Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Tác giả:Nhất thế Phong Lưu
Dịch giả:
Phân loại:Ngôn TìnhNữ Cường
last update time:17/11/2017
Nội Dung Truyện : Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu NgạoLàm sao mà ta có thể lường trước được những bất ngờ trong cuộc sống, làm sao có thể chống lại cái gì đó gọi là số mệnh. Làm sao có thể chạm đến điểm dừng cho tất cả, nhất là đoán trước được vận mệnh. Truyện tình cảm của nam nữ chính trong truyện sau cũng thực đầy bất ngờ.Truyện kể về một khuê nữ cải trang nam nhân. “Hắn” là công tử nổi tiếng ăn chơi trác táng ở kinh thành . Thế nên ai có thể ngờ “ hắn” lại chính là nữ nhi. Phụng mệnh mẫu thân, nàng ”nữ phẫn nam trang”, trở thành nam nhi. Không sao, như thế lại càng tiêu dao. Xem qua truyên Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo, bạn sẽ thấy được hành trình của cô gái nữ cải nam trang đó ra sao?Phụ mẫu cũng thật oái oắm, bắt nàng phải cưới vợ, thực là... Nhưng tới lúc động phòng mới hay, vợ của nàng lại là một trang nam tử... Là sao, vì sao lại ra cơ sự này ??? Hãy LIKE để ủng hộ sstruyen các bạn nhé ...
Xem
Mục lục:
Chương 1: Giả phượng hư hoàng (1)Chương 2: Giả phượng hư hoàng( 2 )Chương 3: Giả phượng hư hoàng (3 )Chương 4: Giả phượng hư hoàng (4 )Chương 5: Giả phương hư hoàng( 5 )Chương 6: Giả phượng hư hoàng (6)Chương 7: Giả phượng hư hoàng ( 7)Chương 8: Giả phượng hư hoàng( 8)Chương 9: Giả phượng hư hoàng (9)Chương 10: Giả phượng hư hoàng (10)Chương 11: Giả phượng hư hoàng (11)Chương 12: Ngươi tình ta nguyện (1)Chương 13: Ngươi tình ta nguyện (2)Chương 14: Ngươi tình ta nguyện ( 3)Chương 15: Ngươi tình ta nguyện (4)Chương 16: Ngươi tình ta nguyện (5)Chương 17: Ngươi tình ta nguyện (6)Chương 18: Ngươi tình ta nguyện (7)Chương 19: Ngươi tình ta nguyện ( 8)Chương 20: Người không đụng đến ta, ta cũng không đụng đến người (1)Chương 21: Người không đụng đến ta, ta cũng không đụng đến người (2)Chương 22: Người không đụng đến ta , ta cũng không đụng đến người ( 3)Chương 23: Người không đụng đến ta , ta cũng không đụng đến người (4)Chương 24: Người không đụng đến ta, ta cũng không đụng đến người (5)Chương 25: Người không đụng đến ta , ta cũng không đụng đến người (6)Chương 26: Người không đụng đến ta , ta cũng không đụng đến người (7)Chương 27: Người không đụng đến ta , ta cũng không đụng đến người (8)Chương 28: Vì sao nói là thủ đoạn ( 1)Chương 29: Vì sao nói là thủ đoạn ( 2)Chương 30: Vì sao nói là thủ đoạn ( 3)Chương 31: Vì sao nói đó là thủ đoạn (4)Chương 32: Vì sao nói là thủ đoạn (5)Chương 33: Vì sao nói là thủ đoạn (6)Chương 34: Vì sao nói đó là thủ đoạn( 7)Chương 35: Vì sao nói đó là thủ đoạn (8)Chương 36: Vì sao nói đó là thủ đoạn (9)Chương 37: Thật sự là phế vật? (1)Chương 38: Thật sự là phế vật? (2)Chương 39: Thật sự là phế vật? (3)Chương 40: Thật sự là phế vật? (4)Chương 41: Thật sự là phế vật ?(5)Chương 42: Thật sự là phế vật ?(6)Chương 43: Thật sự là phế vật ?(7)Chương 44: Thật sự là phế vật (8)Chương 45: Nhảy ra long môn (1)Chương 46: Nhảy ra long môn (2)Chương 47: Nhảy ra long môn (3)Chương 48: Nhảy ra long môn (4)Chương 49: Nhảy ra long môn (5)Chương 50: Nhảy ra long môn (6)Chương 51: Nhảy ra long môn (7)Chương 52: Nhảy ra long môn (8)Chương 53: Nhảy ra long môn (9)Chương 54: Nhảy ra long môn (10)Chương 55: Không tính là nụ hôn đầu tiên (1)Chương 56: Không tính là nụ hôn đầu tiên (2)Chương 57: Không tính là nụ hôn đầu tiên (3)Chương 58: Không tính là nụ hôn đầu tiên (4)Chương 59: Không tính là nụ hôn đầu tiên (5)Chương 60: Không tính là nụ hôn đầu tiên (6)Chương 61: Không tính là nụ hôn đầu tiên (7)Chương 62: Không tính là nụ hôn đầu tiên (8)Chương 63: Nơi thần bí(1)Chương 64: Nơi thần bí(2)Chương 65: Nơi thần bí(3)Chương 66: Nơi thần bí(4)Chương 67: Nơi thần bí(5)Chương 68: Nơi thần bí(6)Chương 69: Nơi thần bí(7)Chương 70: Nơi thần bí(8)Chương 71: Đặc thù thiên phú (1)Chương 72: Đặc thù thiên phú (2)Chương 73: Đặc thù thiên phú (3)Chương 74: Đặc thù thiên phú (4)Chương 75: Đặc thù thiên phú (5)Chương 76: Đặc thù thiên phú (6)Chương 77: Đặc thù thiên phú (7)Chương 78: Đặc thù thiên phú (8)Chương 79: Hoàng kim sư tử (1)Chương 80: Hoàng kim sư tử (2)Chương 81: Hoàng kim sư tử (3)Chương 82: Hoàng kim sư tử (4)Chương 83: Hoàng kim sư tử (5)Chương 84: Hoàng kim sư tử (6)Chương 85: Hoàng kim sư tử (7)Chương 86: Hoàng kim sư tử (8)Chương 87: Khiếm trướng lớn (1)Chương 88: Khiếm trướng lớn (2)Chương 89: Khiếm trướng lớn (3)Chương 90: Khiếm trướng lớn (4)Chương 91: Khiếm trướng lớn (5)Chương 92: Khiếm trướng lớn (6)Chương 93: Khiếm trướng lớn (7)Chương 94: Khiếm trướng lớn (8)Chương 95: Tuyệt thế mỹ nam (1)Chương 96: Tuyệt thế mỹ nam (2)Chương 97: Tuyệt thế mỹ nam (3)Chương 98: Tuyệt thế mỹ nam (4)Chương 99: Tuyệt thế mỹ nam (5)Chương 100: Tuyệt thế mỹ nam (6)Chương 101: Tuyệt thế mỹ nam (7)Chương 102: Tuyệt thế mỹ nam (8)Chương 103: Cửu Thiên Huyền Nữ (1)Chương 104: Cửu Thiên Huyền Nữ (2)Chương 105: Cửu Thiên Huyền Nữ (3)Chương 106: Cửu Thiên Huyền Nữ (4)Chương 107: Cửu Thiên Huyền Nữ (5)Chương 108: Cửu Thiên Huyền Nữ (6)Chương 109: Cửu Thiên Huyền Nữ (7)Chương 110: Cửu Thiên Huyền Nữ (8)Chương 111: Bị nhìn thấu (1)Chương 112: Bị nhìn thấu (2)Chương 113: Bị nhìn thấu (3)Chương 114: Bị nhìn thấu (4)Chương 115: Bị nhìn thấu (5)Chương 116: Bị nhìn thấu (6)Chương 117: Bị nhìn thấu (7)Chương 118: Bị nhìn thấu (8)Chương 119: Thợ săn tiền thưởng (1)Chương 120: Thợ săn tiền thưởng (2)Chương 121: Thợ săn tiền thưởng (3)Chương 122: Thợ săn tiền thưởng (4)Chương 123: Thợ săn tiền thưởng (5)Chương 124: Thợ săn tiền thưởng (6)Chương 125: Thợ săn tiền thưởng (7)Chương 126: Thợ săn tiền thưởng (8)Chương 127: Phiền toái không ngừng (1)Chương 128: Phiền toái không ngừng (2)Chương 129: Phiền toái không ngừng (3)Chương 130: Phiền toái không ngừng (4)Chương 131: Phiền toái không ngừng (5)Chương 132: Phiền toái không ngừng (6)Chương 133: Phiền toái không ngừng (7)Chương 134: Phiền toái không ngừng (8)Chương 135: Hoàng kim thử triều (1)Chương 136: Hoàng kim thử triều (2)Chương 137: Hoàng kim thử triều (3)Chương 138: Hoàng kim thử triều (4)Chương 139: Hoàng kim thử triều (5)Chương 140: Hoàng kim sư tử (8)Chương 141: Hoàng kim thử triều (6)Chương 142: Hoàng kim thử triều (7)Chương 143: Chặn ngang một tay (1)Chương 144: Chặn ngang một tay (2)Chương 145: Chặn ngang một tay (3)Chương 146: Chặn ngang một tay (4)Chương 147: Chặn ngang một tay (5)Chương 148: Chặn ngang một tay (6)Chương 149: Chặn ngang một tay (7)Chương 150: Chặn ngang một tay (8)Chương 151: Đại lục truy nã (1)Chương 152: Đại lục truy nã (2)Chương 153: Đại lục truy nã (3)Chương 154: Đại lục truy nã (4)Chương 155: Đại lục truy nã (5)Chương 156: Đại lục truy nã (6)Chương 157: Đại lục truy nã (7)Chương 158: Đại lục truy nã (8)Chương 159: Đại lục truy nã (9)Chương 160: Đại lục truy nã (10)Chương 161: Đại lục truy nã (11)Chương 162: Đại lục truy nã (12)Chương 163: Đại lục truy nã (13)Chương 164: Đại lục truy nã (14)Chương 165: Nguy cấp (1)Chương 166: Nguy cấp (2)Chương 167: Nguy cấp (3)Chương 168: Ai động thủ (1)Chương 169: Ai động thủ (2)Chương 170: Ai động thủ (3)Chương 171: Ai động thủ (4)Chương 172: Ai động thủ (5)Chương 173: Ai động thủ (6)Chương 174: Ai động thủ (7)Chương 175: Ai động thủ (8)Chương 176: Bão táp đến (1)Chương 177: Bão táp đến (2)Chương 178: Bão táp đến (3)Chương 179: Bão táp đến (4)Chương 180: Bão táp đến (5)Chương 181: Bão táp đến (6)Chương 182: Bão táp đến (7)Chương 183: Bão táp đến (8)Chương 184: Phong Vân duệ biến (1)Chương 185: Phong Vân duệ biến (2)Chương 186: Phong Vân duệ biến (3)Chương 187: Phong Vân duệ biến (4)Chương 188: Phong Vân duệ biến (5)Chương 189: Phong Vân duệ biến (6)Chương 190: Phong Vân duệ biến (7)Chương 191: Phong Vân duệ biến (8)Chương 192: Đánh tới cửa (1)Chương 193: Đánh tới cửa (2)Chương 194: Đánh tới cửa (3)Chương 195: Đánh tới cửa (4)Chương 196: Đánh tới cửa (5)Chương 197: Đánh tới cửa (6)Chương 198: Đánh tới cửa (7)Chương 199: Đánh tới cửa (8)Chương 200: Ăn miếng trả miếng (1)Chương 201: Ăn miếng trả miếng (2)Chương 202: Ăn miếng trả miếng (3)Chương 203: Ăn miếng trả miếng (4)Chương 204: Ăn miếng trả miếng (5)Chương 205: Ăn miếng trả miếng (6)Chương 206: Ăn miếng trả miếng (7)Chương 207: Ăn miếng trả miếng (8)Chương 208: Bắt đầu lên cấp (1)Chương 209: Bắt đầu lên cấp (2)Chương 210: Bắt đầu lên cấp (3)Chương 211: Bắt đầu lên cấp (4)Chương 212: Bắt đầu lên cấp (5)Chương 213: Bắt đầu lên cấp (6)Chương 214: Bắt đầu lên cấp (7)Chương 215: Bắt đầu lên cấp (8)Chương 216: Bắt đầu lên cấp (9)Chương 217: Bắt đầu lên cấp (10)Chương 218: Đế quân Mộc Hoàng (1)Chương 219: Đế quân Mộc Hoàng (2)Chương 220: Đế quân Mộc Hoàng (3)Chương 221: Đế quân Mộc Hoàng (4)Chương 222: Đế quân Mộc Hoàng (5)Chương 223: Đế quân Mộc Hoàng (6)Chương 224: Đế quân Mộc Hoàng (7)Chương 225: Đế quân Mộc Hoàng (8)Chương 226: Đế quân Mộc Hoàng (9)Chương 227: Sau khi thổ lộ (1)Chương 228: Sau khi thổ lộ (2)Chương 229: Sau khi thổ lộ (3)Chương 230: Sau khi thổ lộ (4)Chương 231: Sau khi thổ lộ (5)Chương 232: Sau khi thổ lộ (6)Chương 233: Sau khi thổ lộ (7)Chương 234: Sau khi thổ lộ (8)Chương 235: Đại tẩu nhĩ hảo (1)Chương 236: Đại tẩu nhĩ hảo (2)Chương 237: Đại tẩu nhĩ hảo (3)Chương 238: Đại tẩu nhĩ hảo (4)Chương 239: Đại tẩu nhĩ hảo (5)Chương 240: Đại tẩu nhĩ hảo (6)Chương 241: Đại tẩu nhĩ hảo (7)Chương 242: Đại tẩu nhĩ hảo (8)Chương 243: Cực phẩm lộ si (1)Chương 244: Cực phẩm lộ si (2)Chương 245: Cực phẩm lộ si (3)Chương 246: Cực phẩm lộ si (4)Chương 247: Cực phẩm lộ si (5)Chương 248: Cực phẩm lộ si (6)Chương 249: Cực phẩm lộ si (7)Chương 250Chương 251Chương 252Chương 253Chương 254Chương 255Chương 256Chương 257Chương 258Chương 259Chương 260Chương 261Chương 262Chương 263Chương 264Chương 265Chương 266Chương 267Chương 268Chương 269Chương 270Chương 271Chương 272Chương 273Chương 274Chương 275Chương 276Chương 277Chương 278Chương 279Chương 280Chương 281Chương 282Chương 283Chương 284Chương 285Chương 286Chương 287Chương 288Chương 289Chương 290Chương 291Chương 292Chương 293Chương 294Chương 295Chương 296Chương 297Chương 298Chương 299Chương 300Chương 301Chương 302Chương 303Chương 304Chương 305Chương 306Chương 307Chương 308Chương 309Chương 310Chương 311Chương 312Chương 313Chương 314Chương 315Chương 316Chương 317Chương 318Chương 319Chương 320Chương 321Chương 322Chương 323Chương 324Chương 325Chương 326Chương 327Chương 328Chương 329Chương 330Chương 331Chương 332Chương 333Chương 334Chương 335Chương 336Chương 337Chương 338Chương 339Chương 340Chương 341Chương 342Chương 343Chương 344Chương 345Chương 346Chương 347Chương 348Chương 349: CHƯƠNG 349Chương 350Chương 351Chương 352Chương 353Chương 354Chương 355Chương 356Chương 357Chương 358Chương 359Chương 360Chương 361Chương 362Chương 363Chương 364Chương 365Chương 366Chương 367Chương 368Chương 369Chương 370Chương 371Chương 372Chương 373Chương 374Chương 375Chương 376Chương 377Chương 378Chương 379Chương 380Chương 381Chương 382Chương 383Chương 384Chương 385Chương 386Chương 387Chương 388Chương 389Chương 390Chương 391Chương 392Chương 393Chương 394Chương 395Chương 396Chương 397Chương 398Chương 399Chương 400Chương 401Chương 402Chương 403Chương 404Chương 405Chương 406Chương 407Chương 408Chương 409Chương 410Chương 411Chương 412Chương 413Chương 414Chương 415Chương 416Chương 417Chương 418Chương 419Chương 420Chương 421Chương 422Chương 423Chương 424Chương 425Chương 426Chương 427Chương 428Chương 429Chương 430Chương 431Chương 432Chương 433Chương 434Chương 435Chương 436Chương 437Chương 438Chương 439Chương 440Chương 441Chương 442Chương 443Chương 444Chương 445Chương 446Chương 447Chương 448Chương 449Chương 450Chương 451Chương 452Chương 453Chương 454Chương 455Chương 456Chương 457: Bảo Vật Trấn Quốc (1)Chương 458: Bảo Vật Trấn Quốc (2)Chương 459: Bảo Vật Trấn Quốc (3)Chương 460: Bảo Vật Trấn Quốc (4)Chương 461Chương 462Chương 463Chương 464Chương 465Chương 466Chương 467Chương 468Chương 469Chương 470Chương 471Chương 472Chương 473Chương 474Chương 475Chương 476Chương 477Chương 478Chương 479Chương 480Chương 481: Lời Thổ Lộ Chấn Động (1)Chương 482: Lời Thổ Lộ Chấn Động (2)Chương 483: Lời Thổ Lộ Chấn Động (3)Chương 484: Nam Nam Đại Hôn (1)Chương 485: Nam Nam Đại Hôn (2)Chương 486: Nam Nam Đại Hôn (3)Chương 487: Nam Nam Đại Hôn (4)Chương 488: Nam Nam Đại Hôn (5)Chương 489: Nam Nam Đại Hôn (6)Chương 490: Nam Nam Đại Hôn (7)Chương 491: Nam Nam Đại Hôn (8)Chương 492: Sư Môn Của Mộc Hoàng (1)Chương 493: Sư Môn Của Mộc Hoàng (2)Chương 494: Sư Môn Của Mộc Hoàng (3)Chương 495: Sư Môn Của Mộc Hoàng (4)Chương 496: Sư Môn Của Mộc Hoàng (5)Chương 497: Sư Môn Của Mộc Hoàng (6)Chương 498: Sư Môn Của Mộc Hoàng (7)Chương 499: Sư Môn Của Mộc Hoàng (8)Chương 500Chương 501Chương 502Chương 503Chương 504Chương 505Chương 506Chương 507Chương 508Chương 509Chương 510Chương 511Chương 512Chương 513Chương 514Chương 515Chương 516Chương 517Chương 518Chương 519Chương 520Chương 521Chương 522Chương 523Chương 524Chương 525Chương 526Chương 527Chương 528Chương 529Chương 530Chương 531Chương 532Chương 533Chương 534Chương 535Chương 536Chương 537Chương 538Chương 539Chương 540Chương 541Chương 542Chương 543Chương 544Chương 545Chương 546Chương 547Chương 548Chương 549Chương 550Chương 551Chương 552Chương 553Chương 554Chương 555Chương 556Chương 557Chương 558Chương 559Chương 560Chương 561Chương 562Chương 563Chương 564Chương 565Chương 566Chương 567Chương 568Chương 569Chương 570Chương 571Chương 572Chương 573Chương 574Chương 575Chương 576Chương 577Chương 578Chương 579Chương 580Chương 581Chương 582Chương 583Chương 584Chương 585Chương 586Chương 587Chương 588Chương 589Chương 590Chương 591Chương 592Chương 593Chương 594Chương 595Chương 596Chương 597Chương 598: Chương 598 – 605: Đệ Nhất Mỹ Nhân(1 – 8)Chương 599: Chương 606 – 613: Phát Hiện Tung Tích (1 – 8)Chương 600: Chương 614 – 621: Gió Nổi Mây Tuôn (1 – 8)Chương 601: Chương 622 – 629: Khí Thế Rạt Rào (1 – 8)Chương 602: Chương 630 – 639: Đầu Lĩnh Đủ Cả (1 – 10)Chương 603: Rốt Cuộc Vì Ai (1 – 8)Chương 604: Chương 648 – 655: Chân Tướng Sự Thật (1 – 8)Chương 605: Chương 656 – 663: Ai Thắng Ai Thua (1 – 8)Chương 606: Chương 664 – 674: Phong Vân Báo Thù (1 – 11)Chương 607: Chương 675 – 684: Đánh Sát Tới Cửa (1 – 10)Chương 608: Chương 693 – 700: Bình Nguyên Sương Mù (1 – 8)Chương 609: Vương Giả Gặp Mặt (1 – 8)Chương 610: Tất Cả Đều Đến (1 – 9)Chương 611: Ba người chạm mặt (1 – 8)Chương 612: Chữ tình giải thích làm sao (1 – 9)Chương 613: Chuẩn bị đại hôn (1 – 8)Chương 614: Ngày đại hôn (1 – 8)Chương 615: Động phòng hoa chúc (1 – 10)Chương 616: Rơi vào tay địch (1 – 8)Chương 617: Dốc toàn lực lượng (1 – 8)Chương 618: Quét sạch tứ phía (1 – 8)Chương 619: Bát phương tụ hội (1 – 8)Chương 620: Độc chiêu sát thủChương 621: Tình là đau thươngChương 622: Thánh Quang Chi VũChương 623: Đều có tình siChương 624: Tới trễ phải khôngChương 625: Ngươi làm gì vậyChương 626: Vạn thú đột kíchChương 627: Phía trên vị diệnChương 628: Phân công nhiệm vụChương 629: Bắt đầu phản côngChương 630: Thiên Phụ Sênh ThủyChương 631: Thực thi tiểu kếChương 632: Thắng lợi trở vềChương 633: Yêu sâu đậmChương 634: Một kiếp tình duyênChương 635: Đại kết cục