314: Ngưu Ma Vương Lấy Kinh (1)Chương 315: Ngưu Ma Vương Lấy Kinh (2)Chương 316: Nước Chảy Ngược Long Trời Lở Đất (1)Chương 317: Nước Chảy Ngược Long Trời Lở Đất (2)Chương 318: Tôn Ngộ Không Khác Thường (1)Chương 319: Tôn Ngộ Không Khác Thường (2)Chương 320: Truy Sát Linh Cảm Đại Vương (1)Chương 321: Truy Sát Linh Cảm Đại Vương (2)Chương 322: Yêu Quái Cầu Cứu Về Phía Quan Âm Bồ Tát (1)Chương 323: Yêu Quái Cầu Cứu Về Phía Quan Âm Bồ Tát (2)Chương 324: Hung Thần? Nghiệm Chứng Giới Tính Của Hồng Hài Nhi! (1)Chương 325: Hung Thần? Nghiệm Chứng Giới Tính Của Hồng Hài Nhi! (2)Chương 326: Tôn Ngộ Không Nổi Giận, Dấu Hiệu Ma Hóa (1)Chương 327: Tôn Ngộ Không Nổi Giận, Dấu Hiệu Ma Hóa (2)Chương 328: Hắc Bạch Vô Thường Lùng Bắt Đường Tăng (1)Chương 329: Hắc Bạch Vô Thường Lùng Bắt Đường Tăng (2)Chương 330: Ta Ngất, Ngươi Là Diêm Vương Sao? (1)Chương 331: Ta Ngất, Ngươi Là Diêm Vương Sao? (2)Chương 332: Đường Tăng Đại Náo Âm Tào Địa Phủ (1)Chương 333: Đường Tăng Đại Náo Âm Tào Địa Phủ (2)Chương 334: Đường Tăng Và Mạnh Bà Lăn Lộn Ở Trên Cầu Nại Hà (1)Chương 335: Đường Tăng Và Mạnh Bà Lăn Lộn Ở Trên Cầu Nại Hà (2)Chương 336: Người Thanh Niên Thần Bí Mà Khủng Bố (1)Chương 337: Người Thanh Niên Thần Bí Mà Khủng Bố (2)Chương 338: Xuyên Qua Thời Không (1)Chương 339: Xuyên Qua Thời Không (2)Chương 340: Tôn Ngộ Không Nhập Ma (1)Chương 341: Tôn Ngộ Không Nhập Ma (2)Chương 342: Lôi Kiếp Đỏ Như Máu (1)Chương 343: Lôi Kiếp Đỏ Như Máu (2)Chương 344: Thiên Đình Khủng Hoảng (1)Chương 345: Thiên Đình Khủng Hoảng (2)Chương 346: Thiên Đình Biến Thành Chiến Trường (1)Chương 347: Thiên Đình Biến Thành Chiến Trường (2)Chương 348: Xác Chết Đường Tăng Vùng Dậy (1)Chương 349: Xác Chết Đường Tăng Vùng Dậy (2)Chương 350: Đuổi Tới Cõi Âm (1)Chương 351: Đuổi Tới Cõi Âm (2)Chương 352: Điên Cuồng Làm Thịt Hắc Bạch Vô Thường (1)Chương 353: Điên Cuồng Làm Thịt Hắc Bạch Vô Thường (2)Chương 354: Tôn Ngộ Không Muốn Giết Tây Vương Mẫu (1)Chương 355: Tôn Ngộ Không Muốn Giết Tây Vương Mẫu (2)Chương 356: Đòn Sát Thủ Của Ngọc Đế (1)Chương 357: Đòn Sát Thủ Của Ngọc Đế (2)Chương 358: Đại Nhật Như Lai (1)Chương 359: Đại Nhật Như Lai (2)Chương 360: Chỉ Xích Thiên Nhai, Cuối Cùng Hoàn Dương! (1)Chương 361: Chỉ Xích Thiên Nhai, Cuối Cùng Hoàn Dương! (2)Chương 362: Đường Tăng Hành Hung Diêm Vương (1)Chương 363: Đường Tăng Hành Hung Diêm Vương (2)Chương 364: Lại Tiến Vào Nơikhông Có Pháp Tắc (1)Chương 365: Lại Tiến Vào Nơikhông Có Pháp Tắc (2)Chương 366: Sát Ý Của Na Tra (1)Chương 367: Sát Ý Của Na Tra (2)Chương 368: Đường Tăng Muốn Ăn Na Tra? (1)Chương 369: Đường Tăng Muốn Ăn Na Tra? (2)Chương 370: Tin Ngộ Không Được Vĩnh Sinh (1)Chương 371: Tin Ngộ Không Được Vĩnh Sinh (2)Chương 372: Tôn Ngộ Không Đuổi Giết Đường Tăng (1)Chương 373: Tôn Ngộ Không Đuổi Giết Đường Tăng (2)Chương 374: Tôn Ngộ Không Diệt Thế (1)Chương 375: Tôn Ngộ Không Diệt Thế (2)Chương 376: Quan Âm Bồ Tát Và Trấn Nguyên Bản Tôn (1)Chương 377: Quan Âm Bồ Tát Và Trấn Nguyên Bản Tôn (2)Chương 378: Kim Cô Chú Đứt Gãy (1)Chương 379: Kim Cô Chú Đứt Gãy (2)Chương 380: Thương Thiên Thủ Và Thiên Thủ Thần ThôngChương 381: Thiên Thủ Quan ÂmChương 382: Đại Đạo Bảo BìnhChương 383: Quan Âm Vẫn LạcChương 384: Phiền Chết Đi ĐượcChương 385: Chấp Niệm Bất DiệtChương 386: Suy Tư Kế SáchChương 387: Lên Thiên Đình Tìm Tử LanChương 388: Gặp Dương ThiềnChương 389: Người Đánh CờChương 390: Truy Sát Trấn Nguyên Đại TiênChương 391: Dùng Chân Ái Cảm Hóa?Chương 392: Tử Lan Cảm ĐộngChương 393: Đánh Lên Đại Lôi Âm TựChương 394: Đánh Phật Chủ Vào Luân HồiChương 395: Hồng Hài Nhi Cùng Na TraChương 396: Cửu Hoàn Tích TrượngChương 397: Biện Pháp Giải QuyếtChương 398: Tôn Ngộ Không Đánh Lên Thiên ĐìnhChương 399: Phản ĐồChương 400: Đại Khai Sát GiớiChương 401: Tru Sát Hung Thần, Bảo Hộ Thiên Đình Ta!Chương 402: Tử Lan Xuất HiệnChương 403: Nước Mắt Của Tử LanChương 404: Tử Lan Hi Sinh Cứu Ngộ KhôngChương 405: Tử Hà Tiên QuangChương 406: Tịnh Hóa Hung ThầnChương 407: Nữ Oa Nương Nương Giáng LâmChương 408: Phục Sinh Tử LanChương 409: Thần Kỳ Bổ Thiên Chi ThuậtChương 410: Công Lao Bị CướpChương 411: Không Lưu Công Cùng DanhChương 412: Tử Lan Thức TỉnhChương 413: Lý Thiên Vương Hỏi Tội Bị ĐánhChương 414: Ngưu Ma Vương Vs Lý Thiên VươngChương 415: Tây Hải Long Vương Cầu HoàChương 416: Kính Hà Long Vương Con Thứ BảyChương 417: Uy Năng Ý ChíChương 418: Thần Kỳ Lực Lượng Ý ChíChương 419: Dị Bảo Xuất Thế?Chương 420: Hằng Nga Kỳ NgộChương 421: Biến Dị HoaChương 422: Tử Vi Tiên Tử Muốn Ăn Bàn ĐàoChương 423: Sính Lễ?Chương 424: Chơi VuiChương 425: Vì Quan Âm Kiến Tạo Thần MiếuChương 426: Mời Quan Âm Nương Nương Nhập Thần VịChương 427: Như Lai Phật Tổ Đầu ThaiChương 428: Đại Yêu Ma Xuất ThếChương 429: Lão Bà, Đòn Gánh Dùng Như Thế Nào?Chương 430: Tôn Ngộ Không Kích Tình Mênh MôngChương 431: Kim Đâu Sơn Độc Giác Đại VươngChương 432: Mời Trư Bát Giới Ăn Thịt NgườiChương 433: Quần Áo Cạm BẫyChương 434: Ngũ Trang Quán Không ThấyChương 435: Lựa ChọnChương 436: Thánh Hoàng Thần BíChương 437: Thanh Dật Xuất QuanChương 438: Thái Thượng Lão Quân Lại TớiChương 439: Vi Sư Một Người Là Đủ RồiChương 440: Ngộ Không Con Không Cần Ra TayChương 441: Đánh Nổ Kim Đâu SơnChương 442: Cuồng Đánh Thái Thượng Lão NhiChương 443: Thái Thượng Lão Quân Vẫn LạcChương 444: Bảo Bối Bị CướpChương 445: Yêu Quái Kia Là Đệ Đệ Của Ngươi?Chương 446: Thánh Nhân Hình ChiếuChương 447: Lão Ngưu, Hắn Cưỡi Mẫu Thân Của ConChương 448: Cướp Bóc Ngọc ĐếChương 449: Ngọc Đế Là Nhi Tử Của Lão Quân?Chương 450: Ngọc Đế Phát MộngChương 451: ChạyChương 452: Thượng Cổ Phong Ấn Đại TrậnChương 453: Cửu Vĩ HồChương 454: Chạy Thoát RồiChương 455: Độc Giác Đại Vương Nhi TửChương 456: Lão Quân Quá Cường ĐạiChương 457: Ăn Dưa Leo Sẽ Mang ThaiChương 458: Hệ Thống, Có Bán Thuốc Phá Thai Không?Chương 459: Cơ Hội Khó ĐượcChương 460: Địa Phương Thần Kỳ!Chương 461: Thiên Phú Dị BẩmChương 462: Nữ Tướng Quân Hung HãnChương 463: Không Muốn Giả ChếtChương 464: Đều Có Phần, Không Nên Đoạt!Chương 465: Nữ Yêu Nam Đồn, Nước Suối Giếng CổChương 466: Một Thai Càng So Một Thai MạnhChương 467: Hồ Lô Lăn ĐấtChương 468: Cơ Hội Chỉ Có Một LầnChương 469: Vô Danh Hoa Nhận ChủChương 470: Thái Bạch Kim Tinh Hạ PhàmChương 471: Dạy Ngươi Một ChiêuChương 472: Xấu HổChương 473: Con Đom Đóm Năm ĐóChương 474: Lần Nữa Giáng LâmChương 475: Ở Nhân Gian Lưu Lại Truyền ThừaChương 476: Tìm Kiếm Cùng Chữa Trị Cửu Hoàn Tích TrượngChương 477: Truy Sát Hồng Hài NhiChương 478: Thất Thải Lưu Ly Hoa YêuChương 479: Đường Tăng Danh Truyền Nữ Nhi QuốcChương 480: Trư Bát Giới Muốn SinhChương 481: Thật SinhChương 482: Sinh Cái Trư Trư HiệpChương 483: Trư Cửu Muội Cầu Ôm Một CáiChương 484: Trời Sinh Phật Thể?Chương 485: Đồ Lậu Hồng Hài NhiChương 486: Sư Gia Gia, Người Thật Trâu Bò!Chương 487: Khai Đàn Giảng Đạo!Chương 488: Hồng Hài Nhi Muốn Thu ĐồChương 489: Lần Thứ Nhất Giảng Đạo, Tâm Linh Thuế Biến!Chương 490: Tiếp Tục Lên ĐườngChương 491: Tiếng Khóc Của Trư Cửu MuộiChương 492: Bồi Vi Sư Đánh Một Chầu!Chương 493: Lục Nhĩ Mi HầuChương 494: Lục Nhĩ Mi Hầu Bái Sư, Lục Sư ĐệChương 495: Kinh Thư Dị BiếnChương 496: Thanh Dật Rung ĐộngChương 497: Dã Tâm Của Đường TăngChương 498: Lưu Ngạn XươngChương 499: Thăng Cấp, Tiên Đế!Chương 500: Lưu Huynh Đệ, Bần Tăng Đưa Ngươi Một Đại Cơ Duyên!Chương 501: Phát Hiện Miếu Lão Quân, Đối Kháng Thánh Nhân Ý Chí!Chương 502: Hằng Nga Gặp Nạn, Đường Tăng Cứu Mỹ Nhân!Chương 503: Hằng Nga Đốn NgộChương 504: Thần Sắc Đẹp Dưỡng Thành KýChương 505: Lưu Ngạn Xương Nhận Lầm QuỷChương 506: Lưu Ngạn Xương Tình Cảm Chân ThànhChương 507: Nhiếp Tiểu Thiến, Bản Tọa Ban Cho Ngươi Một Cơ Duyên!Chương 508: Hằng Nga Kháng ChỉChương 509: Hai Thần Hầu Hận Quen Nhau MuộnChương 510: Yêu Quái Bị Đường Tăng Hù ChạyChương 511: Tự Sáng Tạo Pháp ThuậtChương 512: Pháp Thuật Mới Của Đường Tăng: Toái Đản Cước!Chương 513: Trư Cửu Muội Là Phật Tổ?Chương 514: Toái Đản ChưởngChương 515: Văn Thù Bồ Tát Có Tâm Lý Bóng MaChương 516: Một Lời Không Hợp Liền Nổ TrứngChương 517: Đường Tăng Lại Gây Tai HoạChương 518: Tiếp Dẫn Chi MônChương 519: Chụp Mũ Linh Cát Bồ TátChương 520: Như Lai Phật Tổ Đại Náo Thiên CungChương 521: Như Lai Phật Tổ Uống Say, Sau Đó...Chương 522: Thật Khó ĂnChương 523: Lý Thiên Vương Bị Dọa SợChương 524: Chỉ Điểm Sa Tăng Cùng Tiểu Bạch LongChương 525: Song Song Đột PháChương 526: Hoắc Tuấn Đạo Tổ Bị Tạc TrứngChương 527: Hoắc Tuấn Bị Dọa Sợ!Chương 528: Ngũ Thải Thạch Huyết Mạch Của Tôn Ngộ Không Thức TỉnhChương 529: Đâu Suất Cung Lại CháyChương 530: Tình Yêu Của Đường Tăng TớiChương 531: Ngọc Đế Bị Tạc TrứngChương 532: Dao Trì Tặng HoaChương 533: Đường Tăng Ăn Dấm, Hậu Quả Rất Nghiêm Trọng!Chương 534: Đường Tăng Hát Tiểu TamChương 535: Vương Mẫu Nương Nương Truy Sát Đường TăngChương 536: Tần Quảng Vương Bị Đường Tăng Đánh!Chương 537: Thu PhụcChương 538: Đói Chết Trư Cửu MuộiChương 539: Chưa Từng Thấy Qua Sự Tình Sư Phụ Làm Không ĐượcChương 540: Giết SạchChương 541: Tiểu Lôi Âm Tự, Trúng Kế!Chương 542: Hạc Tử Tinh Xuất Hiện Lần NữaChương 543: Phá Kim Tráo, Đại Khai Sát Giới!Chương 544: Không Còn Ngọn Cỏ, Chó Gà Không ThaChương 545: Hết Sức Căng ThẳngChương 546: Bồ Tát Nhóm Quỷ Dị Thái ĐộChương 547: Hoắc Tuấn Đạo Tổ Lại TớiChương 548: Tiến Vào Hỗn Độn, Tao Ngộ Thánh NhânChương 549: Hạc Tử Tinh Đại Chiến Côn Luân Thánh NhânChương 550: Côn Luân Thánh Nhân Muốn Điên RồiChương 551: Kiếm Một Món LớnChương 552: Cưỡng Ép Độ Hóa, Sơ Âm Bồ TátChương 553: Tâm Tư Của Dương ThiềnChương 554: Ngoài Ý Muốn Đoạt XáChương 555: Bản Phu Nhân Không RảnhChương 556: Quất Bay Lữ Động TânChương 557: Thị Sát Bảo KhốChương 558: Thu Sạch, Giết SạchChương 559: Nương Làm Như Vậy Cũng Là Vì Tốt Cho NgươiChương 560: Nhị Lang Thần Tới, Bị Nhìn Thấu?Chương 561: Nhị Lang Thần Muốn NônChương 562: Hắn Ăn BẩnChương 563: Lăng Vân Đại Ca, Diên Nhi Yêu NgươiChương 564: Khống Chế Tiên ĐếChương 565: Nô Dịch, Vơ Vét, Ấp Ủ Bão TốChương 566: Ý Kiến Hay, Bố Cục Cùng An Bài!Chương 567: Ám Sát, Lão Quân Lại Nằm Thương!Chương 568: Hắn Là Phản Đồ!Chương 569: Hạc Tử Tinh Loạn NhậpChương 570: Mẹ Nó, Nhục Thân Đừng Chạy!Chương 571: Nhiệm Vụ Hoàn Thành, Đuổi Theo Nhục Thân!Chương 572: Hạc Tử Tinh, Ta Hận Ngươi!Chương 573: Trở Về, Nữ Đường Tăng Đến Rồi!Chương 574: Trư Cửu Muội Tổn Hại Di Lặc Bồ TátChương 575: Sư Phụ Biến Thành Nữ NhânChương 576: Tử Lan Mang Thai, Là Của Tôn Ngộ KhôngChương 577: Đường Tăng Xù LôngChương 578: Đường Tăng Hành Hung Ngọc ĐếChương 579: Nữ Đường Tăng Thỉnh KinhChương 580: Hung Danh Còn Dọa Người Hơn Thực LựcChương 581: Trấn Áp Nhị Lang ThầnChương 582: Dương Thiền Đuổi Ngược Đường TăngChương 583: Nữ Oa Nương Nương Xuất MãChương 584: Chúng Tiên Vây Xem Ngũ Chỉ SơnChương 585: Như Lai Phật Tổ Thức Tỉnh, Bị Đường Tăng ĐánhChương 586: Một Lần Nữa Làm Về Nam NhânChương 587: Đại Công Đức, Thiên Địa Dị TượngChương 588: Khổ Hải Vô Biên, Trống Rỗng Xuất HiệnChương 589: Bàn Đào Thịnh HộiChương 590: Bởi Vì Bần Tăng Nhìn Ngươi Khó Chịu!Chương 591: Tiết Tấu Anh Em Hồ Lô Ra Đời?Chương 592: Tử Lan Sắp Sinh? Rơi Xuống Biển!Chương 593: Lại Mang Thai Mấy Cái?Chương 594: Hoán Đổi Đạn ĐạoChương 595: Ngộ Không Con Đừng Nhúc Nhích, Để Vi Sư Đến!Chương 596: Nhị Lang Thần Tấn Cấp Đạo TổChương 597: Hải Quái Bạch TuộcChương 598: Đầu Óc HeoChương 599: Đại Chiến Thảm Liệt, Gió Tanh Mưa MáuChương 600: Hạ Độc?Chương 601: Sinh Linh Đồ ThánChương 602: Ngọc Đế Muốn Lấy KinhChương 603: Hằng Nga Tấn Thăng Đạo TổChương 604: Hằng Nga Cường ThếChương 605: Thỏ Ngọc Muốn Hạ PhàmChương 606: Sinh Linh May Mắn Còn Sống SótChương 607: Quay Đầu Là BờChương 608: Hải ĐảoChương 609: Trong Lòng Không Muốn Thì Đừng Đẩy Cho Người KhácChương 610: Ngươi Mơ Tưởng…Chương 611: Lăng Vân Kiếm TiênChương 612: Siêu Cấp Thổ Tả ĐanChương 613: Vật Thiếp Thân Của Vương HậuChương 614: Vương Mẫu Cũng Đến Chu Tử QuốcChương 615: Giết Vài Tên Đạo Tổ An ỦiChương 616: Thăng Cấp Trong Khổ HảiChương 617: Đắc ThủChương 618: Khốn Kiếp, Kim Chỉ Nam?Chương 619: Đừng Để Bần Tăng Động ThủChương 620: Tan Thành Mây Khói Trong Nháy MắtChương 621: Bán Thánh Va ChạmChương 622: Bổn Tọa Không TinChương 623: Kim Thiền Tử Và Quá Khứ Của Như LaiChương 624: Con Song Sinh Của Hỗn Độn?Chương 625: Cuộc Chiến Số MệnhChương 626: Như Lai Phật Tổ Thất Bại Bỏ TrốnChương 627: Dương Thiền Thổ Lộ Tiếng LòngChương 628: Trở Về, Nhân Gian Giới Hỗn LoạnChương 629: Đại Hổ Độ KiếpChương 630: Như Lai Phật Tổ Bị Buông ThaChương 631: Đường Tăng Cáo TrạngChương 632: Tiểu Nhị, Tính Tình Này Của Ngươi Phải SửaChương 633: Cây Non?Chương 634: Bảy Hồ Lô NhỏChương 635: Anh Em Hồ Lô Xuất ThếChương 636: Ngọc Đế Tới Cướp Nữ NhiChương 637: Phật Tổ Bái Kiến Đường TăngChương 638: Tam Sinh KínhChương 639: Hoàng Hôn Ngày Tận ThếChương 640: Na Tra Đạp Ngọc Đế Vào Lục Đạo Luân HồiChương 641: Sự Yên LặngChương 642: Bảy Đứa Trẻ Hồ LôChương 643: Hằng Nga MơChương 644: Đều Muốn Làm Ngọc ĐếChương 645: Lại Vào Khổ Hải, Phần Thưởng Của Khổ HảiChương 646: Thái Thượng Lại Hiện RaChương 647: Bờ Khổ HảiChương 648: Như Lai Phật Tổ Bị Trấn ÁpChương 649: Cho Như Lai Phật Tổ Đeo Khẩn Cô ChúChương 650: Như Lai Phật Tổ Lấy KinhChương 651: Như Lai Phật Tổ Hàng Yêu Trừ MaChương 652: Như Lai Bị Đường Tăng Đánh Cho Phát KhócChương 653: Vừng Mở Rộng Cửa, Động Bàn TơChương 654: Không Gian Bọt KhíChương 655: Người Sẽ Không Cùng Xuất Hiện NữaChương 656: Còn Xấu Hơn Cả Ni Cô?Chương 657: Xây Dựng Tường Thành Ngăn Cản Đường TăngChương 658: Đồng Cổ Thành, Tường Thành Cao LớnChương 659: Chí Bảo, Lực Trường Quỷ DịChương 660: Định Giới ChâuChương 661: Đại Khai Sát Giới, Hợp Đạo Cảnh!Chương 662: Kim Thiền Tử, Bản Tọa Không Để Cho Ngươi Được Yên!Chương 663: Uy Năng Của Ý Chí, Sinh Mạng Nhỏ!Chương 664: Thật Khẩn TrươngChương 665: Đường Tăng Ghen, Hậu Quả Rất Nghiêm TrọngChương 666: Cùng Đi Ngắm Mưa Sao BăngChương 667: Vì Yêu Đường Tăng Lại Mắc Thêm Lỗi LầmChương 668: Ân Ái, Bị Chết Nhanh!Chương 669: Vương Mẫu Nương Nương GhenChương 670: Biến Mất Quỷ Dị, Quan Âm Tái HiệnChương 671: Hấp HốiChương 672: Na Tra Đến Báo ThùChương 673: Hạo Thiên KhuyểnChương 674: Thức Tỉnh, Thượng ThươngChương 675: Hệ Thống Thăng Cấp, Dung Hợp Kinh ThưChương 676: Đường Tăng Muốn Kết HônChương 677: Đại HônChương 678: Kinh Thư, Thiên Bi!Chương 679: Mặt Đất Mất Đi Cân ĐốiChương 680: Bổn Tọa Chơi LạiChương 681: ‘ Thái Thượng ’ Suy TínhChương 682: Giang Sơn Phong Ấn ĐồChương 683: Thân Thể Biến Lớn, Đỉnh Thiên Lập ĐịaChương 684: Lần Đầu Giao ĐấuChương 685: Người Của Thượng Thương Tìm Tới CửaChương 686: Thượng Đế Thần Giê-Hô-Va?Chương 687: Tam Giới Đại ChiếnChương 688: Tam Giới Hủy DiệtChương 689: Hậu Nghệ Giương Cung Bắn Thương ViễnChương 690: Thượng ĐếChương 691: Là Ai Không Biết Tự Lượng Sức Mình?Chương 692: Ý Chí Trở VềChương 693: Nhục Thân Thành Thánh, Tạc Đản Chưởng!Chương 694: Nhiệm Vụ Hoàn Thành, Thế Giới Diễn Hóa Lần NữaChương 695: Bị Đào LênChương 696: Tỉnh Lại, Hai Bộ Kinh ThưChương 697: Ti Vi Thần Quái? Cách Thời Không Đối Thoại!Chương 698: Tôi Lại Sửa Một LầnChương 699: Gia Nhập Quốc An CụcChương 700: Tay Không Bóp BìnhChương 701: Không Ổn, Có Người Trốn VéChương 702: Tôi Biết Ảo ThuậtChương 703: Lão Nhân Gia Ngài Ngủ Tiếp ĐiChương 704: Hắn Phát Bệnh Bò ĐiênChương 705: Nếu Như Quanh Đây Có Ma...Chương 706: Thiên Đạo Quy Vị, Vũ Trụ Khôi PhụcChương 707: Quản Lý Quán BarChương 708: Đại Học Kinh Nam Xảy Ra ChuyệnChương 709: Một Cước Đạp Đổ TườngChương 710: Trái Đất Thay Đổi, Khởi Đầu Sinh Linh Tiến HóaChương 711: Người BăngChương 712: Quạt Ba Tiêu Vỡ NátChương 713: Trên Bầu Trời Đột Nhiên Xuất Hiện Lưới Lôi ĐìnhChương 714: Sáng Tạo Chi TâmChương 715: Phó Viện Trưởng Học Viện Tiến Hóa GiảChương 716: Dị Biến Của Kinh Thư, Trò Chơi Thay ĐổiChương 717: Thiên Phú Cấp 12Chương 718: Đàn Anh, Làm Ảo Thuật Đi!Chương 719: Trợn Mắt Há Hốc MồmChương 720: Kim Cô Bổng Xuất ThếChương 721: Cách Nghĩ Điên Rồ Dẫn Theo Trái Đất Đi Lấy KinhChương 722: Nước Tiểu Dẫn Tới Điên KhùngChương 723: Đường Đi Lấy Kinh Bắt Đầu, Nhiệm Vụ Thứ NhấtChương 724: Truyền Pháp, Người Nhật Bản Đánh LénChương 725: Khủng Hoảng Núi LửaChương 726: Cơn Địa Chấn Hủy Diệt Đột Ngột Xuất HiệnChương 727: Đường Tăng Hiển Hóa Thần TíchChương 728: Nhân Dịp Thu Nhận Tiểu Đệ Đi Lấy KinhChương 729: Đại Quân Vạn Người Đi 'tây Thiên Thỉnh Kinh'Chương 730: Thôn Phệ Năng Lượng Núi LửaChương 731: Loạn Thế Dùng Biện Pháp Mạnh Tuyên Bố Với Toàn CầuChương 732: Bạo Lực Thống Nhất Toàn Cầu, Giết Khiến Toàn Cầu Run RẩyChương 733: Thống Nhất Địa Cầu, Trung Hoa Thánh Địa!Chương 734: Tạo Hóa Thần ĐiệnChương 735: Kế Hoạch Dẫn Trái Đất Bay Lên Một Tầng Cao MớiChương 736: Xoay Chuyển Tiết Tấu Của Trái ĐấtChương 737: Bà Lão Yêu Cái ĐẹpChương 738: Lão Mỹ Nữ Ngô Kiều Kiều Bạo LựcChương 739: Sẽ Bị Đánh Chết ĐấyChương 740: Bí Mật Của Chín Truyền Tống TrậnChương 741: Năng Lực Quỷ Dị Của Hệ ThốngChương 742: Xuất Phát, Tinh Thần Đại HảiChương 743: Bước Vào Tinh Không, Con Đường Lấy KinhChương 744: Tung Tích Của Tôn Ngộ KhôngChương 745: Hạ Xuống Tinh Cầu Huyết SắcChương 746: Kim Đâu Đại Vương Và Kim Cô BổngChương 747: Lại Thấy Đâu Suất CungChương 748: Nơi Tôn Ngộ Không Ngủ SayChương 749: Trụ Vũ Trụ, Đại Thánh Trở Về!Chương 750: Đại Thánh Mang Mọi Người Đi Bắt Yêu Quái BánChương 751: Tiên Tử Đào QuángChương 752: Chùm Sáng Hủy Diệt Tinh KhôngChương 753: Một Chưởng Băng Diệt Tinh KhôngChương 754: Triệt Để Khôi Phục, Đi Ngang Ngân HàChương 755: Tinh Không Tao Ngộ, Thượng Thương Di DânChương 756: Đường Tăng Giận Giữ, Tinh Hà Rơi XuốngChương 757: Vơ Vét Tinh Hệ Luân HồiChương 758: Đường Tăng Nói Chuyện XưaChương 759: Tung Tích Của Vương Mẫu Nương NươngChương 760: Lịch Sử Tinh CầuChương 761: Quan Âm Bồ Tát Sống LạiChương 762: Thế Giới Bí CảnhChương 763: Sư Phụ, Bọn Họ Là Lũ Ngốc Sao?Chương 764: Nguyệt Lão, Thọ Tinh Công, Bạch Tố Trinh......Chương 765: Thiên Đình Sụp ĐổChương 766: Thần Nhãn Phong, Cuối Cùng Cũng Gặp Dương ThiềnChương 767: Nhị Lang Thần Là Tên Muội Khống?Chương 768: Nguyên Khí Vũ TrụChương 769: Mở Phân Điện Của Tạo Hóa Thần ĐiệnChương 770: Chính Sách Của Nhị Lang ThầnChương 771: Mười Vạn Trợ ThủChương 772: Thu Thập Hằng Tinh, Tinh Không Đen KịtChương 773: Cột Vũ Trụ Cuối CùngChương 774: Thất Tiên Nữ Thức TỉnhChương 775: Tâm Của Tôn Ngộ Không Già RồiChương 776: Bắt Đầu Bế QuanChương 777: Chiếm Đoạt Phóng Xạ Vũ TrụChương 778: Xây Lại Thiên Đình, Càn Quét Vũ TrụChương 779: Vương Mẫu Nương Nương Kinh Ngạc Tới Ngây NgườiChương 780: Mẹ Kiếp Chạy Mau...Chương 781: Đường Tăng "ngụy Biện"Chương 782: Thượng Thương Lại Lần Nữa Giáng LâmChương 783: Đại Quân Tề TụChương 784: Bố Trí Cạm BẫyChương 785: Giết A, Bắt A!Chương 786: Phong ẤnChương 787: Cuối Cùng Không Động, Thượng Thương!Chương 788: Tra HỏiChương 789: Bản Tôn Xuất QuanChương 790: Vũ Trụ Sắp Hủy DiệtChương 791: Vương Mẫu Muốn Gả Cho Đường TăngChương 792: Thiên Đình Và Tạo Hóa Thần Điện Sát NhậpChương 793: Đại Hôn Và Cả Vũ Trụ Chúc MừngChương 794: Nàng Có Ý GìChương 795: Lâm TriềuChương 796: Hằng Tinh Ảm Đạm, Năng Lượn Trôi ĐiChương 797: Sinh Mệnh Suy Kiệt, Thời Kỳ Cuối Luân HồiChương 798: Triệu TậpChương 799: Vũ Trụ Hủy Diệt Và Tiến Vào Thượng ThươngChương 800: Vũ Trụ Hủy Diệt Và Tiến Vào Thượng Thương (2)Chương 801: Người Trái Đất Đại Di ChuyểnChương 802: Đôi Mắt Tiến HóaChương 803: Đẳng Cấp Của Tiến Hóa GiảChương 804: Mâu ThuẫnChương 805: Thiên Phú Về Súng Ống, Tung Tích Của Đường TăngChương 806: Năng Lực Nhìn Ban ĐêmChương 807: Ra Khỏi Khu Căn CứChương 808: Thượng Thương, Thần Thế Giới Đường TăngChương 809: Quái Vật Nha Tinh Quỷ DịChương 810: Nhận Được Thiên Phú Tốc ĐộChương 811: Phòng Trọng LựcChương 812: Tiến Bộ Cực LớnChương 813: Tìm Thấy Hai Nàng, Thức Tỉnh (Đại Kết Cục)