Nhật Hạ, nàng là của ta - Hy Lai ngươi dám phản trẫm

Sau khi được phong chức Hy Lai càng tức tối nhưng không thể làm gì vì giờ đây Nhật Hạ đã làm hoàng hậu của một nước. Cô cấu kết với kẻ địch nhằm xâm lược đất nước. Cô gặp Nhật Hạ lần cuối

- Hạ tỷ tỷ muội đến dây vì muốn nói cho tỷ một điều. Nếu như mai này hoàng cung có chiến tranh tỷ phải cùng muội ôm hoàng tử đi theo

- Lai Lai nếu muội biết sửa đổi thì ta sẽ nghe theo lời của muội

Theo như kế hoạch sứ giả kẻ địch đưa thư khiêu chiến. Hy Lai bỏ trốn sang bên địch. Hoàng thượng tức giận.

- Hy Lai đường đường là Đức phi một nước mà dám quay lại phản trẫm sao

- Muôn tâu hoàng thượng hoàng hậu bế hoàng tử nghe theo lời Hy Lai bỏ trốn rồi

- Mau đuổi theo

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
Nhật Hạ, nàng là của ta
Về đầu trang
Về đầu trang