Nhật Hạ, nàng là của ta - Phong chức hoàng hậu

Hôm sau, hoàng thượng đến thăm Linh phi

- Nàng đã khỏe chưa mà đi lại nhiều thế này

- Thiếp ổn. Mà hoàng thượng định đặt tên hoàng tử là gì

- Theo ý nàng thôi

- Cẩm Vân Tuấn

- Được, à ta còn phong cho nàng chức hoàng hậu và nàng là mẫu phi cảu Vân Tuấn

- Nhưng thiếp sợ...

- Không phải sợ nàng cứ sống tốt cả thế giới cứ để ta lo.

- Chàng học ở đâu đấy

- Google chứ đâu( Chỗ này hơi xàm mong bỏ qua cho HG nghen????)

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Nhật Hạ, nàng là của ta
Về đầu trang
Về đầu trang