MỘT ĐỜI MỘT KIẾP - **THÔNG BÁO**

HIỆN TẠI MÌNH ĐÃ NGỪNG ĐĂNG TẢI TRUYỆN Ở ĐÂY. CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM CỦA MỌI NGƯỜI THỜI GIAN QUA

MÌNH SẼ BẮT ĐẦU LẠI VÀ TIẾP TỤC Ở 1 "NƠI KHÁC", ( có thể tìm mình qua gmail: [email protected])

CÓ DUYÊN SẼ GẶP LẠI!

"NIỆM LẠC (LẠC NHẤT NIỆM) - MỘT ĐỜI MỘT KIẾP" ĐỢI BẠN!!!

Chap trước
Chap trước
Chap sau
Chap sau
Mục lục
MỘT ĐỜI MỘT KIẾP
Về đầu trang
Về đầu trang